دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

سیاست امریکا بیشتر شده و از این طریق تأثیر این گروهها در سیاست امریکا بیشتر شده و سهم آنها در جذب منابع ملی نیز افزایش یابد.

در این شرایط امریکا کم کم دشمن جدید خود را پیدا نموده و استراتژی های دفاعی و نظامی خود را به تناسبامریکا در دنیا کاهش یابد و این کار بوسیله هژمونی خیرخواهانه امریکا امکان پذیر می باشد. آنان هدف اولیه سیاست خارجی امریکا را حفظ و افزایش تسلط امریکا بوسیله قوی تر کردن امنیت امریکا، کمک به دوستان، پیشبرد منافع و جاری کردن اصول امریکایی در جهان می دانستند(Kagan& Kristol, 1996:20).

در دهه 1990 گروه موسوم به نومحافظه کاران ایده ها و برنامه هایی را در زمینه سیاست خارجی و دفاعی توسعه دادند و تئوریزه کردند که نسبت به برنامه های قبلی بسیار رادیکالتر، توسعه طلبانه تر و هژمونیک بودند. ایده های این گروه با در نظر داشتن شرایط به وجودآمده برای امریکا بعد از جنگ سرد از قبیل هژمون و تک ابرقدرت بودن امریکا و شرایط خوب اقتصادی این کشور در دهه 1990 با اقبال عمومی نسبی واقع گردید. این نومحافظه کاران با چنین برنامه هایی در سال 2000 وارد کابینه جرج بوش شدند و درصدد برآمدند تا این برنامه ها را اجرایی کنند اما تا حادثه یازده سپتامبر شرایط جهانی و داخلی امریکا به آنان اجازه اجرا نداد اما بعد از این حادثه شرایط داخلی و خارجی ایالات متحده به نحو عالی برای اجرای استراتژی های مداخله جویانه و هژمونیک این گروه تغییر نمود.

 

3-5 -استراتژی دفاعی­ایالات متحده در دوره جورج واکر بوش ( سال2000 تا 2008 ): جنگ پیشگیرانه و پیشدستانه

حادثه یازده سپتامبر یک نقطه عطف در استراتژی دفاعی ایالات متحده بود که برونداد اولیه آنرا می توان استراتژی امنیتی ایالات متحده دانست که در 17 سپتامبر 2002 انتشار پیدا نمود که این سند دیدگاه کابینه بوش را در مورد سیاست قدرت معماری نمود و استراتژی بزرگ این کابینه را ترسیم نمود. شاخصهای گوناگون نشان دهنده موقعیت قدرتمند ایالات متحده در جهان می باشد و نومحافظه کاران آنرا در جهان و تاریخ بی همتا
می دانند و در حال حاضر هدف اساسی آنها حفظ موقعیت نظامی امریکا در دهه های آینده می باشد. در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی در حالی که اکثر کشورهای جهان در حال کاهش میزان بودجه نظامی خود هستند، امریکا بویژه پس از 11 سپتامبر بودجه نظامی خود را افزایش داده می باشد. در سال 2003 از مجموع 956 میلیارد دلار هزینه نظامی جهان تقریبا نیمی از آن متعلق به امریکا بود. هزینه نظامی آن کشور در سال 2001 ، 304 میلیارد دلار بود که در سال بعد به 335 میلیارد دلار افزایش پیدا نمود. این مبلغجهانی برای امنیتمان، کامیابی مان و اصولمان هستیم. مانند گروههای فکر واشنگتن، پروژه قرن جدید امریکایی گزارشهایی را در مورد سیاست

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه