پایانامه کارشناسی ارشد در مورد :بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تأثیر می‌پذیرند. در این بخش به تعریف اجمالی شهر وساختار آن ودلایل وجود وهمچنین لزوم طراحی و معماری که گاه حتی حقوق مالکانه اشخاص راهم تحت شعاع قرار میدهد.

گفتار اول- حدود شهر

شناخت حدود شهر، از این حیث دارای اهمیت می باشد که منطقاً، طرح‌های عمومی شهر باید در حدود و قلمرو شهر اجراء شوند. به تعبیر دیگر، شهرداری در خارج از شهر، وظیفه و اختیاری در جهت اجرای طرح ندارد و طبیعتاً حق بهره گیری از مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی یا استناد به آنها در خارج از شهر را ندارد. متأسفانه یکی از ابهامات قانونی در ایران، همین موضوع حدود شهر و محدوده‌ای می باشد که شهرداری می‌تواند یا باید در آن محدوده به ‌ایفای تأثیر، به ویژه اجرای طرح‌های عمومی بپردازد. به همین دلیل، اصطلاحات مختلف را که به نوعی درصدد بیان محدوده‌ی  شهر هستند بیان می‌نماییم. بدیهی می باشد با مشخص شدن محدوده‌ی  شهر، محدوده اجرای طرح‌های عمومی نیز معلوم خواهد گردید. به همین مقصود از محدوده شهر و حریم شهر سخن گفته می‌گردد. باتوجه به حاکمیت قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، رابعاً، این که در مورد بحث ما یعنی حدود و محدوده‌ای که شهرداری‌ها، باید به فعالیت‌های عمرانی بپردازند و به تعبیری محدوده‌ای که شهرداری‌ها خواهند توانست از قوانین مربوطه جهت تملک املاک اشخاص بهره گیری کنند، این محدوده همان خواهد بود که در طرح‌های جامع یا‌هادی بر حسب مورد تعیین شده و لاغیر(سایت موسسه حقوق آریا). صرف نظر از معنای لغوی این کلمه و معنای اصطلاحی آن در نظام حقوقی به صورت عام در این جا، در صدد بررسی معنای این اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستیم و در پی آنیم که ببینیم آیا این لفظ، ملاکی برای تعیین محدوده‌ای که شهرداری باید در آن به‌ایفای وظیفه و مانند اجرای طرح‌های عمومی بپردازد می‌باشد یا خیر؟

از این لفظ، مانند در ماده 99 ق.ش مصوب 1334 بهره گیری شده می باشد. مقصود از حریم در این قانون با در نظر داشتن ماده 2 که از حدود «حوزه شهرداری»  سخن به میان آورده، محدوده‌ای می باشد بزرگ‌تر و وسیع‌تر از حوزه شهری موضوع ماده 2، که برای حفاظت و حراست از حوزه شهری تعیین شده و مانند کمربندی برای آن اقدام می‌کند. در این محدوده یعنی حریم، ضوابط مربوط به قطعه‌بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و غیره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهری می باشد. در بعضی از متون نیز به جای کلمه حریم، از عبارت «حریم

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج