مفهوم بازاریابی اجتماعی آموزشی

مفهوم بازاریابی اجتماعی

مفهوم بازاریابی اجتماعی مفهوم بازاریابى اجتماعى بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته‌ها و منافع بازارهاى هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته‌ها را با صورت کارآمدتر و مؤثرترى تأمین کند به‌نحوى که بقا و بهبود رفاه مشترى ادامه مطلب…

عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری آموزشی

عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری

عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری شامل: تعهد مدیر ارشد، ایجاد یک سیستم انظباطی، تعریف اهداف مدیریت ارتباط با مشتری، انسجام بین بخش ها، ارتباط راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری با کارمندان ستاد، تعهد کارمندان ستاد، مدیریت اطلاعات مربوط به مشتری، سرویس دهی به ادامه مطلب…

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده آموزشی

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده[1] : همانگونه که در قسمت قبل بدان اشاره گردید , مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورها به عنوان جایگزینی برای سایر مالیاتها مورد استفاده قرار گرفت . برای مثال در کشور دانمارک این مالیات جایگزین مالیات بر عمده فروشی شد. در حالی که ادامه مطلب…

تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی آموزشی

تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی

تفاوت بین امور مالی سنتی، مالی رفتاری و مالی عصبی امور مالی سنتی شیوه های مختلفی که مردم را قادر به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری منطقی می سازد توضیح می دهد. با توجه به مارکوویتز (1952)، همه پرتفوی هایی که در مرز کار  قرار می گیرند منطقی می باشند. علاوه ادامه مطلب…

انواع یارانه آموزشی

انواع یارانه

انواع یارانه از نظر دسته بندی در حساب های مالی، یارانه در دو دسته مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شود. الف) یارانه مستقیم: یارانه مستقیم، مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار با درآمد پایین جامعه برای خرید کالاها و خدمات می پردازد. ادامه مطلب…

مزایای افزایش تعلق خاطر کارکنان بر سازمان ها آموزشی

مزایای افزایش تعلق خاطر کارکنان بر سازمان ها

مزایای افزایش تعلق خاطر کارکنان تعلق خاطر کارکنان منافع بسیاری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای سازمان و افراد در پی دارد(گیبونز، 2006). این منافع در سطوح متفاوتی از سازمان نمودار می گردد. بعضی منافع فقط در محیط داخلی سازمان هویدا می گردند؛ در حالی که بعضی از ادامه مطلب…

تعاریف ومفاهیم توانمند سازی آموزشی

تعاریف ومفاهیم توانمند سازی

تعاریف ومفاهیم توانمند سازی[1] تاریخچه اولین تعریف اصطلاح توانمند سازی به سال 1788 برمی گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود . این توانمند سازی به معنی اشتیاق ادامه مطلب…

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری آموزشی

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری[1] ضرورت بهره گیری گسترده از فناوری اطلاعات ، سازمانها را ملزم می سازد تا برای آگاهی از نیازهای مشتریان و بهبود کیفیت خدمات و تولیدات خود به دانش فنی ، مهارتها و تخصص های لازم مجهز شوند. از همین رو فرآیندهای تعاملی مدیریت مشتری بر ادامه مطلب…

رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری آموزشی

رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری

رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری برمبنای مطالعه رفتار مشتریان،اثبات شده است که تامین رضایت مشتری به تدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به سازمان در مشتری خواهد شد.یک مشتری وفادار، علاوه بر آنکه بارها و بارها جهت خرید مجدد محصولات و یا استفاده از خدمات به سازمان ادامه مطلب…

نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی آموزشی

نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی

نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی آموزش وپرورش نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد. چرا که از یک طرف مستقیماً موجب شکوفایی استعدادها، افزایش تواناییها و قابلیتهای فرد و در نتیجه ارتقاء سطح درآمد وی می‌گردد و از طرف دیگر سبب می‌شود که افراد ادامه مطلب…