منبع پایان نامه ارشد درباره خیابانی، مطرود، والدین، ممکن

گرو آن است. واکنش کودک نسبت به محیط خود بالطبع تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی گروهی است که در میان آنها بزرگ شده است.
از آنجا که خانواده ، خود یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود ، به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک اهمیت فراوانی دارد(احدی : 1378 : 181)
از سویی دیگر خانه و خانواده مکانی است که کودک با تمام تجربیات ، لحظه های اجتماعی و زندگی خود بدان باز می گردد. در آنجا او بدنبال مداوا و مرهمی برای تالمات ، شکستها و جراحات و زخمهای وارد بر خود می گردد تا آلام خود را تسکین بخشد. خانه مکانی است که او تجربه اجتماعی روزانه خود را با شتاب به دورنش می آورد آن تجربه را مورد ارزیابی قرار دهد ، به خاطر آن ستایش و تشویق شود و یا آن را به بوته فراموشی بسپارد و فقط به عنوان یک تجربه از آن درس بیاموزد (ساعی ، 1382، 23)
اما کودکان خیابانی ، اغلب کودکان مطرود و طرد شده هستند. کودک مطرود ، کودکی است که از طرف والدین اصلی خود طرد شده است. طرد کودک ممکن است به درجات مختلف صورت گیرد. یعنی کودک کاملاً از محبت والدین محروم شود یا نسبت به سلامت و خواسته های او بی توجهی شود و یا کودک از زمان طفولیت از والدین خود جدا شود. بیشترین مسائل و مشکلات کودک مطرود یا محرومیت کشیده عاطفی ناشی از مناسبات نا سالم کودک و والدین است. کودکان مطرود ، اعتراض خود را به صورت رفتار ناخوشایند ، اضطراب و افسردگی ظاهر می سازند. غالب کودکان به اعمالی از قبیل فرار از خانه ، مدرسه ، دزدی ، لجبازی ، کتک کاری و رفتارهای ناشایست دیگر دست می زنند.کودکی که به نرفت و خصومت مواجه شود ، متقابلاً نفرت خصومت تحویل خواهد داد (معظمی ، 1382 ، 12)
کودکان رانده شده ، کودکانی هستند که با یکی از چهار وضعیت ذیل مواجه بوده اند :
1- به آنها گفته شده که باید خانه را ترک کنند.
2- پس از ترک خانه ، به آنها اجازه برگشت به آنجا داده نشده است.
3- پس از فرار ، کوشش برای بر گرداندن آنان به خانه نشده است.
4- کودک سر راهی هستند یا پدر و مادر ترکشان کرده اند (همان ، 13)بهرحال ، هنگامی که کودکان و نوجوانان نتوانند با افراد خانواده رابطه درستی برقرار کنند یا با شرایط خانواده سازگار شوند ، ممکن است تنها راه را فرار از خانه تشخیص دهند. فرار از خانه ممکن است به نوعی تظاهر رفتاری و آسیب روانی محسوب شود.
موضوع کودکان خیابانی به عنوان یکی از پدیده های آسیب زای اجتماعی ، خود معلول عوامل بیشماری از جمله عامل بیولوژیکی (مانند عقب ماندگیهای ذهنی ، معلولیتهای جسمی ، حرکتی ….)عامل خانواده (به عنوان مثال ، ازدواج ناموفق ، روشهای نادرست تربیتی ، فقر اقتصادی ، اذیت و آزار کودکان ، وجود خانواده از هم گسیخته و نابسامان ، بیسوادی و فقدان مهارت والد گیری فقدان ، حمایتهای عاطفی از کودکان وجود تبعیض ) عامل اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان (مانند تضاد و شکاف طبقاتی در جامعه ، سوء مدیریتها و سیاستهای غلط اقتصادی و اجتماعی ، فقدان یا ضعف نمادهای حمایتی ، مهاجرت ، حاشیه نشینی ) حوادث سیاسی و طبیعی مانند جنگ ، انقلابات ، بروز خشکسالی ، سیل و …می باشد.
سازمان جهانی بهداشت برخی از عوامل مرتبط بر بروز پدیده کودکان خیابانی و پیامدهای آن را مطرح کرده است که به اختصار بیان می شود :
1- عوامل موثر در بروز کودکان خیابانی
· ناکامی خانوادگی
· جنگ
· فقر
· حوادث و سوانح طبیعی یا انسانی
· سوء استفاده توسط بزرگسالان
· مهاجرت
· شهر نشینی و تراکم بیش از حد
· فرهنگ پذیری
2- عوامل مرتبط با شرایط فیزیکی بی خانمانی و زندگی خیابانی
· فقر بهداشتی
· تغذیه نامناسب
· فقدان سرپناه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *