پایان نامه کارشناسی ارشد درباره چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

بستر ساز شرایطی گردد که فرد به سوی ناهنجاری سوق داده گردد. ریموند گسن، از مشاهیر جرمشناسی، در کتاب جرمشناسی نظری پس از اظهار فوائد و تأثیرات مثبت تشکیل خانواده شخصی اظهار می‌دارد: «… این عامل عاری از ابهام نیست، زیرا بایستی بدانیم آیا آدمی بر اثر این که متأهّل نیست جنایتکار می‌گردد یا فقدان ازدواج و بزهکاری آثار یک علّت عمیق‌تر ناسازگاری اجتماعی می باشد[1]

 

مبحث پنجم: سواد

آمارهای تنظیم شده به خوبی، ارتباط ی میان سطح سواد و میزان جرائم مورد نظر را نشان می دهد. بر اساس این آمارها، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی،80 درصد مرتکبین، زیر سیکل و کم سواد، 18 درصد، تا دیپلم و فقط 2 درصد مرتکبین، بالای دیپلم‌اند:

 

 

 

تأثیر آموزش، تربیت و سوادآموزی و مباحثی از این قبیل، در پیشگیری اجتماعی، بسیار حیاتی و مهمّ هستند. در پیشگیری اجتماعی، از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد آن هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد اِلقا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.[2]

در واقع پیشگیری اجتماعی، از اقداماتی تشکیل می گردد که به انواع محیط های پیرامون فرد، تأثیر می گذارد. کلّیه ی این محیط ها، در فرآیند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد، تأثیر داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. هر یک از محیط های خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان و … در یک مقطع خاصّ زمانی اقدام کرده و فرآیند جامعه پذیری را تسهیل می کنند. پس، هرگاه هر یک از این محیط ها رسالت تربیتی، پرورشی و سازگارسازی خویش را به انجام نرسانند، اوّلین خلل در زمینه ی

[1] ـ گسن، (ریموند)، منبع پیشین، ص 188.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا

[2]– نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دوره ی  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیمسال دوّم تحصیلی 82 – 1381. {تهیّه و تنظیم: مهدی سیدزاده}

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 پایان نامه کارشناسی ارشد درباره چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار