دانلود پایان نامه با موضوع : چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

سارق در ارتکاب اقدام مادّی ربودن مال متعلّق به دیگری، عمد و سوء نیّت داشته باشد؛ یعنی به قصد تصرّف مال، اقدام به ربایش آن کرده باشد. (سوء نیّت عام) ثانیاً؛ مال منقول متعلّق به دیگری را آگاهانه و از روی علم، بعد از ربودن تصّرف کند و ببرد. (سوء نیّت خاصّ) به علاوه، با توجّه به اینکه شرط اصلی تحقّق این نوع سرقت، عبارت از این می باشد که سارق در حین سرقت، به آزار یا تهدید صاحب مال یا دیگران متوسّل شده باشد. بدین ترتیب، اعمال خشونت از سوی سارق که نشانگر تجرّی بیش از حدّ وی برای ربودن و بردن مال دیگری می باشد، بایستی از روی عمد و اراده و برای انجام سرقت بوده باشد. بدیهی می باشد که تشخیص آزار الف: سرقت مقرون به آزار

«آزار»، کلمه ای پهلوی بوده و در فارسی به معنای «رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی و درد و مرض»، به کار رفته می باشد.[1]معنای دیگر آن، «اذیّت، تعب، اندوه، زیان، غم و ظلم و ستم» می باشد.[2]

با در نظر داشتن معانی فوق، معلوم می گردد که این واژه ها، عرفاً شامل صدمات و آسیب هایی می باشد که درد و رنج جسمی یا آزردگی روحی ایجاد کند؛ بی آنکه عرفاً ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود. مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدّی که طرف، متألّم گردد یا چشم و دهان کسی را با دستمال ببندند. در اینکه آزار و صدمه تا چه حدّی بایستی باشد که مشمول مادّه ی مذکور قرار گیرد، صراحت قانونی به نظر نمی رسد؛ معهذا می توان گفت مقصود از آزار، عبارت از «هر نوع صدمه و آسیبی اعمّ از جسمی و روحی، هر چند خفیف، می باشد که سارق در جریان سرقت و ضمن آن و برای انجام سرقت نسبت به متصرّف مال یا شخص یا اشخاصی که در صحنه ی جرم حاضرند، به اقدام می آورد؛[3]ولو این که صدمه و تعدّی وارده، موجب جراحت یا موجد آثاری در بدن نشود؛» مانند اینکه سارق با پاشیدن شن یا خاکستر یا به وسیله ی تابانیدن نور بسیار قوی، چشم صاحبخانه را آزرده می کند

[1] – عمید (حسن)، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، چاپ سوّم، 1369، واژه ی «آزار».

[2] – پاد (ابراهیم)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اوّل، جرایم نسبت به اشخاص (صدمات بدنی و صدمات معنوی)، تهران، مؤسّسه ی نشر و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوّم، 1352، ص 99.

[3] – آزار، بایستی با اعمال مجزّای از سرقت باشد. مانند ایراد ضرب، تهدید و … وگرنه هر سرقتی خود به خود، موجب آزار می باشد.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه