پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

اسناد استراتژی نظامی با این تحولات دچارتغییراتی گردید که ناشی از تحولات امنیت بین الملل بود و این تغییرات باز هم در جهتی بود که گروههای طرفدار نظامی گری در این کشور علت های جدیدتری را برای تهدید منافع ملی، خطرات متفاوت تر بر امنیت جهانی و امنیت ایالات متحده امریکا، افزایش نظامی گری و افزایش هزینه های نظامی این کشور پیدا کنند. در زیر به اجمال این اسناد را مطالعه می کنیم. سند 1992، دوری از استراتژی مهار: در دوران جنگ سرد، استراتژی ملی نیروهای مسلح امریکا بر اساس مهار کمونیسم و با بهره گیری از بازدارندگی هسته ای و متعارف بود. با خاتمه جنگ سرد و سقوط شوروی، ایالات متحده دیگر تهدیدی جدی و فوری برای بقای خود مواجه نبود و استراتژی نیروهای مسلح این کشور نیز برای رویارویی با تهدیدات جدید و کم شدت پدید آمده همچون چالشهای منطقه ای، روسیه جدید و کشورهای تازه استقلال یافته آن و مهاجمانی که از تکنولوژی و اطلاعات بسیار بهره گیری می کنند، تغییر پیدا نمود. تهدیدات جدید تهدیداتی ناشناخته و نامعلوم هستند. اهداف مطرح در این سند عبارتند از:

1- جلوگیری از هر گونه تجاوز که بتواند امنیت امریکا و متحدانش را تهدید کند و پایان دادن به تعارض و حمله نظامی براساس منافع امریکا و متحدانش،

2- تضمین حضور و نفوذ جهانی،

3- تقویت ثبات و همکاری منطقه ای،

4- نابودی جریان غیر قانونی مواد مخدر،

5- مبارزه با تروریسم(نجف آبادی، 1390: 711).

سند 1995، در نظر داشتن چالشهای نامتقارن: این سند به دو مفهوم درگیر سازی و گسترش اشاره می کند و نیز شباهتهای زیادی به سند قبلی دارد.. این استراتژی دو هدف کلی دارد که عبارتند از ” تقویت ثبات و خنثی سازی تجاوز”.منافع مانیست بلکه منافع نظامی ما بر اساس پیشبرد ثبات و صلح نیز می باشد که در مواقع ضروری بایستی با نیروی نظامی مخالفان را به شکست بکشانیم(NMS, 1997:11). از ارتش به عنوان عامل اصلی تضمین کننده امنیت کشور دانسته می گردد. از ترویج صلح وثبات و در صورت ضرورت شکست دشمنان به عنوان اهداف این سند استراتژیک دانسته می گردد و با در نظر داشتن این امر، نیروهای مسلح امریکا از قدرت نظامی خود برای شکل دهی به محیط بین المللی، نشان دادن واکنش در برابر بحرانها و حفظ آمادگی برای مقابله با چالشهای آتی بهره گیری خواهند نمود(Ibid:30).

بعد از جنگ سرداستراتژی های دفاعی ایالات متحده به طور مداوم ماهیتی پیدا می کند که در وهله اول

امنیت مطلق سرزمینی را در نظر دارد و در وهله دوم به تثبیت کردن موقعیت خود در محیط امنیت بین الملل و شکل دهی این محیط می پردازد. این موضوع بیانگر گسترش مداخله گرایی امریکا در بیرون از مرزهای خود و تهاجمی تر کردن سیاست خارجی و دفاعی خود می باشد که به نوعی همان مسیر توسعه یک جانبه گرایی و توسعه طلبی امپراتوری گونه این کشور می باشد. با از بین رفتن شوروی و تک ابرقدرت دنیا شدن امریکا، این کشور بنا به نظرات گروههای افراطی داخل آن فرصتی بی نظیر برای این کشور به وجودآمده می باشد تا از قدرت نظامی بلامنازع خود بهره گیری کرده و اصول سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امریکایی را در کل دنیا بوسیله ابزار نظامی، بنابر نظریه دموکراسی چکمه پوش، گسترش دهد. اما این بحث وجه دیگری دارد که مربوط به گروههای داخلی امریکا می باشد. گروههایی در عرصه سیاسی امریکا این فرصت را فرصتی برای بدست آوردن سهم بیشتر در تصمیم سازی سیاست خارجی و دفاعی امریکا به سود منافع گروهی خود
می بینند. بدین ترتیب که گروههای طرفدار ارتش سالاری امریکا  همچون مجتمع های نظامی- صنعتی کوشش می کنند سیاست دفاعی امریکا به سمت نظامی گری بیشتر در محیط بین الملل بکشانند تا تأثیر ارتش در

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه