دانلود پایان نامه ارشد با موضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

یا چشم یا دست و پای وی را می بندد یا به صورت پسر صاحبخانه سیلی می زند و امثال آن. پس هر نوع ایراد ضرب و جرح خفیف در حین سرقت، آزار تلقی می گردد. چنانکه در حقوق انگلیس در دعوای داوسون،[1]در سال 1976، مقرّر گشت که ایراد ضربه ای به قربانی به وسیله ی آرنج، به طوری که او تعادل خود را از دست بدهد، برای تحقّق استعمال زور، کفایت می کند.[2]

گفتنی می باشد که قانونگذار کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، لغت آزار را در بعضی از موارد مانند، مادّتین 131 و 202 قانون مجازات عمومی 1304 و نیز مادّتین 58 و 62 قانون حال بایستی دید اگر سارق حین سرقت کسی را بکشد، مرتکب سرقت مقرون به آزار و تهدید شده می باشد، یا اینکه دو جرم جداگانه؟ یعنی سرقت و قتل انجام داده می باشد. در صورتی که قبول کنیم دو جرم انجام یافته، آیا سرقت مقرون به آزار می باشد یا ساده؟ در اینکه سارق مرتکب دو جرم سرقت و قتل شده می باشد، اشکالی به نظر نمی رسد، اما بعضی معتقدند که پس از تفکیک و جدا کردن قتل از سرقت، باقیمانده، سرقت ساده خواهد بود. عدّه ای دیگر این نظر را نپذیرفته، معتقدند سارق مرتکب قتل و سرقت مقرون به آزار گردیده می باشد. شعب دیوان عالی کشور در این باره، آراء متفاوتی صادر کرده اند: به موجب رأی شماره ی 3076 مورخ 28/9/1319 شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور، «وقتی اقدام به قتل، به مقصود دزدیدن مال منقول باشد، چنین سرقتی از مصادیق مسلّم مادّه ی 223 قانون کیفر خواهد بود.» طبق رأی شماره ی 1589 مورخ 1/5/1328 شعبه ی دوّم دیوان عالی کشور، «اگر سارق در حین سرقت، صاحبخانه یا مدافع مالی را بکشد، به این اقدام قتل و سرقت مقرون به آزار اطلاق نمی گردد، برای اینکه قتل یک جرم بیش نیست و وقتی مجازات این اقدام فی نفسه، تعیین گردید، دیگر سرقت مقرون به آزار تلقّی نمی گردد و بلکه سرقت ساده محسوب می باشد و چنین شخصی مجازات قتل و سرقت غیر مقرون به آزار را خواهد داشت.» در برابر نظریّه ی فوق، نظریّه ی دیگری به شماره ی 29/11/1317، هست که شعبه ی هفتم دیوان عالی کشور، می گوید: «قتل، حدّاکثر آزار، محسوب می باشد و اگر سارق در

8-Dowson.

[2] – میر محمّد صادقی (حسین)، منبع پیشین، ص 210.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه