پایان نامه در مورد : بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از مهمترین مراحل چرخه زندگی، که تا حدودی مشکل و پیچیده نیز می باشد،  انتقال از موقعیت همسری به والدینی می باشد. به مقصود سازگار شدن با عضو جدید خانواده، تغییرات مورد نیاز در تمامی جنبه‌های روابط زناشویی حائز اهمیت می باشد. عواطفی که در آغاز متمرکز بر نیازهای فردی بود و در ارتباط بین زوج‌ها صورت می‌گرفت، با ورود فرزند تغییر می‌کند.  اوقات فراغت کوتاه می‌گردد، روابط خانوادگی بار دیگر بایستی تنظیم شده و منابع و ذخایر جسمی و عاطفی گسترش یابند.

بسیاری از والدین جدید لذت و شادی را در نوزادشان می‌یابند اما در همین زمان آن‌ها با چالش‌های معنی دار و مهمی مربوط به خواسته های مرتبط با مراقبت از نوزاد روبرو می‌شوند. به علاوه، تولد اولین فرزند به سازگاری و تعدیل زیاد زوج‌ها در «زندگی» مانند شامل تغییرات در سبک زندگی، اولویت‌های خود و ارتباطاتشان نیاز دارد (پیسی، 2004).

ورود عضو جدید (فرزند) سیستم خانواده را با تغییرات زیادی مواجه می‌کند. شامل تغییر روزمره، مسئولیت‌ها و ساختار دهی مجدد ارتباطات زوج‌ها می‌باشد (بست، کاکس، پین[1]،2002). تولد اولین فرزند به عنوان زمان شادی و هیجان پیش بینی شده می باشد، اما این موضوع می‌تواند به عنوان یک «موهبت مختلط[2]» گذار به والدینی باشد. به طوری که با خواسته های زیاد، خستگی و سردرگمی در مورد تغییرات در تأثیر‌ها و ارتباطات همراه باشد (گجردیگن و سنتر[3]، 2005) .

[1] Bost, K. K., Cox, M. J., Burchinal, M. R., & Payne, C.

[2] mixed blessing

[3] Gjerdingen, D. K., & Center, B. A.


 مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه