دانلود پایان نامه حقوق چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

متفاوت می باشد.[1]مزید بر آن، مأموران انتظامی، توانایی کافی در تشخیص تعدّد مادّی و معنوی جرایم را نیز ندارند. این عدم تخصّص و توانایی، آمار جنایی را از جهات عدیده، مواجه با مشکل می کند؛ مانند اینکه نوع جرم ممکن می باشد در آمار جنایی به دقّت معیّن نگردد و یا اینکه تعداد جرایم ارتکابی در آمار جنایی درست منعکس نشود. اگر چه پلیس در خصوص کشف جرم و تحقیقات مقدّماتی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی هستند،[2]مع الوصف با توجّه به اینکه در تهیّه ی آمار جنایی به صورت مستقل اقدام می کنند و تابع سلسله مراتب خود هستند، لذا این استقلال اقدام، نمودِ بیشتری پیدا نموده می باشد. پس، شایسته می باشد جهت مرتفع کردن معضل مذکور، اقداماتی با محوریّت دستگاه قضایی انجام، و پلیس را الزام به متابعت و تمکین از آن نمود.[3]

 

 

گفتار سوّم: کارکردهای آمارجنایی؛

آمار جنایی، همان‌طور که در مباحث پیشین به آن اشاره گردید، اگر چه مبیّن سیمای جنایی واقعی یک کشور نیست، اما می‌تواند دارای کارکردهای مفید  و سودمندی باشد، که ذیلاً به مهمترین آنها خواهیم پرداخت:

مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاه‌های متولّی و مجریان

 با برّرسی آمار جنایی در یک ماه یا یک‌سال و مقایسه‌ی آن با مدّت مشابه در ماه یا سال قبل، به خوبی می‌توان عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نقد و برای آن چاره اندیشی نمود.

در واقع، بسیاری از جرایم در جامعه معلول عدم خدمات رسانی صادقانه از سوی نهادها و دستگاههای دولتی و حتّی غیر دولتی می باشد. تهیّه و تنظیم آمار جنایی بر اساس شاخصه های متعدّد،

[1] – برای مثال؛ کاراگاهان پلیس، بین سرقت های مسلّحانه با سرقت های به عُنف، (مقرون به آزار) تفاوت قائلند. طبیعی می باشد آمار سرقت های مقرون به آزار بر همین مبنا تنظیم می گردد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّدرضا) و احمدی (احمدرضا)، منبع پیشین، صص 172- 173- 174.

 

[2] – مادّه ی 15 ق.آ.د.ک.

[3] – با تشکیل معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سالیان اخیر، به گفته ی مسؤلین این معاونت، اقدامات بایسته ای جهت تحقّق این مهمّ، در شُرف انجام می باشد. (سخنرانی محمّد باقر ذوالقدر، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه در نخستین همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها در اردیبهشت 1390 در هتل پردیسان مشهد)

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه