منبع پایان نامه درباره
اقلیمی، آمبرژه، تعیین، موقعیت پایان نامه ها و مقالات

4-4-8-2-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه
یکی دیگر از روشهای تعیین موقعیت اقلیمی منطقه، توسط اقلیم نمای آمبرژه می باشد. در این روش به کمک رابطه و نموگرام مربوط و با توجه به ضریب بدست آمده (Q2) موقعیت اقلیمی منطقه مورد نظر را تعیین می کنند(علیزاده، امین، 1382)

Q2 =ضریب اقلیمی آمبرژه
M=متوسط حداکثر های دما در دوره گرم سال (درجه کلوین)

منبع پایان نامه درباره
اقلیمی، آمبرژه، تعیین، موقعیت پایان نامه ها و مقالات
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوع ، semantics، not، language

دیدگاهتان را بنویسید