بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی – دانلود

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

تکه ای از متن پایان نامه :

ویلکوکس[1]،2011). به علاوه، توجه درمورد تقسیم کار می‌تواند بر ادراک از تأثیر جنسی مناسب بستگی داشته باشد. به طور مثال، زمانی که پدران باورهای سنتی در مورد تأثیر جنسی و فعالیت‌های زنان مثل کارهای خانه و مراقبت از فرزندان را حفظ می‌کنند، آن‌ها نارضایتی بیشتر و عشق کمتری به زنانشان را گزارش کردند. به همین ترتیب، هنگامی که زنان توجه‌های سنتی با تقسیم کار کمتری را گزارش کردند، آن‌ها عشق کمتر به همسرانشان و افزایش تعارض را نشان دادند (مک درمید و همکاران[2]،1990). با در نظر داشتن نتایج مطالعات مک درمید و همکارانش، زوج‌ها اگر توجه‌هایی را حفظ کنند که از باورهای تأثیر جنسی سنتی طرفداری می‌کند و خودشان نیز از تأثیر‌های سنتی رضایت داشته باشند، احساس رضایت زناشویی بالایی خواهند داشت. زوج‌های بیشتر در معرض خطر نارضایتی زناشویی هستند که با توجه سنتی، تأثیر‌های زناشویی غیر سنتی (مساوات طلبانه) را بر عهده می‌گیرند.

محققان نشان می‌دهند عدم تعادل بین تقسیم وظایف کاری بعد از تولد بچه ممکن می باشد بر عملکرد زن و شوهر تأثیر بگذارد (کوان و کوان،2000). به طور خاص‌تر، انتظارات برآورده شده یا برآورده نشده مادران در مورد دخالت پدر در مراقبت از کودک با میزان رضایت از ارتباط هر دو زوج مرتبط می باشد (کوان و کوان،2000).

مطالعات لی و دوهرتی[3] (2007) نشان می‌داد رضایت مردان در ارتباط با ارتباط زناشویی آن‌ها می‌باشد، مردانی که رضایت زناشویی بیشتری دارند، زمان بیشتری را صرف فرزند خود می‌کنند نه تنها برای انجام تأثیر پدری بلکه برای اینکه عشق و همکاری خود را به همسرش نشان دهد. پس در طی انتقال به مرحله  والدینی اگر کارها عادلانه باشند، نه تنها برای زن بلکه برای هر دو زوج مزایایی در بردارد. با این حال، ممکن می باشد مردان دریابند که مراقبت از رفتارهایی که منجر به باورهای جنسیتی سنتی می‌گردد، مشکل می باشد. با این حال، مردان[1] Dew & Wilcox

[2] MacDermid et al

[3] Lee and Doherty


 مطالعه چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه