بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

یا آن که جمعیتی اندک تا ده نفر[1] و یا بیش از آن اهالی یک قلعه یا یک روستا[2] و حتی بیش از آن جمعیت یک شهر یا منطقه[3] و یا یک قوم و قبیله[4] و حتی یک یا چند کشور[5] و حتی جمیع مشرکان در هرجا[6].

در صورتی که تعداد متقاضیان امان زیاد باشد، می توانند هم به طور مستقیم و هم به طریق نمایندگی تقاضای امان کنند و به هر حال در صورتی که یکی از مشرکان حتی بدون سمت نمایندگی برای جمعیتی تقاضای امان کند، اعطای امان به آن جمعیت صحیح و نافذ می باشد[7]. از سوی دیگر تفاوتی نمی کند که مستامن مشرک و یا کافر کتابی باشد، چنان که فرقی ندارد که مرد باشد یا زن[8]، چنان که ممکن می باشد بیگانه بدون عقدی صریح و براساس عرف و عادت جاری، به عنوان مستامن وارد دارالاسلام گردد، آن گونه که در صدراسلام در حق ماموران سیاسی حامل پیام و تاجران بدین شیوه اقدام شده می باشد.

از موارد یاد شده، آنجا که بیگانه فرد یا جمعیتی اندک باشد، معمولا با انعقاد قرارداد امان، به معنای خاص آن، مستامن محسوب می گردند، اما در مورد جمعیت های فراوان و بزرگ، امان، در پرتو عقد موادعه و مهادنه می دهند؛ هرچند دراین مورد نیز در خصوص جمعیت یک قلعه یا روستای کوچک، بعضی برای آحاد مسلمین نیز صلاحیت اعطای امان قایل اند[9].

البته اگر اعطای امان به جمعیتی بیش از موارد مذکور باشد، مثل جمعیت یک یا چند کشور یا همه مشرکان در همه سرزمین ها، اعطای امان در انحصار دولت می باشد که به دست مقامات عالی رتبه دولت اسلامی؛ یعنی رئیس دولت اسلامی و یا مقام صلاحیت دار مربوط یا نماینده ویژه دولت اسلامی انجام می گردد[10].

آن چیز که درمورد صلاحیت آحاد مسلمانان دراعطای امان گفته گردید، مربوط به شرایط عادی و روابط ساده اجتماعی می باشد، اما در شرایط امروزین جامعه که روابط اجتماعی به شدت پیچیده شده و دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی مسئولیت های فراوانی یافته اند و با در نظر داشتن اعتبار شرط مصلحت یا حداقل اعتبار شرط «عدم مضرت» در عقد امان، دولت اسلامی می تواند به طور کلی امان فردی را ممنوع سازد و آن را به اذن یا اجازه خود مشروط کند[11]. در این صورت اگر بیگانه ای بدون اطلاع از این تصمیم حکومت و به اعتماد امان فردی، وارد دارالاسلام گردد و دولت اسلامی این امان را تایید و تنفیذ نکند، مستامن شناخته نمی گردد، بلکه تحت عنوان شبهه امان، از امنیت و مصونیت برخوردار می باشد و بی آن که حق اقامت در دارالاسلام داشته باشد به خارج از کشور هدایت می گردد. افزون بر آن اصولا صلاحیت آحاد مسلمانان منحصر به عقد امان در موقعیت جنگی و برای شنیدن پیام اسلام می باشد و در غیر از این مورد، صلاحیت دادن امان به بیگانه را ندارند.

به هرحال مسلمان در عقد امان، بایستی دارای صفات اسلام، بلوغ، عقل و اختیار باشد[12]. پس امان دادن کفر( اگرچه مستامن یا ذمی) اعتباری ندارد و به اجماع همه مسلمانان باطل می باشد، چنان که امان دادن نابالغ، اگرچه ممیز و نزدیک به بلوغ هم باشد بنابر قول معروف، معتبر نیست؛ هرچند بعضی امان کودک ممیز را به طور مطلق یا مشروط به اجازه دولت صحیح دانسته اند. البته این در صورتی می باشد که کودک خود اصالتا به بیگانه ای امان دهد، اما اگر به وکالت از فردی صلاحیت دار، پیام امان را به بیگانگان ابلاغ کند، اشکالی ندارد و پیام او معتبر می باشد و این بیانگر اهتمامی می باشد که اسلام به حفظ خون و جان افراد دارد.

[1] – همان، ص86

[2] – زحیلی، وهبه، پیشین، ص276

[3] – حلی، ابن ادریس، السرائر، ج9، چاپ دوم، جامعه مدرسین قم، 1410، ص186

[4] – همان، ص186

[5] – زحیلی، وهبه، پیشین، ص276

[6] – ابن براج قاضی، عبدالعزیز، المهذب، پیشین، ص86

[7] – همان، ص88

[8] – زحیلی، وهبه، پیشین، ص278

[9] – حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی)، شریع الاسلام، چاپ سوم، ج9، اسماعیلیان، قم، 1373، ص204

[10] – ابن براج قاضی، عبدالعزیز، المهذب، پیشین، ص86 و همچنین ر.ک: حلی، ابن ادریس، السرائر، ج9، ص225

[11] – زحیلی، وهبه، پیشین، ص230-243، 241

[12] – حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج9، پیشین، ص255

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه