پایان نامه رشته حقوق درباره چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

جامعه پذیری فرد ایجاد شده، در نتیجه، زمینه ی ارتکاب جرم فراهم می گردد.[1]

 

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی

مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در پیش فرض اوّلیه، اصولاً درشت اندام و قوی هیکل بوده و از ضریب هوشی پایین تری نسبت به مرتکبین سایر جرایم برخوردارند و عمدتاً به قدرت و فیزیک بدنی خویش متکی اند تا هوش و نبوغ فکری خود؛[2]امّا آمارهای ارائه شده،- به ویژه در مورد مشخّصات ظاهری و جسمانی- حکایتی غیر از این دارد؛ بر اساس این آمارها، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، 90 درصد مرتکبین، از نظر وضعیّت ظاهری، به لحاظ افراط در اعتیاد، ضعیف، و10 درصد باقیمانده، قوی هیکل می باشند:

 

 

 

به نظر کرچمر، لاغر اندامان، قسمت اعظم مجرمان را تشکیل داده، به ویژه؛ مرتکب سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌شوند و گروه آتلتیک بعد از لاغراندامان در درجه ی دوّم و بیشتر جرائم آن‌ها از نوع جرایم و اعمال خشونت‌آمیز می باشد و در نهایتّ پیک‌نیک‌ها که تعدادشان در میان مجرمان کمتر و بیشتر جرائم دارای جنبه فریب‌‌کاری را مرتکب میشوند. «شلدون» نیز، بر مبنای برگزیده شده از سوی کرچمر افراد را به سه دسته‌: اندومورف‌ها (مبتنی بر تفوّق در رشد و دستگاه جهاز هاضمه) مزومورف‌ها (تفوّق در رشد عضلات و استخوان‌بندی) و الکتومورف‌ها (تفوّق در رشد نسوج پوستی و عصبی)، تقسیم و برای یافتن همبستگی بین تیپ‌های بدنی و صفات شخصیّت و بزهکاری تحقیقاتی انجام داده می باشد.[3]

 

مبحث هفتم: سوابق کیفری

[1]– نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، همان منبع.

[2]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّد رضا) و احمدی (احمد رضا)، منبع پیشین، ص 176.

[3]– همان، ص 162.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه