پایان نامه ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

موضع‌ دیگری که بایستی مورد توجّه قرار گیرد، تأثیر زندان و یا هر مجازات بر اصلاح مجرمین سابقه‌دار می باشد. صرف نظر از این موضوع که بعضی زندان را عاملی جرم‌زا تلقی می‌نمایند،- زیرا به اعتقاد آنان عوارض و تبعات اجرای کیفرهای سالب آزادی در شکل‌گیری و تحوّل شخصّیت بزهکار مؤثّر بوده و حتّی بعضی (پیناتل) پا را فراتر نهاده و تأسیسات آئین دادرسی کیفری را در شکل‌گیری شخصیّت جنایی مؤثّر می‌دانند،- با این وجود، حبس از دیر باز، واکنش اجتماعی به ارتکاب بسیاری از جرائم دست‌های جوامع بوده می باشد و یکی از کارکردهای آن اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن‌ها به اجتماع در نظر گرفته می‌شده می باشد.

نکته ی  مهمّ دیگر این می باشد که افراد سابقه‌دار، اوّلین ارتکاب جرمشان را با کیفیّت پائین‌تری شروع کرده‌اند و این به آن معناست که با یادگیری حیله‌های قانونی و شگردهای ارتکاب جرم و نیز آشنایی با افراد جدید، منافع ارتکاب جرم برای این افراد، به سرعت افزایش یافته و آنان را برای ارتکاب مجدّد جرم، در موقعیّت بهتری قرار داده می باشد.[1]

یکی دیگر ازعوامل مربوط به زمینه های اقتصادی که در تحلیل جرم، مورد توجّه جرم شناسان بوده می باشد، مفهوم «بیکاری» می باشد. اشتغال و بیکاری، به طور کلّی متأثّر از عوامل مختلفی؛ نظیر میزان سرمایه گذاری، تغییرات تکنولوژی و فنّ آوری، جمعیّت و تحوّلات آن، دگرگونی های ساختاری، بازار کار، مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین المللی می باشد.[2]

بیکاری، صرف نظر از هر تعریفی که برای آن قائل باشیم، یک مشکل اجتماعی- اقتصادی می باشد که امروزه در فرهنگ های شهرنشینی و تراکم جمعیّت جوامع به یکی ازمهمّ ترین و مؤثّرترین مسائل چالشی تمامی جوامع بشری مبدّل شده می باشد.

بیکاری، از دو جهت باعث بروز انحراف و آسیب های اجتماعی می گردد:

اوّل؛ وجود فرصت‌های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت.

دوّم؛ نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی.[3]این که بیکاری ازچه چیزی نشأت گرفته و چگونه در جامعه گسترش می یابد، موضوعی می باشد که بایستی آن را در کتابهای مربوط به اقتصاد و

[1]ـ عبدی (عبّاس)، آسیب‌های اجتماعی و روند تحوّل آن در ایران، مقالات اوّلین همایش ملّی آسیب‌های اجتماعی در ایران، جلد اوّل ، 1381، ص 1370.

[2] – میری آشتیانی (الهام)، مقدمه ای برآسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران، نشر گفتمان فرهنگی، 1382، ص 98.

[3] – نجفی توانا (علی)، جرمشناسی، تهران، نشر آموزش و سنجش، 1389 ، ص170.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه