دانلود پایان نامه در رابطه با :بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

ب: «ترس موجه[1]»

تدوین کنندگان کنوانسیون بدون این که درمورد موجه بودن ترس توضیحی بدهند عبارت «ترس موجه» را به جای عبارت «ترس آنها بر مبنای عقلایی باشد» مندرج دراساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان، به کار برده اند. این اقدام بدین دلیل صورت گرفت که عبارت مذکور کوتاه تر می گردد و قابلیت تفسیر بیشتری نیز پیدا می کند[2].

عبارت «ترس» بیانگر حالت روحی خاصی می باشد که نیازمند به توصیف کیفی و کمی می باشد. علی الاصول ترس آن زمانی موجه می باشد که شخص واقعا در معرض تعقیب قرار بگیرد. در حقیقت در تبیین عقلانی مفهوم «ترس موجه» به دو عنصر ذهنی و عینی توجه می گردد. اول آن که صف ترس امری ذهنی می باشد و در عیین وضعیت پناهندگی آغاز بایستی ارزیابی دقیقی از این عامل صورت بگیرد و بعد درمورد شرایط حاکم در کشور متبوع شخص متقاضی پناهندگی قضاوت گردد[3]. ثانیا، عامل ذهنی مذکور بایستی توسط یک عامل عینی دیگر طرفداری گردد و بدین مقصود صفت موجه به واژه ترس اضافه گردیده می باشد. پس یک فرد قربانی، گرسنگی، تنها به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی و امکانات تغذیه، نمی تواند ادعای پناهندگی نماید. مگر آن که به دلایلی زیرا مصائب سیاسی، شرایط کافی برای پناهندگی را احراز نماید. یکی از راه کارهای سنجش موجه بودن ترس، مطالعه شرایط گذرنامه ای فرد پناه جو می باشد. به آن معنا که اگر فرد پناه جو دارای گذرنامه باشد، حمل بر عدم علاقه دولت متبوع در تعقیب و ایذاء می باشد. در صورتی که اگر فرد گذرنامه نداشته باشد و یا به هر دلیلی ممنوع الخروج بوده و بدون گذرنامه خود را به خاک کشور پذیرنده رسانده باشد، حمل بر بیم تعقیب و ترس خواهد گردید. با این حال صرف داشتن یا نداشتن گذرنامه دلیل کافی و قابل قبولی برای احراز پناهندگی نخواهد بود.

ج: «آزار و ایذاء[4]»

تعریفی از این عبارات ارائه نمی دهد، اما با در نظر داشتن قرائن و اوضاع و احوال می توان به مطالعه و تجزیه و تحلیل هر یک از این مفاهیم برای درک بهتر مفهوم و دامنه شمول آنها پرداخت.

به هر حال، جهات پنج گانه آزار و ایذاء[5]؛ یعنی «نژاد»، «مذهب»، «ملیت»، «عضویت در گروه اجتماعی خاص» و «عقیده سیاسی» همگی بایستی احراز شوند تا بر مبنای آن به فرد متقاضی طرفداری پناهندگی اعطا گردد.[1] – Well-funded fear

[2] – عطیفه، سید باقر، پناهندگی سیاسی، 1346، تهران، ص281

[3] – Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees UNHCR Geneva 1979.P11

[4] – Persecution

[5] – Race Religion Nationality Memberaship of a Particular Social Group or Political Opinion.

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه