پایان نامه ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

پایان نامه ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

موضع‌ دیگری که بایستی مورد توجّه قرار گیرد، تأثیر زندان و یا هر مجازات بر اصلاح مجرمین سابقه‌دار می باشد. صرف نظر از این موضوع که بعضی زندان را عاملی جرم‌زا تلقی می‌نمایند،- زیرا به اعتقاد آنان عوارض و تبعات اجرای کیفرهای سالب آزادی در شکل‌گیری و تحوّل شخصّیت بزهکار مؤثّر بوده و حتّی بعضی (پیناتل) پا را فراتر نهاده و تأسیسات آئین دادرسی کیفری را در شکل‌گیری شخصیّت جنایی مؤثّر می‌دانند،- با این وجود، حبس از دیر باز، واکنش اجتماعی به ارتکاب بسیاری از جرائم دست‌های جوامع بوده می باشد و یکی از کارکردهای آن اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن‌ها به اجتماع در نظر گرفته می‌شده می باشد.

نکته ی  مهمّ دیگر این می باشد که افراد سابقه‌دار، اوّلین ارتکاب جرمشان را با کیفیّت پائین‌تری شروع کرده‌اند و این به آن معناست که با یادگیری حیله‌های قانونی و شگردهای ارتکاب جرم و نیز آشنایی با افراد جدید، منافع ارتکاب جرم برای این افراد، به سرعت افزایش یافته و آنان را برای ارتکاب مجدّد جرم، در موقعیّت بهتری قرار داده می باشد.[1]

یکی دیگر ازعوامل مربوط به زمینه های اقتصادی که در تحلیل جرم، مورد توجّه جرم شناسان بوده می باشد، مفهوم «بیکاری» می باشد. اشتغال و بیکاری، به طور کلّی متأثّر از عوامل مختلفی؛ نظیر میزان سرمایه گذاری، تغییرات تکنولوژی و فنّ آوری، جمعیّت و تحوّلات آن، دگرگونی های ساختاری، بازار کار، مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین المللی می باشد.[2]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه در مورد :بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

بیکاری، صرف نظر از هر تعریفی که برای آن قائل باشیم، یک مشکل اجتماعی- اقتصادی می باشد که امروزه در فرهنگ های شهرنشینی و تراکم جمعیّت جوامع به یکی ازمهمّ ترین و مؤثّرترین مسائل چالشی تمامی جوامع بشری مبدّل شده می باشد.

بیکاری، از دو جهت باعث بروز انحراف و آسیب های اجتماعی می گردد:

اوّل؛ وجود فرصت‌های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت.

دوّم؛ نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی.[3]این که بیکاری ازچه چیزی نشأت گرفته و چگونه در جامعه گسترش می یابد، موضوعی می باشد که بایستی آن را در کتابهای مربوط به اقتصاد و

[1]ـ عبدی (عبّاس)، آسیب‌های اجتماعی و روند تحوّل آن در ایران، مقالات اوّلین همایش ملّی آسیب‌های اجتماعی در ایران، جلد اوّل ، 1381، ص 1370.

[2] – میری آشتیانی (الهام)، مقدمه ای برآسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران، نشر گفتمان فرهنگی، 1382، ص 98.

[3] – نجفی توانا (علی)، جرمشناسی، تهران، نشر آموزش و سنجش، 1389 ، ص170.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 پایان نامه ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار

پایان نامه ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار دسته‌بندی نشده  مقرون به آزار