بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93 – پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

-5-2. فرآیند خلاقیت‏:

این فرآیند فعالیتی می باشد دشوار و ذهنی که در آن تفکر خلاق اعضاء یک گروه متشکل شده در یک پروژه به مقصود شناسایی فرصت‏های تازه برای سازمان و تعریف صحیح نیازها و معضلات مرتبط به این فرصت‏ها به خدمت گرفته می‏گردد‏. این اولین مرحله در فرآیند خلاقیت می باشد که در سرتاسر این فرآیند تکرار می‏گردد تا فرصت‏های شناسایی کاملاً مورد بهره ‏برداری قرار گیرند‏. این فعالیت مستلزم تصوری روشن و مهارتی قابل توجه و تحلیل‏گرانه می باشد‏. و این امر متضمن ترکیبی هدایت‏شده از توانایی ‏ها و تکنیک‏ های مورد نیاز به مقصود برانگیختن تفکر خلاق اعضا خواهد بود‏.

 

استعداد ها و مهارت‏ هایی که شخص برای مشارکت مؤثر در فرآیند خلّاق بایستی داشته باشد عبارتند از‏:

توانایی تعریف مجدد مشکلی (کهنه) به طریقی متفاوت‏، به مقصود مشاهده دیدگاه‏ ها یا ابعاد جدید برای تجزیه و تحلیل بیشتر و ارائه راه‏حل‏های احتمالی‏.

توانایی ارتباط دادن ایده‏ هایی که در وهله اول غیرمرتبط به نظر می‏رسد و به عبارتی به دست آوردن چشم اندازی جدید از مشکلی قدیمی‏.

توانایی تجسم یا به کارگیری تفکر آزاد و بدین ترتیب خروج از الگوهای قراردادی‏، اندیشیدن به طریقی تفکر غیرمتداول که ممکن می باشد راه‏حل‏های متعدد نوینی در آن وجود داشته باشد‏.

اطمینان از این که از فرصت‏های جدید کاملاً بهره برداری شده می باشد‏، سهم عمده‏ای دارند‏.

 

 

شناسایی فرصت‏، برآورد نیاز یا تجزیه و تحلیل مشکل‏.

جمع‏آوری اطلاعات که به‏طور معمول در مورد فرصت یا مشکل در دسترس هستند‏.

شناسایی ابعاد فرصت یا مشکل و طبقه‏بندی صحیح ماهیت این ابعاد‏:

ایده‏ها یا فرصت‏های مرتبط با هم‏.

معضلات اضافی پیش آمده‏.

پیشنهاد ایده‏ها و راه‏حل‏ها در مورد فرصت یا مشکل به مقصود تجزیه و تحلیل‏.

ارزیابی پیشنهادات با درنظر گرفتن موارد 2 و 3‏.

انتخاب بهترین ایده‏ها یا راه‏حل‏.

سرمایه‏گذاری در توسعه و تکمیل ایده یا راه‏حل‏.

ارزیابی برخورد ایده یا راه‏حل در بازار هدف‏.

تجدیدنظر در صورت لزوم‏.

شکل 2-4 فرآیند نوآوری

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد