بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93  - پایانامه ارشد دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93  - پایانامه ارشد دسته‌بندی نشده

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

هربرت فوکس[1] می‏گوید‏: «فرآیند خلّاق به هر نوع فرآیند تفکری گفته می‏گردد که مسئله را به طریق مفید و بدیع حل کند‏.»‏؛

جرج سیدل[2] معتقد می باشد‏: «توانایی ربط و وصل موضوعات‏، از اصول مبحث استفادۀ خلّاق از ذهن می‏باشد‏، البته مهم نیست در چه حوزه یا زمینه‏ای باشد‏.»‏؛

اریک فرم[3] چنین اظهار میدارد‏: «خلاقیت‏، توانایی دیدن (آگاه بودن) و پاسخ دادن می باشد‏.»‏؛

آبراهام مزلو[4] می‏گوید‏: «از یک تاجر آموختم که برپایی یک سازمان تجاری می‏تواند فعالیتی خلّاق باشد‏، از ورزشکار نوجوانی آموختم که محله‏ای کاری (در بازی) می‏تواند مانند تولید یک محصول یا سرودن غزلی زیبا باشد و بایستی با همان روحیۀ خلاق با آن برخورد گردد‏.»

خلاقیت به کارگیری توانایی‏های ذهنی برای ایجادیک فکریامفهوم جدید می باشد‏.(رضائیان‏، 1373)

نوآوری به کارگیری ایده‏های جدید ناشی از خلاقیت می باشد که می‏تواند یک محصول جدید‏، خدمت جدید یا راه‏حل جدید انجام کارها باشد‏. (رضائیان‏، 1373)

خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‏ ها و یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‏هاست‏.

نوآوری‏، فرآیند ادراک یا ایجاد دانش مربوط و تبدیل آن به محصولات و خدمات بهبود یافته و یا جدید‏، برای افرادی که خواهان آن‏ها هستند‏، می‏باشد‏.

نوآوری‏، فرآیند اخذ ایدۀ خلاق و تبدیل آن به محصول‏، خدمات و روش‏های جدید عملیات در مورد خلاقیت نسبی می‏توان گفت که قبلاً شناختی از آن وجود نداشته می باشد و در پذیرش ایده جدید یا معرفی آن به بازار این مسئله می‏تواند به همین نحو برای اولین بار اتفاق بیفتد‏.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

تفاوت خلاقیت نسبی با خلاقیت محض در این می باشد که در خلاقیت نسبی ایده یا روش جدید از روشی که قبلاً کشف گردیده به دست می‏آید‏. در یک چنین مورد نتیجه کار بسط ایده یا روش موجود خواهد بود‏، شاید به جهت ترکیب ایده‏ های مختلف و نامربوط به یکدیگر که در شکل‏گیری این نوع خلاقیت سهیم می‏باشند‏. خلاقیت نسبی عموماً به عنوان خلاقیت آگاهانه شناخته می‏گردد‏.

این نام گذاری به آن دلیل می باشد که در این نوع خلاقیت از اطلاعات فراوان موجود و در دسترس نهایت بهره گیری به اقدام می‏آید‏.

[1] . Herbert Fox

[2] . George J. Seidel

[3] . Erich Fromm

[4] . Abraham H. Maslow

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93  - پایانامه ارشد دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93  - پایانامه ارشد دسته‌بندی نشده
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده