پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

 مقدمه

اشخاص با در نظر داشتن نیاز های به وجودآماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک نمود. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش نمود تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد گردید و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون نمود. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی می باشد که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز بایستی همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل کردن نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته می باشد ابعاد آن مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. مطالعه این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری می باشد و گاه نیز این مطالعه، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌گردد و با تحلیل و تبیین این عناصر، کوشش می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

اظهار مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌گردید، اما امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و طرفداری از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته می باشد. این روند در همه کشورهای جهان مانند ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته می باشد. قانونگذار با در نظر داشتن ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در بعضی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده می باشد.

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج