بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی -پایانامه ارشد روانشناسی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

تکه ای از متن پایان نامه :

از طرف دیگر، ابزارهای تحلیلی پیشنهاد شده توسط استراوس و کوربین (1998) و شیوه های دقیق و گام به گام تحلیل داده ها برای پژوهشگری که سابقه زیادی در پژوهش نظریه داده بنیاد ندارد بسیار مفید و کمک کننده هستند؛ لذا شیوه کیفی پیشنهادی استراوس و کوربین (1998) به عنوان رویکرد پژوهش ارجح در پژوهش حاضر انتخاب گردید.

اعتبار

اگر چه پژوهش نظریه داده بنیاد دنبال تعمیم یافته‌ها به جامعه بزرگ‌تر نیست، با این حال، ضروری می باشد که پژوهشگر رویه‌هایی را پی گیری کند که به انعکاس درست تجارب و گفته های آزمودنی‌ها بپردازد.

اعتبار یا ارزش حقیقی (دنیز و لنیکولن[1]، 2005) به این موضوع اشاره دارد که تا چه اندازه واقعیت‌ها یا حقایق ابراز شده توسط آزمودنی‌ها در نظریه ایجاد شده منعکس گردیده می باشد. این ملاک ارزیابی، باور پذیری یا اعتبار یافته های پژوهشی از دیدگاه آزمودنی‌ها می باشد. فن وارسی عضو به کار بسته شدند تا اعتبار پژوهش و ارزش یافته های مربوط افزایش یابد.

شیوه جمع آوری داده ها

مصاحبه نیمه ساخت دار روشی بود که برای جمع آوری داده ها مورد بهره گیری قرار گرفت. اگرچه ماهیت اکتشافی پژوهش کیفی اقتضاء می‌کند که پژوهشگر انعطاف پذیری لازم برای کاوش موضوعات غیر منتظره و تازه را در طول پژوهش داشته باشد(هیس- بیبر، لوی[2]،2011). با این حال داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با مادران در مرکز بهداشتی-درمانی زینب بختیاری جمع‌آوری گردید. اولین گام در جمع‌آوری اطلاعات جلب اعتماد آن‌ها بود بدین معنی که به آن‌ها گفته گردید که این مصاحبه صرفاً جهت کارهای پژوهشی، و در جهت کمک به مادران و مادران آینده برای مقابله با چالش‌ها و تغییرات فرا روی آن‌ها[1] – Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S.

[2] Hesse-Biber, S.N., & Leavy, P


 مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه