منبع پایان نامه درباره استان مازندران، جنت رودبار

فرایندهای مورفودینامیک حاکم بر این نقاط، تحول در آنها نسبتا سریع است و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومورفولوژی نباشند (نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385)
در این فصل سعی شده با مطالعه ژئومورفولوژی ساحلی کاربرد آن را در برنامه ریزی محیطی محدوده مطالعاتی رامسر تا تنکابن بررسی کنیم. نآن

3-2-داده ها
برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق طی یک دوره ده ساله آماری از پارامترهای بارش درجه حرارت، تبخیر سنجی، رطوبت نسبی، متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان،…. ازسازمان هواشناسی استان مازندران شهرستانهای تنکابن رامسر دریافت شده. جهت تهیه شکل های مورد مطالعه فایل های مورد نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران و منابع طبیعی وسازمان زمین شناسی تهیه گردید.

3-3-روش کار
با توجه به موضوع و گستردگی تحقیق مواد و روشهای تحقیق چندین رده را شامل می شود

3-3-1روشهای کتابخانه ای
درهر پروژه وطرحی، تئوری ها اساس کار محسوب می شود. روش کتابخانه ای شامل گردآوری اطلاعات در زمینه سابقه تحقیق و اغلب مبانی نظری را در بر می گیرد.
3-3-2-روش میدانی
روش میدانی اغلب شامل اطلاعاتی می شود که به مبنای نمونه برداری وتهیه اطلاعات از منطقه است. در این پایان نامه، مشخص کردن اشکال ژئومورفولوژی در منطقه (توپوگرافی، آبراهه، زمین شناسی، شیب….) صرفا به واسطه روش و برداشت میدانی مسیر است.
در این پایان نامه روش اصلی تهیه شکل ها برای نتیجه گیری از نرم افزار GIS استفاده شده است.
با توجه به اینکه رامسر و تنکابن دارای ایستگاه رامسر و نوشهر، برای تخمین بارش و دمای دریافتی از ایستگاه سینوپتیکی بهره گرفته شده وبه روش واسطه یابی میزان بارش و دما تخمین زده شده است در ضمن روش واسطه یابی بر مبنای رگرسیون و معادله گرادیان بارش و دما با ارتفاع بدست آمده است اما تهیه شکل شیب. ارتفاع بر مبنای شکل های توپوگرافی و در محیط ARC GIS تهیه شده است. و در اخر تهیه شکل ژئومورفولوژی منطقه برای تعیین نوع اشکال ساحلی استفاده شده است.

3-4-موقعیت جغرافیایی و شناخت اجمالی از
کشور ایران با مساحتی در حدودأ 1648195 کیلومتر در معتدله نیمکره شمالی در جنوب غربی آسیا واقع گردیده و سرزمینی است کوهستانی که قسمت اعظم فلاتی تحت همین نام را می پوشاند و بیش از 52% وسعت آن را ارتفاعات، 38 %دشت و 10 % بقیه را کویر و دریاچه های داخلی تشکیل می دهد. این سرزمین یک واحد مشخص جغرافیایی است که در نتیجه حرکات زمین زا کوهزایی دوران سوم، بوجود آمده و فلاتهای ارمنستان و آناتولی را از شمال غرب و غرب به فلات تبت در شرق مرتبط می سازد. بلندترین نقطه ایران قله دماوند در ناحیه مرکزی البرز به ارتفاع 5670 متر از سطح دریا و پست ترین ناحیه کمی دورتر از آن در کرانه های دریای مازندران با کمتر از 27 متر زیر سطح دریای آزاد قراردارد. سرزمین ایران بر حسب نوع و جنس سنگها، تاثیر زمین ساختی و مهمتر از همه عوامل فرسایشی ریخت شناسی (مورفولوژی) متفاوتی دارد. در دامنه شمالی البرز و قسمتهای از باختر و جنوب ایران بعلت وجود رطوبت و بارندگی مناسب فرسایش شیمیایی بر فیزیکی تفوق دارد و حاصل آن پوشش از خاک نرم است که معمولا بوسیله گیاهان پوشیده شده است که این تنوع باعث بوجود آمدن چندین نوع آب و هوا شده است که در ساختار سنن و آداب رسوم مردم اثر شگرفی به جای گذارده است.
در زمستان بادهای غربی که دارای سیستم کم فشار و باران زا می باشند نواحی زیادی از ایران را تحت الشعاع قرار می دهند. در جنوب غربی بادهای سوزان و گرم عربستان و در جنوب شرق بادهای موسمی تابستانی، بادهای آسیای مرکزی که از فرابار سیبری منشاء گرفته و در زمستان از ناحیه شمال شرق وارد کشور می شوند. که همه دست به دست هم داده و اقلیم متعدد و متفاوت و حتی متضاد را در سراسر ایران موجب شده اند. عامل اصلی فرسایش در سراسر ایران سیلاب است. علاوه بر تغییر شکل کوهها و انباشته شدن مواد تخریب شده در گودیها دشتها را بوجود آورده اند. دراین میان چاله خزر را ازنظر زمین شناسی و اقلیم با سایر نقاط ایران تفاوت فاحشی دارد. این تحت تاثیر عامل مهم یکی سلسله جبال البرز به جهت شرقی-غربی که بصورت سدی در مقابل جریانات جوی عمل نموده و مانع نفوذ رطوبت به نواحی مرکزی می شود و دیگری وجود جریانات دریای خزر که این دو عامل سبب ایجاد یک واحد جغرافیایی ممتاز درایران شده اند. ساحلی خزر که از سه استان خوش آب و هوا وحاصلخیز مازندران و گیلان و گلستان تشکیل یافته است. شهرستان تنکابن با مساحتی بالغ بر 2140 کیلومتر مربع در غرب استان مازندران واقع و بین 54 درجه طول جغرافیایی و36 درجه عرض جغرافیایی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است این شهرستان از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز و استان قزوین از شرق به شهرستان چالوس و از غربه به شهرستان رامسر محدود می گردد. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این شهرستان از دو بخش “مرکزی و عباس آباد” و 9 دهستان و به محدوده مورد مطالعه های کوچک و متعددی تقسیم می‎گردد که هر محدوده مورد مطالعه نیز به لحاظ فراوانی رودخانه های موجود، به نوبه خود به محدوده مورد مطالعه های کوچکتر تقسیم می گردد. لذا محدوده مورد مطالعه آبریز شهرستان تنکابن که بین دو رودخانه چالکرود در غرب ونمک ابرود درشرق جای می گیرد و دارای چندین محدوده مورد مطالعه کوچک و بزرگ است که چشمه کیله بزرگترین محدوده مورد
مطالعه آن را تشکیل می دهد.
شهرستان رامسر دارای 8/729 کیلومتر مربع وسعت می باشد که 07/3 درصد کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است. شهرستان دارای 2 شهر، یک بخش، 4 دهستان، 143 آبادی دارای سکنه و 63 آبادی خالی از سکنه می باشد. طول و عرض جغرافیایی شهرستان رامسر
این شهرستان بین 36 درجه و 32 دقیقه تا 36 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 20 دقیقه تا 50 درجه و 47 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.
شهرستان رامسر از جنوب با استان قزوین، از شمال با دریای خزر، از مشرق با شهرستان تنکابن و از مغرب با استان گیلان هم مرز می باشد.
از رودخانه های مهم شهرستان رامسر، صفارود است که از ارتفاعات جواهر ده و در دامنه های ارتفاعات جنت رودبار سرچشمه می گیرد، روستاهای اطراف رامسر را مشروب کرده و پس از عبور از شهر رامسر به دریای خزر می ریزد. (اصلاح عربانی، 1380)

نقشه شماره 3-1-موقعیت جغرافیایی تنکابن و رامسر نسبت به استان مازندران و کشور

4-1-اقلیم شناسی
4-1-1- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق
برای انجام این تحقیق نیاز به آمارهای طولانی مدت و قابل اعتماد ایستگاه هواشناسی بودکه از آن برای تحلیل عناصر اقلیمی منطقه استفاده شود. بدین منظور بدلیل موجود بودن آمار طولانی مدت، از داده های آماری ایستگاه های رامسر ونوشهر که از نوع سینوپتیک بوده ونزدیک ترین ایستگاه به محدوده مورد مطالعه ما می باشند، استفاده شده است، ایستگاه سینوپتیک رامسر در ارتفاع 20 متری پایین تراز سطح دریا قرار گرفته است. مشخصات ایستگاههای سینوپتیک منطقه مورد مطالعه به شرح جدول 3-3- می باشد:

جدول 4-1-مشخصات جغرافیایی ایستگاههای اطراف منطقه
نام ایستگاه
نوع ایستگاه
ارتفاعm
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
عباس آباد
باران سنجی
ساحلی
08-51
30-51
مرزن آباد
n
700
17-51
28-36
کلاردشت رودبارک
n
1380
0/51
30-51
سردابرود
n
خط ساحلی
22/51
42-36
کلارآباد
n
N
13-51
42-26
لاهوکلاردشت
n
1140
11-51
31-36
نهالستان کلاردشت
n
1170
90-51
32-36
نوشهر
سینوپتیک
20. 9-
35-51
39-36
پلی ذغال
تبخیر سنجی
370
19-51
31-36

جدول 4-2-مشخصات ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه
نام ایستگاه
نوع ایستگاه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع سطح دریاهای آزاد (متر)
طول دوره آماری
رامسر
سینوپتیک
E ´40 ْ50
N ´54 ْ 36
-20
1956-2003
نوشهر
سینوپتیک
E ´ 30 ْ51
N ´39 ْ 36
-20. 9
1977-2003

نمودار 4-1-مشخصات اقلیمی رامسر -تنکابن

4-2- طبقه بندی اقلیمی
موقعیت جغرافیایی، وضع پستی و بلندی، دوری یا نزدیکی از دریا، واقع شدن در مسیر بادهای خشک و گرم و سرد، آب و هوا، جنس خاک و ترکیب این عوامل در به وجود آمدن تیپهای اقلیمی دخالت می کنند در این میان جنس خاک که خود نتیجه ی وضـع اقلیمی و تا حدودی اثر پستی و بلندی مراکز شهری و صنعتی دامنه ای اطلاعات وی را در زمینه ی اقلیم مختلف افزایش داده و به دنبال ان طبقه بندی اقلیمی جهت استفاده ی موثر از این اطلاعات ضرورت یافته است. اولین طبقه بندی توسط یونانیها صورت گرفت که با استفاده از مدارهای مهم از قبیل استوا، رأس السرطان و مدار قطبی، کره ی زمین را به سه منطقه آب و هوایی یعنی استوایی، معتدله و قطبی تقسیم نمودند با گذشت زمان بتدریج روشهای دیگر با توجه به نیازهای کاربردی متفاوت از تقسیمات اقلیمی ابداع گشت، امروزه پیشرفت سریع تکنولوژی و بهره گیری از امکانات کامپیوتری و استفاده از نرم افزارهایی همچون GISوARCINFO و روشهای چند متغیره و رگرسیون کار را بسیار آسان نمونه و امکان بکارگیری پارامترهای متعدد دیگری علاوه بر دما و بارش را ایجاد کرده است (سیدان و محمدی، 1376، ص75).

4-2-1- روش دمارتن اصلاح شده
طبقه بندی اقلیمی به روش دمارتن اصلاح شده بر اساس مقدار متوسط بارش سالانه (میلی متر) و متوسط دمای سالانه (سانتی گراد) و بر مبنای ضریب خشکی IA استوار است.
این ضریب قادر به تفکیک شش گروه اقلیمی از خشک تا بسیار مرطوب است(2-3)

جدول 4-3- طبقه بندی اقلیمی و محدوده ضریب خشکی به روش دمارتن
نام اقلیم
محدوده ضریب خشکی (دمارتن )
خشک
کوچکتر از 10
نیمه خشک
10 تا 9/19
مدیترانه ای
20 تا 9/23
نیمه مرطوب
24تا9/27
مرطوب
28تا 8/34
بسیار مرطوب
بزرگتر از 35

اقلیم محدوده مورد مطالعه از تقسیم مقدار بارندگی544. 3 بر مقدار درجه حرارت11. 9 بدست آمده و برابر45. 73بوده ومحدوده مورد مطالعه در اقلیم بسیار مرطوب قرار دارد.

4-2-2-روش کوپن
طبقه بندی اقلیمی به روش کوپن بر اساس مقدار متوسط بارش و میانگین دمای ماهانه وسالانه انجام شده است.
میزان بارش به ملیمتر=?/???
درجه حرارت به سانتیگراد= ?/??
ضریب بدست آمده به روش کوپن عدد45/73می باشد. بر اساس ضریب بدست آمده اقلیم در محدوده مرطوب قرار دارد.

4-3-بررسی عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه
برای بررسی اقلیم منطقه شناخت عناصر، ضروری می باشد که ذیلاً به بحث در مورد آنها پرداخته شده است.
4-3-1-بارش
بارندگی یکی از مهمترین عامل تعیین کننده اقلیم و چرخه آب در منطقه می باشد. در کل اصطلاحاً به کلیه نزولات جوی، بارندگی اطلاق می گردد(برف باران، تگرگ و…)
ریزش باران عمده ترین بارش منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهد. مطالعات انجام یافته بیا
نگر این است که متوسط مجموع بارندگی سالانه ایستگاه رامسر 1226 میلیمتر است.
بارانهای فصل پاییز تا اواسط بهار شمال کشور معمولاً از جبهه هواهایی که از سمت اقیانوس اطلس و دریای سیاه و مدیترانه می آید، منشأ می گیرد. همچنین در فصل زمستان و پاییز، توده هوای سرد و خشک سیبری با عبور از سطح دریای خزر، رطوبت گرفته و خشکی خود را از دست داده و مرطوب می شود و دمای آن نیز تغییر می کند وماهیت سرد و خشک بودن خود را از دست می دهد، در نتیجه در سواحل دریای خزر و در ناحیه مورد مطالعه، بارندگی های خوبی را ایجاد می کند (علیجانی، 1376).
متوسط بارندگی ماهانه نشان می دهد بارندگی های این محدوده تقریباً در تمامی طول سال پراکنده شده اما مقدار آن در طول سال متفاوت است. داده ها نشان می دهد که درایستگاه سینوپتیک رامسر ماههای سپتامبر، اکتبر ونوامبر (شهریور، مهر و آبان) بیشترین بارشها ریزش می کند واز ماه دسامبر (آذر) به تدریج از مقدار آن کاسته می شود و آگوست (مرداد ماه) به حداقل میزان خود می‎رسد زمان بارش حدودأ منظم است.
و در اغلب ماههای سال، بارندگی ریزدانه بوده وکمتر به صورت رگباری شدید ریزش می کند. البته در برخی از روزهای ماههای بهار و تابستان، بارندگی رگباری و شدید اتفاق می افتد.

جدول 4-4-متوسط بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک رامسر و نوشهر
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه

ایستگاه
9/1208
2/85
1/75
5/80
6/11
3/175
2/275
9/167
9/65
2/38
8/56
48
9/47
رامسر
9/1293
9/79
2/86
4/95
0/135
6/202
2/262
4/177
9/68
5/38
9/52
9/49
3/44
نوشهر

نمودار 4-2-متوسط بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک رامسر -نوشهر

جدول 4-5 احتمال وقوع بارندگی ودوره برگشت به روش ویبول
سالهای آماری

(mm) بارش
مرتب شدن
صعودی (mm)
مرتب شدن (mm) نزولی
شماره ردیف
احتمال وقوع درصد به (P)
دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *