پایان نامه چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار-دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی

درخصوص آمار جنایی، تعاریف متعدّدی از سوی جرمشناسان ارائه شده می باشد. از میان این تعاریف، به ذکر دو تعریف، بسنده می‌کنیم:

بعضی در تعریف آمار جنایی، گفته‌اند: «… عبارت می باشد میزان چندی یا شمارشی جامعه ی بزهکاران (بزهکاران مهاجر، بزهکاران خردسال، زنان بزهکار و …) و یا جامعه‌ی اعمال مجرمانه (قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) به اعتبار یکی از خصوصیّات کیفی موضوع.»[1]

گروهی دیگر را نیز، اعتقاد بر آنست که آمار جنایی، «عبارت می باشد جمع آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی و اجتماعی و …) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.»[2]

تحقیقات آماری دانشمندان، آغاز برای پژوهش در مورد قوانین حاکم بر رویدادهای اجتماعی مورد بهره گیری قرار گرفت، امّا به سرعت، آمارها هدف‌دار شدند و  برای کنترل جرم، مورد بهره گیری قرار گرفتند. در واقع، می‌توان گفت، هدف نهایی آمارهای جنایی، پیشگویی وقوع جرم در آینده می باشد. بر اساس همین تأثیر حیاتی می باشد که آمار جنایی را برای قانونگذار، همچون قطب نما برای ناخدا دانسته‌اند.[3]

لازم به یادآوری می باشد که آمار جنایی، آغاز در فرانسه –  به دستور ناپلئون بناپارت – و با کمک «کتله»، به مقصود احصاء آمار کیفری دادگاه‌های فرانسه جهت برآوُرد نیازهای سازمانی و انسانی دادگستری این کشور، به وجود آمد و نخستین آمار مربوط به احکام دادگاههای کیفری، در سال 1925 ارائه گردید.[4]

مزید بر معضلات مذکور، آمارهای جنایی با چالشهای دیگری نیز مواجهند که ذیلاً به برّرسی مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

[1] – اردبیلی (محمّدعلی)، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، دفتر هشتم، 1365، ص 158.

[2] – ر.ک: کی نیا (مهدی)، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی، تهران، 1369، نشر دانشگاه تهران، ص 72.

[3] -www.cla.sc.edu.

[4] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم شناسی (کلیّات)، دوره ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، سال تحصیلی 82 – 1381،{تهیّه و تنظیم: حمید بهره مند و محمد صادری}.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه