پایانامه در رابطه با : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1- مقدمه

 در باب اهمیت دانش، به عنوان یک منبع مهم برای سازمان ها شناخت و آگاهی فزاینده ای در محیط کسب و کار به وجود آمده می باشد. اقتصاد جدید دانش محور، اهمیت بسیار برای انتشار و کاربرد اطلاعات و دانش و تولید آن قایل می باشد. در اقتصاد جدید، افراد و سازمان ها متعهد به حفظ و ارتقای دانش به عنوان سرمایه در جهت نوآوری هستند. قابلیت یادگیری،وفق پذیری و تغییر، عامل اصلی برای بقاء شرکت ها و سازمان ها در اقتصاد های دانش محور شده می باشد. مدیریت دانش توجه بسیار زیاد دانشگاهیان و محققان و مدیران اجرایی سازمان ها، به خود جلب کرده می باشد (جمشیدی، 1385). مدیریت دانش به عنوان مفهومی بین‌رشته ای، شالوده ای ازتوانایی های مختلف از رشته های مدیریت، علوم کتابداری و اطلاع‌ رسانی، اقتصاد،کامپیوتر و نظایر آن را در بر می‌گیرد. به همین دلیل می باشد که در بازار نشر، کتاب های مختلفی با دیدگاه های مختلف و از سوی‌ صاحب‌ نظران مختلف چاپ شده می باشد(حسن زاده،1387). دانش، تفکر همراه با اطلاعات می باشد. اگر تنها اطلاعات اشاعه یابد، دانش افزایش نخواهد پیدا نمود. یافتن فردی که دارای دانش سازمانی باشد زمان بر می باشد، بنابراین نیاز می باشد نظام مدیریت دانش، افراد متخصص و ماهر را شناسایی کند. آن چه نظام مدیریت دانش بایستی انجام دهد، برقراری ارتباط میان افرادی می باشد که با هم بیندیشند و زمانی را برای اشتراک افکار و دیدگاه هایی که به نظر می‌رسد برای دیگر اعضای گروه مناسب می باشد‌ اختصاص دهند(یمین فیروز،1383). در این میان یکی از زمینه های مهم در هر سازمانی انتخاب نوع استراتژی و تناسب آن با عملکرد سازمانی می‌باشد. گرایش استراتژیک در قالب های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. سه گرایش عمده در سازمان ها گرایش بازار، گرایش تکنولوژی و گرایش کاهش هزینه می باشد. در این میان مطالعه تاثیر نوع استراتژی انتخابی شرکت ها بر عملکرد آن ها همواره مورد

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد