بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل – دانلود پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

هرچند واژه بیگانه در عام ترین کاربرد آن شامل همه اقسام بیگانگان می گردد، اما مقصود از کاربرد واژه بیگانه در این رساله و در حقوق اسلام آن دسته از کافران غیرذمی هسند که در دارالاسلام سکونت دارند و در فرهنگ اسلامی با تعابیری همچون مستامن از آنان دانسته می گردد[1].

در این بخش طی پنج فصل جایگاه پناهندگان در اسلام را مطالعه می کنیم؛ در فصل اول عقد امان و پناهندگی را از جهت ماهیت و ادله مشروعیت مورد توجه قرار می دهیم و درفصل دوم به عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع آن می پردازیم و در فصل سوم به حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را از دیدگاه اسلام مطالعه می کنیم ودرفصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی می پردازیم ودر فصل پنجم به دارالاسلام جدید و روابط بین الملل جهان اسلام می پردازیم.

 

 

 

 

فصل اول: مطالعه ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی

مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی

ماهیت هر قراردادی در ارتباط با آثار ناشی از آن قرارداد مشخص می گردد[2] و در ارتباط با قرارداد امان و پناهندگی ماهیت آن از جهت حق و یا تکلیف بودن انعقاد قرارداد برای بیگانه و طرف مسلمان مورد مطالعه قرار می گیرد.

قرارداد امان که ریشه در قرآن، رفتار پیامبر(ص) و رهنمودهای ائمه معصومین(ع) دارد هرچند جایگاه و خاستگاه اولیه آن، میدان نبرد و گیکار با کفار و مشرکین می باشد، اما اختصاصی به آن ندارد[3]، چنان که هرچند اصل وضع این قاعده و الزام یک جانبه برای دریافت پیام الهی، توسط کافر پژوهشگر و حقیقت طلب می باشد اما مخصوص به این مورد هم نیست، همان گونه که هرچند اصالتا طرف عقد امان از جانب مسلمانان، علی الاصول، رئیس دولت اسلامی، فرمانده لشکر و یا نمایندگان آنها می باشد، اما آحاد مسلمانان نیز فی الجمله می توانند طرف عقد امان قرار گیرند، همان گونه که کفار نیز می توانند به طور فردی یا جمعی، آن هم به صورت

[1] – دانش پژوه مصطفی، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، مرکز چاپ و نشر وزارت خارجه، تهران، 1381، ص229

[2] – عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق و تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام، چاپ اول، سمت، تهران، 1379، ص47

[3] – دانش پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، پیشین، ص232

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه