بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی -دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

تکه ای از متن پایان نامه :

نظریه داده بنیاد در آغاز توسط دو جامعه شناس، گلاسر و استراوس[1] (1967) پایه گذاری گردید. عنوان نظریه داده بنیاد به این دلیل انتخاب گردید که این روش بر فرآیند ایجاد یک مفهوم (نظریه) که از داده‌ها نشأت می‌گیرد تمرکز دارد. گلاسر و استراوس بعد از پیشنهاد این روش در جهات متفاوتی حرکت کردند. بنا به نظر گلاسر[2] (1998) وظیفه پژوهشگر کشف تنها حقیقتی می باشد که در داده‌ها نهفته می باشد. در مقابل، استراوس همگام با ریشه های فکری تعامل گرایی نمادین دیدگاه عینی- اثبات گرایانه درمورد پدیده‌ها را رد می‌کندد (چارماز[3]، 2005). در عوض، وی به تمرکز بر معنای اقدام، و فرآیند تأکید دارد. استراوس و کوربین[4] (1998) اشاره می‌کنند که شیوه های زیادی برای ایجاد نظریه از یک مجموعه داده‌ها هست. این عقیده با معرفت شناسی بافت نگر هم خوانی دارد (مادیل، جردن، و شرلی[5]، 2000)، رویکردی که فرض می‌کند پژوهشگر به داده ها معنا می‌دهد و بر مبنای سازه سازی شخصی به تحلیل داده ها می‌پردازد.

عمیق و غنی را فراهم می‌کند و پژوهش حاضر را به عنوان یک منبع بالقوه ارزشمند برای جهت دهی پژوهش‌های آتی و ایده‌هایی برای مطالعه تأثیر والد شدن بر زندگی زوجین مطرح می‌کند.

دلیل دیگر انتخاب این روش، پیچیدگی‌های نهفته در انتقال به مرحله والدینی می باشد. چالش‌ها، تغییرات و نارضایتی زناشویی در انتقال به مرحله والدینی از عوامل بسیار متعدد و متنوعی تأثیر می‌پذیرد که در تأثیر و تأثر متقابل هستند و ارایه توجیهی منطقی از پدیده های تأثیر گذار بر رضایت زناشویی بعد از تولد فرزند با بهره گیری از داده های کمی، کم ارزش می باشد. اما روش نظریه داده بنیاد با ویژگی‌های منحصری که دارد برای مطالعه و توجیه نظری موضوع مناسب‌ترین روش بود.

[1] – Glaser, B. G., & Strauss, A. L.

[2] – Glaser, B.G.

[3] – Charmez, K.

[4] – Strauss, A., & Corbin, J.

[5] – Madill,A., Jordan,A., & Shirely,C.


 مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه