پایانامه ارشد : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  1. طلب یا دین، که آن یک ارتباط حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری می باشد که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه‌ایفای تعهد را بنماید.
  2. جزا، و آن طرفداری قانون از طلبکار می باشد. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می‌نماید.» (امامی، همان، ج1، ص127و ج4، ص5).

گفتار سوم: مالکیت

بند اول- معنای لغوی مالکیت

مالکیت کلمه‌ای عربی و از مصدر جعلی می باشد و از ریشه ملک اخذ شده می باشد. معنای لغوی آن را بعضی مالک بودن و مالکی و گروهی مالک بودن و دارندگی و عده‌ای مالک بودن و ملک داشتن و بعضی مالک بودن به تنهایی بیان نمود‌ه‌اند.

مالک( خداوند). کسی که دارای چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند. خداوند و صاحب و متصرف و دارنده، خداوند، رب، دارا، دارنده، مالکین(دهخدا، ۱۳۷۳). جمع مُلاّک و مُلَّک. هربنده‌ای از بندگان که در بندگی من می باشد… در وقت گویایی من به‌این قسم یا مالک آن خواهم گردید بعد از این همه آزادند در راه خدا. (تاریخ بیهقی، ص 315).

مالک بودن حقی می باشد که بشر نسبت به شیئی دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند به غیر از آن چه که مورد استثنای قانون باشد (فرهنگ معین، ۱۳۸۸). مالکیت صفتی می باشد که بر اساس مالک بودن حاصل می‌گردد مانند حق انتفاع و حق ارتفاق در قاب یکی از علاقه‌های سه گانه که هر فرد وفق ماده 29 قانون مدنی می‌تواند نسبت به اموال داشته باشد (فرهیخته، ۱۳۸۶).

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه درتغییر می باشد و به ویژه درقرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال وصنایع حدود مالکیت فردی دگرگون گردید و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده می باشد اما زیرا این اوصاف را به عنوان اصل بایستی پذیرفت، مالکیت را میتوان بدین عبارت تعریف نمود:

ماهیت آن دانست و گفت: مالکیت حقی می باشد که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می‌دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در اظهار اختیار مالک با تکریم یاد می‌گردد، اما این اصل

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج