پایان نامه کارشناسی ارشد : چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

انگیزه، برعکس علّت که موضوعی بوده و ناشی از ارتباط ی فرد و وضعیّت جرم می باشد، جنبه‌ی فردی داشته و تجلّی آثار ناشی از علیّت موضوعی، در زندگی داخلی فرد می باشد.

انگیزه آن چیزی می باشد که در آخرین لحظات، مقاومت فرد را در هم شکسته و به عنوان محرّکی قوی، دست او را به جرم، آلوده‌ می‌سازد. در حقوق جزا، انگیزه‌ را داعی و غرض ارتکاب جرم هم می‌گویند؛ زیرا اراده را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند. استفانی در خصوص انگیزه می‌گوید: «انگیزه، شوق و احساسی می باشد که مرتکب را به سوی جرم سوق می‌دهد و باعث وقوع جرم می‌گردد.»[1]

انگیزه، امری طبیعی و موتور حرکت دهنده بشر‌هاست. هر انسانی در زندگی دارای آرزوها و اهدافی می باشد که این اهداف، ممکن می باشد جنبه‌ی مادی، معنوی تفریحی، مالی و … داشته باشند. همه ی بشر‌ها در این انگیزه‌ها مشترکند؛ لیکن گردیدّت و ضعف آن‌ها در وجودشان فرق می‌کند. عاملی که باعث می‌گردد انگیزه در یک شخص، منجر به ارتکاب جرم گردد و در دیگری خیر، وسایل و ابزارهایی هستند. هرگاه فرد برای رسیدن به اهدافش ابزارهایی در اختیار داشته باشد که از نظر اجتماعی مشروع و از نظر قانونی مقبول باشد، مرتکب جرم نمی‌گردد. امّا در جامعه افرادی هستند که رسیدن به اهدافی که برای دیگران قابل وصول می باشد، برای آن‌ها میسّر نیست، لذا با توسّل به ابزارهای نامشروع و غیر قانونی خود را به آن اهداف می‌رسانند.[2]

با اینکه تعیین حدّ فاصل بین علّت و انگیزه، تا حدی مشکل می باشد، اما گاهی انگیزه به حدّی قوی می باشد که بدون تأثیر علّت خارجی، فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد. مثلاً؛ بیماریهای روانی و اختلالات عاطفی، از انگیزه های بسیار مؤثّر در بروز حالت خطرناک و وقوع جرائم هستند. در تحقیقات مشخّصات ظاهری)، عوارض ناشی از زندگی جنینی و نیز توارث، عوارض ناشی از بیماریهای دوران کودکی، جنسیّت، سن، نقائص و عقب ماندگی های ذهنی، انحرافات جنسی، اعتیاد، الکلیسم و … مورد مطالعه قرار می گیرند. در عوامل محیطی- اجتماعی (بیرونی) نیز، تأثیر مسائلی از قبیل محیط خانواده، طلاق، محیط آموزشی، تأهّل، شغل، محیط های تفریحی، محیط جغرافیایی، مهاجرت، مسائل اقتصادی،

[1]ـ قربان حسینی (علی‌اصغر)، منبع پیشین، ص 244.

[2]ـ نجفی ابرندآبادی (علی‌حسین)، تقریرات در س جرم‌شناسی (جرمشناسی تجربی) دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 73-1372، {تهیّه و تنظیم: بتول پاکزاد}، ص 155.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه