پایان نامه با موضوع :بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

اهمیت و ضمانت اجرا، قابل مقایسه با کعبه که از همان آغاز به عنوان حرم امن الهی اشتهار داشته نبوده اند؛ زیرا کعبه نه تنها برای همه اعراب اهمیت داشته، بلکه از نظر همه پیروان ادیان توحیدی دارای اهمیت زیادی بوده می باشد.

سرزمینی امن برای تمامی کسانی که در آن حضور دارند، معرفی نمود. در ماه دوم منشور مدینه آمده می باشد: داخل یثرب برای امضاکنندگان این پیمان، منطقه حرم اعلام می گردد. جان همه کسانی که پناه داده شده اند، بسان جان ساکنان مدینه می باشد و نباید به ایشان ضرری برسد.

در پایان می توان گفت اصل پناهندگی چه در دوران زندگی رسول خدا(ص) و چه بعد از آن در جامعه مسلمانان با دقت خاصی مراعات گردیده می باشد و تنها مورد یکه این اصل استثنا خورده در پیام صلح حدیبیه آن هم به صورت مقطعی می باشد که در آن پیامبر (ص) پذیرفت فراریان مردم مکه را در عین حال که مسلمان بوده و به هم مسلکان خود پناهنده شده باشند بجز زنان را بازگرداند، اما مردم مکه به جنین شرطی اقدام نکنند.

 

گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)

این سیره پسندیده نسبت به پناهندگان بعد از رحلت پیامبر(ص) در میان مسلمانان به عنوان یک قانون اسلامی بدقت مراعات می شده می باشد. حتی تا آنجا که نوشته اند در مواردی امان یک برده مسلمان نسبت به مردم شهری تنفیذ شده می باشد. فضیل بن زید نقل می کند در یکی از غزوات، هنگامی که از حمله به شهری که امید فتح آن می رفت بازگشتیم برده ای مسلمان باقی ماند و با مردم شهر گفتگو نمود و امان نامه ای برایشان نوشت و با پرتاب تیری آن را به داخل شهر انداخت و مردم شهر آن را پذیرفتند و دربهای شهر را گشودند[1].

مرحوم صاحب جواهر ضمن نقل گفتار فضیل بن زید روایتی از حضرت علی(ع) نقل می کند که ایشان در یکی از جنگها به هنگام محاصره شهری، از امان دادن برده ای مسلمان به اهل آن مطلع گردید امان او را تنفیذ نمود و از محاصره آنجا دست برداشت[2].

از آن چیز که گفته گردید نتیجه گرفته می گردد که پذیرش اصل پناهندگی و اقدام به آن در جامعه اسلامی، قطعا از همان آغاز مورد توجه بوده و چه در زمان حیات و چه بعد از وفات پیامبر(ص) به آن اقدام شده و حق پناه

[1] – متقی هندی، علیالدین علی. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال؛ ج4، بیروت، 1399ق، ص487.

[2] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج21،دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1362، ص21

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه