پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

شیرخانی(1388) در مقاله ای تدوین استراتژی را در قالب چهار مرحله و هفت گام معرفی نموده می باشد این مراحل در جدول شماره 2-2 ارایه شده می باشد:

جدول 2-2 فرآیند تدوین استراتژی(اعرابی و شیرخانی،1388: 12)

ردیف مرحله توضیح گام ها
1 مرحله شروع شناسایی مأموریت ها، ویژگی ها و اجرا آن
شناسایی اهداف و شاخصه های آن
2 ورودی بررسی عوامل خارجی
بررسی عوامل داخلی
3 مقایسه تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف
4 تصمیم گیری اولویت بندی استراتژی ها، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

 

در مرحله اجرای استراتژی، استراتژیست ‌ها بایستی در این مورد که کدام یک از استراتژی ‌ها می‌توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم‌گیری نمایند. تصمیم‌ هایی که سازمان را متعهد می‌سازد، برای یک دوره نسبتا، بلندمدت‌ محصولات و خدمات خاصی را ارائه نمایند تا در بازار های مشخص به فعالیت بپردازند، و سرانجام از منابع و فناوری‌ های شناخته شده جهت کسب سود بیشتر بهره گیری کنند. ارزیابی استراتژی؛ آخرین مرحله مدیریت استراتژیک به حساب می‌آید. مدیران‌ بایستی بدانند که استراتژی ‌های خاص و مرود نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع می گردد. برای ارزیابی استراتژی سه فعالیت عمده به توضیح ذیل انجام می‌گردد (حسینی، 1380: 33).

  1. مطالعه عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی کنونی قرار گرفته‌اند.
  2. محاسبه و سنجش عملکرد ها
  3. اقدامات اصلاحی

2-3-5. مفهوم جدید استراتژی و انواع استراتژی

با در نظر داشتن دگرگونی های به وجود آمده و پیشرفت های چشم گیر بشری، پیچیده شدن ها سیر نزولی فروش وسود را معکوس نماید. گاهی این پدیده را تغییر جهت یا متحول کردن استراتژی سازمان می نامند.

12- واگذاری: فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان را واگذاری می نامند.

13- انحلال: فروش تمام دارایی ها به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند (دیوید، ترجمه

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد