پایانامه : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1- مقدمه

در اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه، اندازه‌گیری عملکرد نسبتا ساده می باشد، به عنوان مثال‌ می‌توان خروجی تولید را محاسبه و با عملکرد گذشته و یا با الگوها مقایسه و ارزیابی‌ نمود، اما در اقتصاد مبتنی بر دانش، اندازه‌گیری عملکرد سخت‌تر می باشد سازمان‌های امروز بایستی زرنگ تر، سریع تر، و چابک تر باشند. پیچیدگی جهان قرن بیست‌ و یک، فضای انقلاب را تسریع نموده می باشد و آن هایی که نمی‌توانند یاد بگیرند، سازگار شوند و تغییرات را بپذیرند؛ به سادگی نابود خواهند گردید. یادگیری ما را نجات خواهد داد و این امر بواسطه مدیریت بر دانش سازمانی صورت خواهد گرفت(خوش سیما و همکاران،1384). مدیریت دانش در چند سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته می باشد و در برنامه های‌ دانشگاهی و اقتصادی بسیاری از کشورها تأثیر کلیدی را ایفا کرده می باشد. در کشور ما، هم درسطح دانشگاهی وهم درسطح ملی توجه خاصی رابه خود جلب کرده می باشد. برگزاری کنفرانس­های بین المللی در کشور و تأثیر حساس و قابل توجه آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی نیز مشهود می باشد. چنان که برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور”اقتصاد مبتنی بر دانش‌”می باشد. مدیریت دانش پدیده ای نوظهور می باشد که تغییرات زیادی در تأثیر افراد جامعه ایجاد کرده می باشد. این پدیده جدید، فرهنگ «اشتراک دانش» را ترویج می‌کند و به همگان می‌آموزد که حتی اگر مسئول بخشی از یک فرایند هستند، درمورد کل فرایند بیندیشند. با تبدیل دانش به یک منبع راهبردی برای سازمان‌ها، نیاز مبرمی به ایجاد روش‌های تولید، اشتراک و به کارگیری دانش در سازمان ها به وجود آمده می باشد(فرهادی،1383). اما در این میان با در نظر داشتن استراتژیک بوده حوزه های دانشی در سازمان و این موضوع که مدیریت دانش صحیح به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته می گردد، لازم می باشد تا هماهنگی مناسبی بین برنامه های مدیریت دانش و استراتژی ها و نوع استراتژی انتخاب شده در سازمان به وجود بیاید. در این فصل از پژوهش کوشش می گردد تا کلیاتی از طرح پژوهش در قالب اظهار مسئله و اهمیت موضوع و هم چنین اهداف و سوالات در کنار روش پژوهش و مدل مفهومی ارائه گردد.

مسائلی هم زیرا آلودگی محیط زیست، رشد جمعیت، بهداشت، آموزش و رفاه عمومی و… به عنوان مسائلی فراملی بایستی سرلوحه کار طراحان استراتژی های کلان قرار گیرد(داوری، 1380:

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد