منابع و ماخذ پایان نامه 
تامین مالی، نقدینگی، بانکداری اسلامی، بررسی فقهی No category

منابع و ماخذ پایان نامه تامین مالی، نقدینگی، بانکداری اسلامی، بررسی فقهی

مبحث سوم: ضمان درک مبیع ۵۲ گفتار اول: فساد یا بطلان عقد ۵۳ الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر . ۵۳ ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین . ۵۳ گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع ۵۳ الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
ضمن عقد No category

تحقیق با موضوع ضمن عقد

که اگر برای تأدیه ثمن موعدی تعیین نشود، ثمن حال تلقی خواهد شد، که بلافاصله بعد از انعقاد عقد بیع بایستی به بایع پرداخت شود. و اگر طرفین عقد موعد یا محلی را تعیین کرده باشند، باید عقد تحت همان شرایط اجرا شود. و اگر طرفین چنین شرطی را در ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
شخص ثالث، تعدی و تفریط، انتقال مالکیت، قانون مدنی No category

تحقیق با موضوع شخص ثالث، تعدی و تفریط، انتقال مالکیت، قانون مدنی

مبیع یا ثمن خودداری نماید. در این حالت عقلایی است که تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن، مابقی آن را تا احراز حسن نیت طرف مقابل خودداری نماید. خامساً، روش تسلیم در صورت استفاده از حق حبس چنین است که طرفین شخص قابل اطمینانی را پیدا کرده و مبیع ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
شخص ثالث، حقوق ایران، انتقال مالکیت، نظام حقوقی ایران No category

تحقیق با موضوع شخص ثالث، حقوق ایران، انتقال مالکیت، نظام حقوقی ایران

است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می‌نماید، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن. به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق “نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.”۴۸ مطابق ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
تأمین کننده، انتقال مالکیت، شخص ثالث، بیع متقابل No category

تحقیق با موضوع تأمین کننده، انتقال مالکیت، شخص ثالث، بیع متقابل

گمرکی، و سایر موارد را، در محاسبه قیمت تمام شده کالای خود محاسبه نماید. لازم به یادآوریست که این هزینه‌ها باید مختص کالای مورد مرابحه باشد و فروشنده نمی‌تواند سایر هزینه‌ها، اعم از حقوق و دستمزد پرسنل و اجاره محل کسب و کار را بر روی کالای مورد مرابحه سرشکن ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
ضمن عقد، تأمین کننده، انتقال مالکیت، قانون مدنی No category

تحقیق با موضوع ضمن عقد، تأمین کننده، انتقال مالکیت، قانون مدنی

که نه بایع و نه مشتری می‌توانند آنرا تصاحب نمایند باطل است. این شق استثنائاتی دارد، از جمله: حیواناتی که فروخته می‌شوند عادتاً از منزل خارج شده و چند روز بعد به خانه برمی‌‌گردند. موردی که مشتری قدرت تصاحب مورد معامله را دارد، هر چند بایع خود عاجز از این ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
تصور و تصدیق، فقهای امامیه، قانون مدنی، صحت معامله No category

تحقیق با موضوع تصور و تصدیق، فقهای امامیه، قانون مدنی، صحت معامله

قسم فرض کرده است. جهت تحقق بیع مرابحه، همچون سایر عقود بهم رسیدن دو اراده لازم و ضروری است “اراده عبارتست از حرکت نفس به طرف انجام یا ترک کاری پس از تصور و تصدیق سود و زیان آن می‌باشد و به مجموع (قصد+ رضا) اراده گویند. منظور از قصد، ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
سرمایه در گردش، تأمین مالی، تأمین کننده، مشارکت مدنی No category

تحقیق با موضوع سرمایه در گردش، تأمین مالی، تأمین کننده، مشارکت مدنی

البته مشارکت مدنی را می توان در غیر تأمین سرمایه در گردش در امور تولیدی صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان حداکثر مدت سه سال جهت تسویه مشارکت تعیین نمود که در مواردی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این مدت را افزایش دهد. سرمایه در گردش در ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
مشارکت مدنی، تأمین مالی، تقسیم بندی، حمل و نقل No category

تحقیق با موضوع مشارکت مدنی، تأمین مالی، تقسیم بندی، حمل و نقل

“منصور بن حازم می‌گوید، از امام صادق (ع) پرسیدم: در مورد مردی که تقاضای معامله لباس معینی را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او می‌گویم، این درهم‌ها را بگیر و آن لباس را خریداری کن، پس او هم درهم‌ها را گرفته، لباسی را که می‌خواهد ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع 
ماهیت حقوقی، امام صادق، حمل و نقل، قیمت تمام شده No category

تحقیق با موضوع ماهیت حقوقی، امام صادق، حمل و نقل، قیمت تمام شده

تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه را بررسی کرده و سپس درخصوص انواع و قلمرو مرابحه بحث نموده و در نهایت به مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مزایا و معایب مرابحه خواهیم پرداخت. مبحث اول: تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه در گفتار اول ابتدا به تعریف وشناخت مرابحه، و نظرات اساتید علم ادامه مطلب…