آموزشی

رویکردهای درمانی نگرانی بیمارگونه

رویکردهای درمانی نگرانی بیمارگونه همان گونه که در مبحث مربوط به کارکرد نگرانی اشاره شد، این مولفه در رویکردهای مختلف با هدف افزایش میزان تسلط فرد بر شرایط موجود، کاهش تنش و اضطراب و به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

رویکردهای نظری گردشگری

رویکردهای نظری گردشگری 2-6-1. رویکرد سیستمی سیستم گردشگری هر مکان کلیتی است، مشتمل بر بخش­ها، اجزاء و عناصر متعدد و پیچیده همانند جاذبه ها، مراکز اقامتی، حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی و …)، تأسیسات بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

میزان و سطح افشای اطلاعات

میزان و سطح افشای اطلاعات اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح ‌ به­نحو محدودتری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل