پایانامه در رابطه با : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

.حق، امتیاز و نفع متعلِّق به اشخاص می باشد که موجب می‌گردد وی توان تصرف در موضوع حق را پیدا کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند.

  1. حق، مفهومی اعتباری می باشد که ما بازاء خارجی ندارد. هرچند منشأ انتزاع عینی و واقعی دارد، و برای کسی علیه دیگری وضع می‌گردد. اما وضع و اعتبار آن تابع مصالح و مفاسد واقعی می باشد.
  2. در بحث‌های حقوقی، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حق‌های اعتباری و مجعوله می باشد. از حق‌های تکوینی، که مبتنی بر اعتبار و وضع نیست، سخن به میان نمی‌آید.

گفتار دوم: اقسام حق

تقسیم بندی‌های مختلفی از حق شده که پرداختن به همه‌ی انها از حوصله‌این بحث خارج می باشد پس به تقسیم‌بندی حق از لحاظ حق عینی و دینی میپردازیم

بند اول- حق عینی و حق دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم می باشد. «حق عینی » حقی می باشد که ‌یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن «حق مالکیت » می باشد، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه داری حق مالکیت می باشد و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه داری حق می باشد(امامی، 1390، ج1، ص126و ج4، 1389، ص5).

«حق دینی » حقی می باشد که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف می باشد آن را انجام دهد. یک پرسش آن می باشد که چرا  حق به حق عینی و دینی تقسیم شده می باشد و اساسا حقوقدانان در پی تأمین چه هدفی بود‌ه‌اند؟ پاسخ آن می باشد که مبنای این تقسیم‌بندی به چگونگی بهره گیری بشر از اشیای خارجی باز می‌گردد؛ «بشر برای ادامه زندگی به‌این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن‌ها بهره گیری کند. بهره گیری از اشیا از دو راه ممکن بوده می باشد.

  1. از مال موردنیاز بی واسطه و مستقیم بهره گیری کند؛
  2. متعهد یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی می باشد که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی می باشد.

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج