میزان و سطح افشای اطلاعات آموزشی

میزان و سطح افشای اطلاعات

اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح ‌ به­نحو محدودتری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی و یا گزارشهای سالانه می­باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر و به معنای ارائه اطلاعاتی که در صورتهای مالی منظور نشده است تلقی می­شود. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش یا جریان وجوه نقد نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه­گیری حل و فصل می­گردد. بنابراین افشا در محدودترین معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشت های توصیفی همراه صورت های مالی و صورت های مالی مکمل می­شود.

هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی ایران نیز در این مورد به شرح زیر اظهار نظر کرده است:

«بکارگیری مبانی مختلف در اندازه­گیری ارزش عناصر حسابداری، شناسایی درآمد به انحای گوناگون، وجود مبانی مختلف برای مقابله هزینه ها با درآمد و تنوع رویه­های حسابداری، افشای رویه­های حسابداری و توضیحات دیگری را لازم می­سازد که توصیف رویدادهای اقتصادی را کامل و اقلام صورت های مالی را شفاف و گویا کند» (شباهنگ، 1382، ص 153).

سطح اطلاعاتی که لازم است افشا شود به میزان آگاهی و تخصص استفاده کنندگان بستگی دارد. نقطه نظر هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران در این مورد به شرح زیر است:

«اطلاعاتی قابل فهم است که استفاده­کنندگان عادی بتوانند موضوع را درک و آثار آن را ارزیابی کنند. استفاده­کنندگان عادی از اطلاعات مالی کسانی هستند که دانش متعارفی از مسائل کسب و کار، اقتصاد و حسابداری دارند و می­خواهند با مطالعه دقیق اطلاعات، بر اساس آن قضاوت یا تصمیم­گیری کنند» (شباهنگ، 1382، ص 155).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تاریخچه ی دربی دهه ی 90 + دانستنی های جالب راجع به دربی قسمت ششم

سطح اطلاعات افشا شده در عین حال به مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری نیز بستگی دارد  مفاهیم توصیه شده در این مورد عبارتند از افشای مناسب[1]، افشای منصفانه[2] و افشای کامل[3].

افشای مناسب از ویژگی­هایی است که بیش از بقیه مورد استفاده قرار می­گیرد و به معنی کمترین اطلاعاتی است که افشا می­شود به نحوی که استفاده­کنندگانرا گمراه نکند. افشای اطلاعات منصفانه بدین معنی است که هدف مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی یا آیین رفتار حرفه­ای مورد توجه قرار می­گیرد به­گونه­ای که با همه خوانندگان بالقوه صورت های مالی، به صورتی یکسان رفتار خواهد شد. افشای اطلاعات کامل بدین معنی است که همه اطلاعات مهم و اثر گذار افشا خواهد شد. به هر حال چنانچه این مفاهیم سه­گانه به شکل مناسب مد نظر قرار گیرد، تفاوت واقعی میان آنها وجود نخواهد داشت(هندریکسنوون بردا، 1992).

[1].Adequate Disclosure

[2].Fair Disclosure

[3].Full Disclosure

میزان و سطح افشای اطلاعات آموزشی
دسته‌ها: آموزشی