دانلود پایان نامه ارشد:مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

تحلیل میزان نفوذ  و گسترش این مجتمع ها در جامعه امریکا، پراکندگی آن در ایالتهای مختلف و میزان نفوذ  آن در دولت و کنگره ، اهداف فرعی ما را تشکیل می دهد که تحلیل هدفهای فرعی ما را به سمت هدف اصلی رهنمون می کند.

سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا به دلیل ساختار تکثرگرای این کشور  به نظر می رسد همچون حوزه های دیگر سیاسی این کشور تحت تاثیر علایق و منافع گروهی گروههای ذی نفوذ می باشد و یکی از گروههای صاحب نفوذ و دارای منافع در سیاست دفاعی ایالات متحده مجتمع های نظامی- صنعتی می باشد. با مطالعه نفوذ این مجتمع ها در ساختار جامعه امریکا، نهادهای سیاسی و بخصوص دولت و کنگره، قادر خواهیم بود تا به درک درستی از تاثیر منافع اقتصادی و سیاسی این گروه بر ساختار سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا برسیم.

 

1-10 –  اهمیت موضوع:

سـیاست خـارجی و دفـاعی ایالات متحده امریکا برای محققان سیاسی و نظامی دنیا به دلیل شرایط خاص

ابرقدرتی این کشور و تاثیر بسیار زیاد این سیاستها بر سیاست جهانی یکی از موضوعات مطالعاتی بین­المللی به شمار می رود. بعد از جنگ دوم جهانی که ایالات متحده امریکا به عنوان قدرتمندترین وکشور دنیا از نظر نظامی و اقتصادی مطرح گردید، به طبع سیاست دفاعی قدرتمندترین کشور دنیا از نظر نظامی برای همه کشورهای دنیا و نیز سیاستمداران این کشور اهمیت خاصی پیدا نمود. مطالعات و تحلیلهای بسیار زیادی که در داخل و خارج این کشور دراین پژوهش در سه قسمت اصلی ارائه می گردد که قسمت اول چارچوب نظری را در برمی گیرد و در آن

از مباحث تصمیم گیری در فرایندهای سیاسی بحث می گردد. در این فصل مفاهیم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاستهای دفاعی تعریف می گردد و بعد سه مدل تصمیم گیری گراهام آلیسون به بحث گذاشته
می گردد و بعد بحث اصلی یعنی تئوری تصمیم گیری تکثرگرا به تفصیل مطالعه می گردد. در فصل بعدی که تحت عنوان فصل سوم آمده می باشد به مطالعه سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا در سه دوره دوران جنگ سرد، سالهای دهه 1990 و دروره ریاست جمهوری بوش در سالهای 2000 تا2008 میلادی پرداخته می گردد.

در بخش بعد، تحت عنوان فصل چهارم به مطالعه تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در دوران ریاست جمهوری بوش پرداخته می گردد که در این قسمت در بخشهای مختلف به دلیل اهمیت موضوع از نظر پژوهش به تعریف و تاریخ ظهور مجتمع نظامی- صنعتی، مطالعه تأثیر نومحافظه کاران در سیاست دفاعی بوش، تغییرات در سیاست دفاعی و هزینه های نظامی ایالات متحده در این دوران می پردازیم. در انحای این موضوعات به طور پیوسته در پی ردیابی تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در جهت دادن و هدایت سیاست دفاعی امریکا در این دوران هستیم. در فصل پنجم نیز به طور مختصر نتیجه گیری پژوهش را آورده ایم.

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه