دانلود : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

 بپردازند. ابزارآلات، الگوها و فرایندهای مورد نیاز برای دست یابی به این مهم در ادامهء مباحث ذکر پژوهشی جدیدی ظهور کرده می باشد که از انسجام متفاوتی برخوردار می باشد. شیوه دوم، از تولید دانش«مبتنی بر رشته» که در دانشگاه ها رایج می باشد، یعنی از شیوه یک، تمایز دارد. زمینه اکتشاف، تأثیر رشته، آمیزه مهارتی پژوهشگران و اشکال سازمان، مسئولیت اجتماعی و بازاندیشی محققان و کنترل کیفیت در این دو شیوه با همدیگر تفاوت دارد. شیوه دوم فرارشته‌ای  می باشد و نه تنها مساهمت های رشته ای را فراهم می‌ آورد بلکه در ورای آن‌ ها چارچوب های جدیدی را مطرح می‌کند. این شیوه با ناهمگونی مهارت ها، ترجیح سلسله مراتب کوتاه تر و ساختارهای سازمان موقتی مشخص می گردد و از لحاظ اجتماعی مسئول تر و بازاندیش تر می باشد. گیبونز  علل ظهور شیوه جدید تولید دانش را مورد بحث قرار می‌دهد: با وجود موفقیت برجسته شیوه اول، در طی سال ها تعداد دانش‌آموختگان در زمینه امور پژوهشی و برخی از مهارت های تخصصی چنان افزایش یافت که امکان جذب آنها در ساختار رشته ای دانشگاه ها وجود نداشت. برخی از این افراد در آزمایشگاه های دولتی و بخش صنعت جذب شدند و سایرین نیز آزمایشگاه‌ ها، هسته های فکری و دفاتر مشاوره ای خود را تأسیس کردند. در نتیجه تعداد اماکنی که در آن ‌ها پژوهش کیفی میتوانست انجام گردد افزایش پیدا نمود. این افراد و سازمان‌ های آن ‌ها منابع فکری و زمینه اجتماعی شیوه جدید تولید دانش را شکل دادند. توسعه حمل و نقل و تکنولوژی اطلاعات ظرفیت تعامل این مکان‌ ها را فراهم نمود. تعامل بین این مکان‌ های دانش به انفجاری در تعداد پیوستگی‌ های متقابل و ترکیب‌ های ممکن دانش و مهارت انجامید. نتیجه این فرایندها را می‌ توان به عنوان یک نظام تولید دانش دارای توزیع اجتماعی توصیف نمود که در آن ارتباطات فزاینده ‌ای در سراسر مرزهای نهادی موجود رخ می‌ دهد. برآیند این وضعیت، شبکه ای می باشد که گره ‌های آن اکنون در سراسر جهان کشیده شده و ارتباط و پیوستگی آن روز به روز افزایش می ‌یابد. زمینه ‌های کاربرد غالبا مکان‌ هایی برای مسائل فکری چالش برانگیزند؛ درگیری در شیوه دوم اجازه دست یابی به این مسائل و وعده‌ های همکاری نزدیک با متخصصانی با مایه‌ ها و دورنماهای متنوع را می دهد(قانعی راد، 1381). در واقع خلق دانش فرآیندی بی پایان می باشد که شامل خلق ایده های جدید، شناخت الگوهای تازه، ترکیب قواعد جدا از یکدیگر و ایجاد فرآیند های جدید به مقصود ایجاد و خلق دانش می باشد. همه ابزار های مشارکتی که در جهت به دست آوردن دانش مورد بهره گیری قرار می گیرند، در خلق دانش موثرند. کتابخانه و بخش اسناد به عنوان منابع دانش تأثیر مرکزی دارند. توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش، ابزار خوبی برای خلق دانش می باشد(نوری و همکاران، 1388). برای خلق دانش راهکارهای مختلفی وجود

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد