آموزشی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری منابع دکتری یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور دکتری است اگر جزوات آموزشی دکتری درست انتخاب شوند؟داوطلبان ازمون دکتری می توانند برای تهیه منابع دکتری از سایت سنجش تکمیلی دات آی آر بازدید کرده و نیازهای خود را تامین کنند. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

سیاستهای تقویت رفتارفرا نقش

سیاستهای تقویت رفتارفرا نقش مدیران سازمان در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای فرانقش در سازمان باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب . در همین راستا می‌‌توان چند مورد از این اقدامات را نام برد که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

میزان و سطح افشای اطلاعات

میزان و سطح افشای اطلاعات اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح ‌ به­نحو محدودتری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

رابطه ی بین نظر مدیران و تمایل رفتاری

رابطه ی بین نظر مدیران و تمایل رفتاری وجود سازمان ها برای حصول هدف سازمانی می باشد. همچنین برای حصول این اهداف، مدیران    سازمان ها نیاز به تغییر علمشان برای تشکیل مفهوم و حل مسائل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل