پایانامه ارشد : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

 

13). با در نظر داشتن تمامی معضلات و منابعی که ذکر گردید و با در نظر داشتن اهمیت کسب و کارهای مختلف در اقتصاد جامعه، نمی توان به طور یقین مشخص نمود که این کسب و کارها چه استراتژی ای را باید جهت موفقیت خود اتخاذ کنند؟ با در نظر داشتن مطالعه محققین(نوبل  و همکاران، 2002; دشپانده  و همکاران، 2013: 233).

این کسب و کار ها می توانند جهت موفقیت خود از 3 استراتژی پیروی کنند: استراتژی مشتری، استراتژی تکنولوژی و استراتژی کاهش هزینه. پس گرایش سازمان ها به هر یک از این نوع استراتژی ها می تواند در نهایت موجب ایجاد تغییراتی مهم در بخش های مختلف گردد. که یکی از این موارد عملکرد سازمانی می باشد.  بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی گردد. دولت ها و سازمان ها و موسسات کوشش جلو برنده ای را در این مورد اعمال میکنند. بدون مطالعه وکسب آگاهی ازمیزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که  به بهبود جدی نیاز دارد، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست(ستاری فرد،1383). لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌گیری می گوید: «هرگاه توانستیم آن چه را که درمورد آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام اظهار نماییم می توانیم ادعا کنیم درمورد موضوع مورد بحث چیزهایی میدانیم. اگر این طور نباشد آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هیچگاه به مرحله بلوغ نخواهد رسید» (رحیمی، 1385). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور می باشد. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن مستلزم اندازه گیری می باشد و ازین رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد(ستاری فرد، 1383). پس در این پژوهش به دنبال مطالعه این سوال می باشیم که آیا مدیریت دانش و گرایش استراتژیک میتوانند بر ظرفیت‌های نوآوری و عملکرد سازمان تاثیرگذار باشند؟

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد