بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج-دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده۵ در تهران قابل تامل می باشد، مسئله قابل ذکر این می باشد که چرا در کمیسیون ماده ۵ استان‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست نماینده‌ای ندارد. درحالی‌که تصمیمات راجع به طرح‌های تفصیلی، قهراً آثار محیط زیستی قابل توجهی دارد و معلوم نیست که چرا سازمان محیط زیست در کمیسیون ماده ۵ تهران، لزوماً در تصمیم‌گیری مداخله دارد اما در غیر تهران مداخله‌ای ندارد؟! شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند و در قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وصف قابل اجرا بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۵ از سوی شهرداری‌ها چنین تصریحی نشده و لازم الاجرا بودن این تصمیمات برای شهرداری‌ها تلویحاً از تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استنباط می‌گردد. پس مهمترین وظیفه کمیسیون ماده ۵ مطالعه و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان می باشد.

اما تصمیمات این کمیسیون پاره‌ای اوقات مسئله‌ساز می‌گردد و آن وقتی می باشد که کمیسیون تصمیمات موردی اتخاذ می‌کند و این تصمیمات موردی می باشد که گاهی اوقات تحت تأثیر عوامل مختلف ممکن می باشد به علت تساهل و تسامح و عدم دقت در مقررات موجب تضییع حقوق مجاوران گردد. برای اینکه وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ به صورت دقیق روشن گردد لازم می باشد طرح‌های جامع و تفصیلی شهر با در نظر داشتن قانون تعریف گردد تا عملکرد شورا و کمیسیون قابل مطالعه می باشد.

 

آن‌ها صورت گرفته و با همکاری نهادهای مرتبط با موضوع اجرا گردد. وظایف خاص طرح ساماندهی جنبه‌های خاص تقویت سایر طرحهای شهری و تعیین وظایف نهادهای ذی‌ربط می باشد(معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی طرح تفصیلی موضوعی).

طرح تفصیلی موضعی: طرحی می باشد که هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی با محدودیت همراه بوده و شامل طراحی توسعه جدید شهر با تجدید نظر در طرحهای توسعه قبلی و یا بهسازی مناطقی از شهر و یا ترکیبی از این‌ها خواهد بود. از نظر مشخصات عمومی این طرح برای حداکثر مدت ده سال و همراه با قابلیت تغییرات عمیق در محدوده نسبتاً کوچک‌تر تهیه شده و قابل تغییر و اصلاح می‌باشد.

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج