پایان نامه درباره ی چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

بند 5 به عنوان یکی از شرایط لازمه ی تشدید مجازات سارق یا سارقین و آزار یا تهدید کسی در ضمن سرقت اشاره کرده می باشد. از روال کار و متن پیش نویس مادّه ی مورد بحث، این طور به نظر می رسد که حذف کیفیّت مشدّد تهدید، در ماده ی 652، مبنی بر مسامحه بوده می باشد. در مادّه ی 141 پیش نویس لایحه ی مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، آمده بود: «هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد، در صورتی که مرتکب در حکم محارب نباشد، به حبس از سه تا ده سال و شلّاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می گردد و اگر جرحی نیز واقع شده می باشد، علاوه بر مجازات جرم، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می گردد.»

صرف نظر از حذف واژه ی تهدید، از مادّه ی 652 قانون مجازات فعلی (مصوّب 1375)، می توان تهدید را نوعی آزار معنوی محسوب نمود. در هر حال، با در نظر داشتن قوانین گذشته و اینکه در بند 5 در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارقِ مسلّح مشمول تشدید کیفر می باشد و این موقعیّت، تأثیری در معاون سرقت مزبور ندارد؛ زیرا مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده می باشد و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلیّه ی مداخله کنندگان اعم از شرکاء و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می دهد. مع هذا، مفاد مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی در جزء اوّل خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرار داده می باشد؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلیّه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته می باشد.[1]

نکته‌ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی‌باشد این می باشد که هر چند برای تحقّق جرم موضوع مادّه‌ی 654 قانون مجازات اسلامی، حتماً بایستی سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع مادّه‌ی 652 قانون مذکور

[1] – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه 86، صص497 – 498 و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میر محمّد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز 1383، ص 304.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه