پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

اهداف دفاعی و ایجاد ابزارهای ضروری برای دستیابی به اهداف می کند و واضح می باشد که در سیاستهای دفاعی و امنیتی، ارتش و نیروهای مسلح ابزار مهمی در قدرت ملی می باشد.

تهدیدات نظامی معطوف به دولت ملی، چگونگی بهره گیری از توانایی ها و امکانات نیروهای مسلح برای رفع تهدیدها و ایجاد فرصتهای بیشتر برای کشور، در قالب استراتژی دفاعی کشورها به رغم تداوم در بعضی ابعاد؛ به مرور زمان و در نتیجه بروز تهدیدها و فرصتهای جدید و دگرگونی در ابزارهای تهدید و مقابله، تغییر می یابد. تناسب بین اهداف و منافع ملی، تهدیدات خارجی و نحوه بهره گیری از نیروهای مسلح اساس استراتژی دفاعی کشورها می باشد. تغییر در هر کدام از این مولفه ها می تواند به تغییر در استراتژی دفاعی منجر گردد. فقدان تناسب بین سه پایه استراتژی دفاعی کشور، کارآمدی آنرا کاهش و هزینه های مضاعفی را تحمیل می کند. استراتژی دفاعی کشورهای مختلف در عرصه بین المللی یکی از عوامل موثر در شکلاهداف و جهت گیری سیاست دفاعی امریکا را می توان در راستای حداکثر سازی قدرت، پیروزی راهبردی و بازدارندگی در برابر تهدیدات دانست. اهداف یاد شده در شرایطی انجام خواهد گردید که روندهای مبتنی بر پیشگیری از تهاجم در دستور کار قرار گیرد. این امر به مفهوم انجام کنشهای تاکتیکی برای کاهش تهدیدات می باشد. در توجه واقع گرایانی که سیاست دفاعی امریکا را سازماندهی می کنند، به کارگیری ابزار قدرت برای کاهش و محدود سازی تهدید می باشد. پس در بسیاری از مواقع رویکرد دفاعی و راهبردی امریکاییها بیش از آنکه ماهیت دفاعی یا بازدارنده داشته باشد، با نشانه هایی از اقدامات تهاجمی همراه خواهد بود. نماد اقدامات تهاجمی را می­توان­در الگوهای رفتار دفاعی امریکا در دوران بعد از حادثه یازده سپتامبر مشاهده نمود( متقی،1386 :83).

گروههای سیاسی امریکا به صورت کلی در سیاست خارجی، متشکل از دو گرایش عمده طرفداران جهانی شدن و چند جانبه گرایی امریکا و طرفداران هژمونیک شدن سیاست خارجی امریکا هستند. به طور کلی جهانی گرایان از هماهنگی استراتژیک با متحدین جهانی شان در شمال و جنوب پشتیبانی می کنند، از جنگهای انساندوستانه و ملت سازی برای فراهم کردن ثبات، در کشورهایی که به طور کامل در سیستم جهانی ادغام نشده اند، و از ادغامهای تکنولوژیک و صنعتی با تولید کنندگان دفاعی متحد طرفداری می کنند. در مقابل هژمونی گرایان بین المللی ایده رهبری جهانی یکجانبه گرایانه، برتری بی زیرا و چرای نظامی، جنگهای پیشدستانه، پایه صنعتی صنایع دفاعی محافظت شده و بازسازی ارتش به کمک تکنولوژی اطلاعات جدید را پیش می برند(Harris: nodate:3). این دو  بلوک از ارتش به گونه های متفاوتی بهره گیری می کنند و هر کدام از این ابزار به نحو خاصی بهره می برند. جهانی گرایان از ارتش به عنوان نیروی باثبات کننده دهکده جهانی بهره گیری می کنند؛ همچنان که کلینتون در جنگهای هائیتی، سومالی و کوزوو از ارتش چنین بهره گیری ای نمود در

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه