دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

نیست بلکه بایستی دولت اسلامی آنان را به مامن و کشورشان هدایت کند و تا آن زمان از امنیت برخوردار می باشند[1]. از سوی دیگر اگر نقض پیمان از جانب بیگانگان، عمومی نباشد، اگرچه پیمان بهص ورت عمومی با دولت بیگانه منعقد شده باشد، تنها نسبت به پیمان شکنان، پیمان نقض می گردد و سایر بیگانگان همچنان از مزایای پیمان امان برخوردار می باشند. اهمیت وفای به این پیمان تا آنجا می باشد که حتی اگر وضعیت به نفع مسلمانان نیز تغییر یابد، بازهم همچنان وفای به عهد واجب می باشد[2].

اما وجوه افتراق قرارداد ذمه با امان در موارد ذیل اختصار می گردد:

1- طرف مقابل در قرارداد ذمه اهل کتاب هستند اما در عقد امان ممکن می باشد اهل کتاب و یا سایر کفار اعم از مشرکین، ملحدین و مانند آن باشند[3].

2- در قرارداد ذمه شرط مالی هست و بر اهل ذمه واجب می باشد به دولت اسلامی جزیه بپردازند اما طرف مقابل در عقد امان از این شط (جزیه) معاف می باشد.

3- قرارداد ذمه همیشگی می باشد اما امان از نظر زمانی محدودیت داشته و موقت می باشد.

4- با انعقاد قرارداد ذمه حالت جنگ بطور کلی از بین می رود و سرزمینی که ذمیان در آن مقیم هستند جزء دارالاسلام می گردد و همانند مسلمین احکام اسلام بر آنها جاری می گردد و بایستی به مقررات اسلام تکریم بگذارید و به آن ملتزم باشند اما در امان اگرچه جنگ به صورت موقت متوقف می گردد، اما حالت جنگ همچنان باقی می ماند.

5- با انعقاد قرارداد ذمه، حکومت اسلامی موظف به دفاع از آنان خواهد گردید و فرقی ندارد که مهاجم و متجاوز مسلمان باشد یا غیرمسلمان، اما در عقد امان تنها این تعهد برای دولت اسلامی می باشد که از آنان در برابر تجاوز مسلمین و اهل ذمه طرفداری کند.

6- در صورت پیشنهاد ذمه از جانب اهل کتاب پذیرش آن از جانب حکومت اسلامی واجب می باشد مگر آنکه پذیرش آن خطر قطعی را به همراه داشته باشد، اما الزامی در قبول امان نیست مگر آنکه مصلحتی در قبول آن باشد آنهم با تشخیص امام.

ادیان را رسما در متن تعالیم خود پذیرفت و عملا آن را به اجرا درآورد، مکتب اسلام می باشد که از همان آغاز ضمن آیات متعددی، بر چنین افکاری خط بطلان کشید و اعلام داشت که پیروان ادیان و عقاید گوناگون می توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و نه تنها از جنگ با یکدیگر بپرهیزند بلکه در

[1] – همان، ج1، ص130

[2] – حلی، حسن ابن یوسف ، قواعد الاحکام، پیشین، ص264

[3] – حق پرست، شعبان، پیشین

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه