تحقیق درباره انتقال اطلاعات، مکان کنترل

ت مصرف انرژی
مدیریت مصرف انرژی به طور کلی دارای چهار مرحله زیر است
* مرحله اول :شناسایی فرصت ها
* مرحله دوم :اولویت گذاری برای انجام فعالیت ها
* مرحله سوم :به انجام رسانیدن فرآیندها به صورت موفقیت آمیز
* مرحله چهارم :بازبینی فعالیت ها ودر صورت نیاز اصلاح آنها .
حال در ادامه به تفضیل به هر یک از این موارد می پردازیم .

2-3-1-مرحله اول :شناسایی فرصت ها

قبل از شروع هر فرآیند در مدیریت انرژی باید تمامی فرصت ها شناسایی شوند .در مدیریت مصرف انرژی متغیرهای بیشماری در نظر گرفته می شوند ودر انتها آن متغیر هایی که دارای اهمیت بیشتری هستند انتخاب می گردد.بزرگترین خطری که یک مدیر انرژی موفق را تهدید می کند انجام هر فرآیند قبل از دانستن کامل روش ها و راهکار ها می باشد.برای انتخاب بهترین برنامه مدیریت انرژی باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود و قبل از آن از صرف هرگونه هزینه خودداری نمود .یک مدیر انرژی16 موفق نباید منتظر پیشنهادات بماند باید به صورت فعالانه کلیه راهکارهایی که می تواند به کاهش مصرف انرژی بینجامد در نظر بگیرد که این فرآیند ممیزی انرژی17 نامیده می شود.ممیزی انرژی اولین قدم و زیر ساخت کلیه فعالیت های مرتبط با آن است .عدم انجام یک ممیزی انرژی دقیق درمرحله اول به شکست کل طرح مدیریت انرژی می انجامد بنابرین یک ممیز انرژی باید دارای تحصیلات علمی در زمینه مهندسی و دارای تجربه بسیار در این زمینه باشد.یک ممیز انرژی باید بتواند کلیه فرصت ها در مدیریت مصرف انرژی شناسایی نماید .

2-3-2- مرحله دوم :اولویت بندی فعالیت ها

توالی انجام فرآیندها در مدیریت مصرف انرژی نقش بسیار مهمی در بازدهی اقتصادی برنامه مدیریت مصرف انرژی ایفا می نماید .برای اولویت بندی فعالیت ها باید تمامی جنبه ها در نظر گرفته شود ودر صورت لزوم درجه اهمیت هر یک از فعالیت ها به صورت مستند و به صورت عددی بیان گردد.در این مرحله توجه به این نکته ضروری است که گرایش فرآیندهای مرتبط با مدیریت مصرف انرژی باید به روش هایی باشد که قبلا موثر بودن آنها اثبات شده است و همچنین توان نیروی انسانی یک سازمان برای انجام یک فرآیند مدیریت انرژی باید در نظر گرفته شود.در مرحله ارزیابی روش ها گاهی نیاز به صرف هزینه می باشد که این هزینه ها در برگشت سرمایه حاصل از فرآیند مدیریت مصرف انرژی جبران می گردد.

2-3-3 -مرحله سوم :به انجام رساندن فرآیندها به طور موفقیت آمیز

مرحله سوم انجام دادن هریک از فرآیندها به صورت موفقیت آمیز است هر فرآیند در مدیریت مصرف انرژی به صورت یک پروژه است که مهارت و دانش و تجهیزات و نیروی انسانی مختص به خودش را نیاز دارد.بنابر این برای انجام هرگونه فعالیت در مدیریت مصرف انرژی موارد فوق برای جلوگیری از شکست پروژه بسیار مهم است .

2-3-4- مرحله چهارم :مرحله بازبینی و اصلاح مستمر

بعد از پیاده سازی یک پروژه مدیریت انرژی قدم بعدی بازبینی و اصلاح مستمر فعالیت ها می باشد . ممکن است اتخاذ یک استراتژی برای مدیریت مصرف انرژی برای مدت کوتاهی موثر باشد و با بازبینی مجدد فرآیند نقاط ضعف آن شناسایی شده و کل فرآیند مورد اصلاح و بازبینی قرار می گیرد و این بازبینی و اصلاح مداوم از شکست پروژه مدیریت مصرف انرژی جلوگیری می نماید[3] .

2-4 -کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی

امروزه در بسیاری از سیستم ها برای عملکرد قابل اعتماد و بازدهی بالا از فناوری اطلاعات بهره گرفته می شود راه حل های فناوری اطلاعات برای مدیریت مصرف انرژی در سالهای اخیر توسعه بسیاری یافته اند و با توجه به نیازها و میزان سرمایه گزاری مشتریان با امکانات مختلف عرضه می شوند .فناوری اطلاعات در برنامه ریزی -نظارت-پایش-کنترل کلیه فعالیت هایی که با مدیریت انرژی در ارتباط است نقش مهمی ایفا می نماید .بهره وری-بازدهی و قابل اتکا بودن و مسائل اقتصادی موضوعاتی هستند که در به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار می گیرد .به طور کلی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی را می توان در شاخه های زیر دسته بندی نمود [7] .

2-4-1- نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در مدیریت مصرف انرژی

اینترنت این فرصت را به مصرف کنندگان می دهد که بتواند به راحتی به اطلاعاتی در مورد چگونگی تدارک انرژی دسترسی پیدا کنند. در این رابطه می توان به پورتالهای انرژی18 اشاره نمود که توسط شرکتهای فراهم کننده انرژی ایجاد می شود و مشتریان می توانند با مراجعه به این پورتال ها نیاز های خود را تامین نمایند. همچنین مشتریان با دسترسی به پورتا لهایی که فناوری های جدید را ارائه می نمایند به آخرین فناوریها در مورد تامین و مدیریت مصرف انرژی دسترسی داشته باشند . از کاربردهای تجارت الکترونیک توسعه برنامه های کاربردی در بستر وب برای تامین و تدارک انرژی است .مصرف کنندگان به واسطه آن می توانند انرژی مورد نیاز خود را با پایین ترین قیمت خریداری نمایند.با استفاده از امکانات تجارت الکترونیک می توان به صورت برخط به اطلاعات و نمودارهای مربوط به مصرف انرژی دسترسی داشت و و برای خرید انرژی به بهای کمتر می توان از امکان تدارک الکترونیکی انرژی19 استفاده نمود. امروزه با توسعه خدمات بر مبنای وب دسترسی به نرم افزار های مدیریت انرژی با هزینه کمتر امکان پذیر شده است [7] .

2-4-2- مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی

مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی 20 به معنای برنامه ریزی ، اجراء، کنترل وپایش میزان مصرف انرژی برای تایین میزان بازدهی انرژی و استفاده از این اطلاعات برای کاهش مصرف انرژی و بهبود کارکرد فرآیندها می باشد.با مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی امکان برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای تامین کنندگان انرژی و طبقه بندی مصرف کنندگان انرژی فراهم می گردد و با استفاده از این اطلاعات می توان برای مصرف کنندگان تعرفه مختلفی وضع نمود و بدین وسیله اوج بار مصرفی را در ساعات پیک مصرف کاهش داد.از دیگر موارد کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت نیاز به مصرف انرژی می توان به راه حل های اندازه گیری اشاره نمود.گردآوری اطلاعات مربوط به مصرف انرژی توسط مشتریان به تولید کنندگان انرژی کمک می کند ارزیابی و برنامه ریزی دقیقی از نیازها د اشته باشند و بتواند برنامه ریزی دقیقی را انجام دهند همچنین مشتریان می توانند به اطلاعات مصرف انرژی خودشان به صورت برخط دسترسی داشته باشند. اطلاعات مربوط به مصرف انرژی مشتریان به صورت ماهانه و یا در دوره های کوتاه مدت مانند روز و یا ساعت جمع آوری می گردد .انتقال اطلاعات به مرکز کنترل اصلی به روش های مختلفی صوت می گیرد که شامل شبکه تلفن عمومی PSTN21 -شبکه GSM 22با استفاده از سامانه پیام کوتاه سامانه GPRS 23و مودم های رادیویی24 و همچنین ارتباطات ماهواره ای25 می باشد [8].

2-4-3 -روشهای کنترل شبکه ای

در بحث مدیریت مصرف انرژی راهبری سیستم ، برنامه ریزی منابع ، اتوماسیون صنعتی و ارتباط تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است .کاهش اتلاف انرژی ، بهبود سیستم توزیع و خدمات مشتری ، افزایش بازدهی و ایمنی سیستم و بهبود فرآیند کنترل از مزیت هایی است که راه حل های شبکه ای فراهم می نمایند راه حل های شبکه شامل موارد زیر هستند .

2-4-3-1 -سیستم های SCADA
سیستم های SCADA یک پایش موثر از سیستم های قدرت را فراهم می کند و با استفاده از آنها اطلاعات مورد نیاز از سیستم گرد آوری می شود.سیستم های SCADA امکان جمع آوری اطلاعات به صورت منظم و تناوبی را از 26RTU ها فراهم می نماید. سیستم های SCADA دارای ارتباط شبکه ای داخلی برای افزایش مقدار امنیت هستند و امکان نمایش اطلاعات به صورت نمودار یا به صورت گزارش های در فرمت EXCEL جهت استفاده از بانک های اطلاعاتی فراهم می نماید .با استفاده از اطلاعات بدست آمده از سیستم های SCADA می توان زمان های تعمیر و نگهداری را پیش بینی نمود با استفاده از این امکان میزان بازدهی سیستم افزایش پیدا کرده و از اتلاف انرژی در اثر خرابی و عدم کارکرد صحیح دستگاه ها تا حد بسیار زیادی جلوگیری می شود .با استفاده از سیستم های SCADA مزیت های زیر در مدیریت انرژی فراهم می گردد :
* دسترسی سریع به اطلاعات مصرف انرژی
* بررسی سریع امنیت سیستم قدرت
* تشخیص سریع ناهنجاری ها و مشکلات در صورت بروز آن
* گزارش تغییرات ناگهانی
* گزارش تفضیلی با قابلیت انتقال به سایر نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی
* فراهم نمودن امکان کنترل فرآیندها و تصمیم گیری مناسب [7] .

2-4-3-2- سیستم ذخیره ساز ی اطلاعات تجهیزات
سیستم ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات امکانات لازم را برای ذخیره سازی اطلاعات برای تمامی نیازهای عملیاتی سیستم فراهم می نمایدکه شامل اطلاعات رویدادهای قبلی HIS 27 می گردد.ذخیره سازی اطلاعات با برچسب گذاری زمانی 28 صورت می گیرد .با استفاده از روش های داده کاوی29 در رویدادهای گذشته ناهنجاری ها و مشکلات به وجود آمده در سیستم مشخص می گردد.واطلاعات حاصله می تواند دستیابی به یک بانک اطلاعاتی جهت راهبری سیستم را تسهیل نماید.

2-4-3-3 سیستم مدیریت انرژی EMS 30
سیستم مدیریت انرژی برای تولید انرژی الکتریکی و انتقال آن یکی از شاخه های سیستم های SCADA می باشد.این سیستم دارای ابزارهایی جهت آنالیز و شبیه سازی عملیات روزانه می باشد .علاوه بر EMS دارای توابعی هستند که می تواند در مکان هایی که مصرف انرژی نامنظم است تولید و انتقال آن را به بهترین صورت تنظیم نماید به طور کلی EMS ها امکانات زیر را فراهم می نمایند :
* امکان مشاهده سریع وضعیت فعلی سیستم قدرت
* کنترل اتوماتیک تولید انرژی
* آنالیز برخط شبکه توزیع
* تعیین شرایط کارکرد بهینه
* ایجاد یک محیط امن برای انتقال اطلاعات انرژی
* تهیه یک برنامه زمانبندی برای تولید و توزیع انرژی
* پیش بینی مقدار مصرف انرژی و پارامترهای مرتبط با آن
* امکان شبیه سازی 31 برای آموزش کاربران
2-4-3-4- سیستم مدیریت تولید انرژی GMS 32
سیستم مدیریت تولید انرژی یکی از شاخه های سیستم های SCADA می باشد . این سیستم شامل توابع کنترلی جهت مراکز تولید انرژی می باشد.سیستم مدیریت تولید انرژی با آنالیز انرژی مصرفی روزانه و کنترل سیستم های تولید انرژی این اطمینان را ایجاد می کند که در هرزمان انرژی کافی برای مصرف کنندگان وجود داشته باشد سیستم های GMS علاوه بر قابلیت های سیستم های EMS امکان کنترل مراکز تولید انرژی که در مکان های مختلف قرار دارند از یک سیستم کنترل مرکزی دارا می باشد.
2-4-3-5- سیستم مدیریت توزیع انرژی DMS33
کاربرد سیستم های مدیریت توزیع در کنترل شبکه های توزیع با و لتاژ متوسط و پایین می باشد.این سیستم ها با استفاده از توابعی وضعیت شبکه و بهترین ساختار عملیاتی را تحت کنترل مستمر قرار می دهند .همچنین در سیستم های DMS یک بخش ارتباط با مشتری تعبیه شده است که در صورت بروز مشکل در ه
ر منطقه با اطلاع رسانی مشتریان سریعا پرسنل فنی به محلی که مشکل رخ داده است گسیل می شوند تا مشکل را برطرف نمایند[9] .

2-4-4- سیستم اطلاعات جغرافیایی 34GIS و برنامه های کاربردی مکان محور

سیستم اطلاعات مکان محور یک ابزار قدرتمند برای مدیریت تجهیزات صنعتی مرتبط با انرژی می باشد .برای اینکه بتوان با بازدهی بالا سوخت یا انرژی الکتریکی را به مشتریان رساند امروزه شرکتها برروی روشهای عملیات مستقیم فعالیت می نمایند و همراه با کاهش هزینه ها کیفیت خدمات به مشتریان را بهبود می بخشند .اطلاعات مکان محور برای طراحی و جهت دهی به ساخت تجهیزات جدید یا بهبود سیستم های فعلی نقش بسیار مهمی دارد.سیستم اطلاعات مکان محور به شرکتها کمک می کند بتوانند به طور سریع به اختلالات در شبکه پاسخ دهند و سریعا به رفع اشکال در سیستم پرداخته و سطح رضایت مشتریان را افزایش دهند.این برنامه های کاربردی موقعیت مکانی اشکال به وجود آمده را مشخص می نمایند علت به وجود آمدن آن را تعیین می کنند و پرسنل فنی را برای رفع مشکل گسیل می نمایند و وضعیت سیستم بعد از تغییر را نمایش می دهند سرعت عمل و بهبود سیستم رفع عیب رضایت مشتریان را در بردارد.در دهه های اخیر شرکتهای تولید انرژی الکتریکی سیستم های انتقال نیرو را همسو با رشد نیاز به مصرف انرژی گسترش داده اند به عبارت دیگر و با توجه به مسائل زیست محیطی انتخاب مکان مناسب برای اجرا و تاسیس مراکز تولید انرژی دشوارشده است .بررسی هایی مانند انتخاب مکان مناسب و پیدا کردن بهترین مسیر و طراحی بهینه ساختمان و مسیرهای انتقال نیرو و برآورد هزینه آن از مواردی است که به کمک سیستم های GIS مشخص می شود و این اطلاعات به برنامه ریزان و مهندسین کمک می کند که با توجه به برآوردهای مهندسی و مسائل محیط زیستی بهترین مسیر انتقال انرژی را طراحی نمایند وهمچنین دسته بندی اطلاعات در بانک های اطلاعاتی آسان تر می گردد.با تکیه بر اطلاعات مکان محور در حوزه انرژی می توان مقدار مصرف انرژی بر حب مکان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.GIS یک ابزار قوی برای افزایش قدرت تصمیم گیری و مدیریت بهتر زیر ساخت35 می باشد.

2-4-4-1- منابع اطلاعات در سیستم GIS

* دورسنجی 36 : یک تکنولوژی بر پایه تصاویر دریافتی از ماهواره می باشد .اطلاعات در این سیستم بر اساس پردازش تصاویر بدست می آید با استفاده از اطلاعات حاصل از دورسنجی می توان بهترین مسیر را برای نصب دکل ها و خطوط انتقال نیرو مشخص نمود .با استفاده از پردازش تصاویر یک مدل سه بعدی بدست می آید که اطلاعات آن در به وجود آمدن بانک های اطلاعاتی در مورد عوارض سطحی مفید است .
* نقشه برداری با استفاده از پرتو لیزر LIDAR 37 :دقت اطلاعاتی مکانی که از این روش بدست می آید با اطلاعات حاصل از سیستم موقعیت یاب جهانی GPS38 قابل قیاس است .در این روش سرعت اندازه گیری ارتفاع یک مکان نسبت به سایر روشها بیشتر است .با استفاده از اطلاعات بدست آمده از این فناوری می توان محل نصب دکل ها و خطوط انتقال نیرو را با دقت بیشتر ی مشخص نمود.
* نقشه برداری خودکار 39 AM :در تهیه نقشه های دیجیتال به وسیله نرم افزار نقش موثری دارد .نقشه های رقومی 40 حاوی اطلاعات دقیق مکانی و سایر اطلاعات مهندسی مورد نیاز در سیستم های توزیع و انتقال نیرو هستند .
* مدیریت تجهیزات 41 FM :بعد از تهیه نقشه های رقومی این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *