پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

مسایل آنان جلب نمود. به طوری که بسیاری از ترتیبات کنوانسیون هایی که بعد از این تاریخ به وجود آمد، براساس مجموعه مقررات و کوشش هایی بود که در زمان جامعه ملل صورت گرفته بود.

 

اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی در دومین اجلاس خود در نیمه دوم سال 1946 «سازمان بین المللی پناهندگان» را تاسیس نمود[1].

اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان توسط کمیته ویژه ای که به توصیه مجمع عمومی و تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده بود، تهیه گردید. این اساسنامه در 20 دسامبر سال 1946 به تصویب مجمع عمومی رسید.

سازمان بین المللی پناهندگان، به عنوان یک کارگزاری تخصصی غیردائمی وابسته به ملل متحد، جایگزین اداره امداد و توانبخشی و کمک ملل متحد[2] (UNRRA)، کمیته بین الدول پناهندگان[3] (IGCR) و دفتر کمیسر عالی جامعه ملل برای پناهندگان گردید. این سازمان در اجرای وظایفیش به بازگشت آوارگان و پناهندگان و زندانیان جنگی در اروپا کمک می نمود و از سوی دیگر وظیفه طرفداری و اسکان بیش از یک و نیم میلیون پناهنده ای را که در اردوگاه های اتریش، آلمان و ایتالیا به سر می بردند بر عهده داشت. با تداوم مساله پناهندگی و وجود معضلات عدیده در زمینه طرفداری بین المللی از پناهندگان، سازمان ملل راسا اقدام نموده و مسئولیت این امر را برعهده گرفت.

این سازمان اولین آژانس بین المللی بود که به طور همه جانبه به کلیه ابعاد مختلف مسایل پناهندگان از قبیل ثبت نام، تعیین وضعیت حقوقی، بازگشت به وطن، اسکان مجدد در کشور دیگر و … می پرداخت[4].

سازمان بین المللی پناهندگان در زمان حیاتش (تا سال 1951) بیش از یک میلیون آواره اروپایی را در سراسر جهان اسکان داده و به 73.000 هزار نفر کمک نمود تا به وطن قبلیشان باز گردند[5].

ب: کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان[6] (UNHCR)

مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه (IV) 319 در تاریخ سوم دسامبر 1949 تصمیم گرفت از اول سال 1951 دفتر «کمیساریای عالی متحد برای پناهندگان» را تاسیس نماید تا مسئولیت پناهندگانی را که در حوزه کاری سازمان بین المللی پناهندگان (IRO) قرار داشتند و نیز مسئولیت کسانی را که مجمع عمومی

[1] – Doc E/15.Rev1

[2] – United Nations Relief and Rehabilitation Administration

[3] – Inter Govermmental Committee for Refugees

[4] – مقدمه ای بر طرفداری بین المللی از پناهندگی، پیشین ص5

[5] – Achiron Marilyn.OP.Cit p7

[6] – united Nations High Commissioner Refugees

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه