دانلود پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

تجویز کنندگان این دو مدل بر این باورند که این مدلها در دنیای بروکراسی و دموکراسی امروز به کار گرفته می شوند. به دلیل شرایط خاص محیط تصمیم گیری در دنیای واقعی، امکان بهره گیری ازمدل
تصمیم­گیری عقلایی برای تصمیم گیری محض وجود ندارد. بخاطر وجود عوامل محدود کننده عقلانیت، تصمیم گیران به این روشهای مشابه تصمیم گیری عقلانی روی می آورند که بتواند واقعیتهای دیگر جامعه انسانی را نیز پوشش دهد.

 

2-5- الگوی فرایند سازمانی:

برای بعضی مقاصد، رفتار دولتها را می توان به عنوان اعمالی مفید که به وسیله تصمیم گیرنده واحد و منطقی گزیده شده می باشد، به این ترتیب اختصار نمود: نظارت متمرکز دارند، کاملا آگاهانه اند و پیوسته در پی ازدیاد ارزشها هستند. اما این ساده سازیها نباید این حقیقت را کتمانرشد و گسترش چشمگیری یافته می باشد. به نظرآلیسون، عده کمی از کارشناسان سیاست بین الملل درمورد نظریه سازمان به مطالعه پرداخته اند و فقط در سالهای اخیر نظریه پردازان سازمان آمده اند و سازمانها را از دیدگاه تصمیم گیری مطالعه کرده اند. تحقیقات رفتاری سازمانهای سیاست خارجی از نقطه نظر مراکز تصمیم گیرنده، هنوز پیشرفت چندانی نکرده می باشد. در مورد بنگاههای تجاری و سازمانهای تصمیم گیرنده پیشرفت و مطالعات فراوانی به اقدام آمده می باشد و به همین دلیل می باشد که آلیسون می نویسد؛ جهت اجتناب از موارد ناجور، بیشتر از اصطلاحات و مفاهیمی بهره گیری می گردد که نظریه پردازان سازمان و اقتصاددانان آفریده­اند (آلیسون،1364 :127-128 ).

آلیسون توضیح می دهد که رویدادهای سیاست بین المللی، در سه مفهوم انتقادی، روند بازداده های سازمانی هستند. اول اینکه رویدادهای واقعی بازداده های سازمانی هستند، برای مثال ورود چین در جنگ کره خود یک اقدام سازمان یافته می باشد. …… در واقع تصمیمات رهبران دولتی بیانگر روشهای سازمانی می باشد. رهبران دولتی می توانند این بازداده ها را بیارایند و در ترکیب این بازداده ها بعضی تصورات را در بوته آزمایش قرار دهند، اما اکثر رفتارها از طریق روشهایی که قبلا تعیین شده اند انجام می پذیرند. دوم اینکه وجود روشهای معین سازمانی برای بکارگیری تواناییهای موجود، نوعی آزادی اقدام برای رهبران دولتی در انتخاب راه کار در هنگام روبرو شدن با مسائل گوناگون را به وجودمی آورد. سوم اینکه بازداده های سازمانی موقعیتی را که در خلال آن مشخص می­گردد که کدام یک از رهبران در مواقع اضطراری بایستی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، به وجودمی آورد. بازداده ها باعث بسط مسئله، کسب اطلاعات و در نتیجه روشن شدن

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه