پایانامه با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بحث محققین بوده می باشد. عملکرد از بحث های مهم سازمانی می باشد که از نقطه نظرات مختلفی به آن نگریسته شده می باشد. گاه بعد مالی و گاه بعد مشتریان و گاهی نیز فرآیند های داخلی سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. به هر صورت این عملکرد با در نظر داشتن سازمانی سیستماتیک می باشد و سیستم های ارزیابی، مدیریت محتوا و ابزار ها را مدیریت می کند، بایستی با هم توسعه یابند. حاصل این دیدگاه نوین، نسل سومی از مدیریت دانش می باشد که هم اکنون با روش ها و نتایج نوین، پدید می آید. بر اساس نظر ویگ یکی از تفاوت های این نسل با نسل های قبلی، اندازه انسجام یا تلفیق مدیریت دانش با فلسفه، استراتژی، اهداف، فعالیت ها، سیستم ها و رویه های سازمان می باشد واین که چگونه مدیریت دانش تبدیل به بخشی از زندگی و انگیزه روزمره کارکنان شده می باشد. بنظرمیرسد که نسل سوم تمرکزبه اتصال بین علم وعمل دارد(ویگ[1]، 2002).

2-2-2. تعریف مدیریت دانش

1- مدیریت دانش روش ها، ابزار و شیوه هایی می باشد که طی آن می توان دانش را تولید، تقویت و منتشر نمود. این سرمایه ای می باشد که به کمک آن سود دهی و بهره وری در سازمان کسب می گردد و منجر به تولید محصول یا خدمت با کیفیت می گردد.

2- مدیریت دانش، تبادل دانسته های ما با دیگران می باشد.

3- مدیریت دانش عبارت اند از هر فعالیت خلق،کسب، تبادل و بهره گیری از دانشی که به مقصود ارتقای یادگیری و عملکرد در سازمان اتفاق می افتد.

4- به طور کلی بسیاری از محققین مدیریت دانش را در قالب یک فرآیند چهار حلقه ای این گونه تعریف می کنند. فرآیند های یادگیری اثربخش که توام با خلق، سازماندهی، تبادل دانش و به کار بستن آن می باشد، سبب ارتقای سرمایه عقلانی سازمانی و بهبود عملکرد آن می گردد . شکل شماره 2-1 این مدل را نمایش می دهد.

[1] Wiig

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد