گزارش صنعت کاشی‌و‌‌‌سرامیک کشورایران سرزمینی دارای تاریخ و تمدن کهن درهنر و صنعت با ذخایر متنابهی از کانی‌های مورد نیاز صنعت کاشی به شمار می‌آید. صنعت کاشی در ایران سابقه‌ای دیرین دارد. این صنعت باتوجه به برخورداری از منابع ذخایرطبیعی نیروی انسانی ، انرژی و تکنولوژی دارای مزیت نسبی افتصادی ارزشمندی است . وضعیت جهانی صنعت کاشی‌و‌‌‌سرامیک به اختصار وضعیت جهانی صنعت کاشی‌و‌‌‌سرامیک طی سال 2004 میلادی (جدول 1) در ذیل آورده شده است : - تولید جهانی 030/6 میلیون مترمربع - مصرف جهانی 724/5 میلیون مترمربع - مازاد جهانی 306 میلیون مترمربع درسال 2004 - صادرات جهانی 505/1 میلیون مترمربع درسال - صادرات جهانی 3/26 درصد کل مصرف جهانی می‌باشد - صادرات 15 کشور اول صادرکننده 6/24 درصد مصرف جهانی می‌باشد - صادرات ایتالیا و اسپانیا 50 درصد صادرات جهانی و 2/13 درصد مصرف دنیا است - واردات 21 کشور عمده واردکننده 9/14 درصد مصرف جهانی است - ایران رتبه 16 دنیا در مصرف کاشی را دارد - ایران رتبه 10 دنیا را در تولید سرامیک دارد. - مواجه شدن کشورایتالیا واسپانیا با کاهش تولید و صادرات - برزیل باتولید 534 میلیون مترمربع و صادرات 100 میلیون مترمربع چهارمین رتبه دنیا را دردست دارد. - چین باتولید 1950 میلیون مترمربع و مصرف 1700 میلیون مترمربع مقام اول تولید و مصرف را دردنیا دارا می‌باشد و با 206 میلیون مترمربع صادرات مقام سوم دنیا را کسب نموده است . - کشور برزیل ، ترکیه ، روسیه ، هلند ، اندونزی ، تایلند ، هند، ویتنام ، مراکش ، کاستاریکا باسرمایه‌گذاری‌های انجام شده درحال توسعه و افزایش تولید می‌باشند. کشورهای صادرکننده توانسته‌اند حضور خود را در بازارهای جهانی به عنوان تولید‌کننده و توزیع کننده تثبیت نماید و این حضور بطور کلی ناشی از این است که آنها به مناطق مصرف نزدیک بوده و دارای نام تجاری معروف هستند. جدول 1- وضعیت تولید، مصرف و بازار کاشی‌و‌‌‌سرامیک درجهان واحد:میلیارد مترمربع 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 سال 030/6 950/5 750/5 226/5 071/5 823/4 592/4 تولیدجهانی میلیاردمترمربع 724/5 724/5 426/5 864/4 587/4 226/4 164/4 مصرف‌جهانی‌میلیارد‌مترمربع 306 500 546 362 484 597 428 مازاد " " 5 4/8 5/9 9/4 5/9 38/12 3/9 درصدمازادبه تولید وضعیت صنعت کاشی‌و‌‌‌سرامیک در کشور وضعیت تولید تولید کاشی درایران تا قبل از سال 1339 به صورت دستی در کارگاه های کوچک صورت می‌گرفته است و در این سال تولید کاشی ماشینی با احداث کارخانه کاشی ایرانا آغاز گردید و به دنبال آن کارخانجات سعدی نیلو، یزد ، اصفهان ، حافظ جزء اولین واحدهای تولید کاشی احداث و راه‌اندازی شدند. روند رشد و توسعه کارخانجات تا سال 1372 به 14 واحد به ظرفیت 5/31 میلیون مترمربع رسید که سهم کاشی دیواری با 7 واحد 85 درصد و سهم کاشی کف با7 واحد 15 درصد بود . درپایان سال 83 تعداد کارخانجات به 56 واحد با ظرفیت اسمی 176میلیون مترمربع و تولید نیز به 123 میلیون مترمربع رسید(جدول 2). لازم به ذکراست که درحال حاضر حدود 40000 نفر بطور مستقیم دراین صنعت مشغول فعالیت می‌باشند. جدول 2 وضعیت صنعت کاشی‌و‌‌‌سرامیک از سال 1372 الی 1386 پیش‌بینی 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 سال 85 84 71 64 56 50 46 42 38 31 28 27 24 22 16 14 تعدادواحدها 60000 50000 40000 27000 22000 17000 15500 13500 12500 12400 11300 9400 7500 6300 تعداداشتغال(نفر) 310 292 176 130 117 92 25/80 9/70 9/62 1/62 56 1/46 3/37 5/31 ظرفیت اسمی میلیون‌مترمربع 270 220 123 110 95 75 65 9/60 56 55 51 3/46 37 32 میزان تولید میلیون‌مترمربع 80 75 9/69 6/84 82 82 81 86 89 89 91 100 99 102 راندمان تولید به ظرفیت اسمی - - 4300 3850 3325 2450 1652 1375 1000 637 460 360 262 203 میزان‌فروش‌داخلی بیلیارد ریال 19 6/16 6/14 6 4/5 7/4 4/6 5/5 6 1/6 2/5 3/6 5 5/3 میزان صادرات میلیون مترمربع 61 53 46 18 15 12 15 16 18 17 15 16 12 9 ارزش صادرات میلیون دلار *باتوجه به اینکه اکثر طرحهای جدید سال 83 درنیمه دوم راه‌اندازی شده‌اند، راندمان واقعی نیست . وضعیت طرحهای توسعه و واحدهای جدید تا پایان سال 1383 مبلغ 462 میلیون دلار از بدو تاسیس صندوق ارزی (سال 1381) به طرح‌های توسعه و واحدهای جدید کاشی سرامیک تخصیص ارز گردیده و گشایش اعتبار شده و 189 میلیون دلار تخصیص ارز گردیده که گشایش نشده است ( تعدادی نیز به صورت فاینانس ماشین‌آلات خود را وارد نموده‌اند) سهم کاشی‌و‌‌‌سرامیک از کل ارز گشایش یافته 8 درصد می‌باشد. به هرصورت تا پایان سال 85 تعداد کارخانجات به 71واحد و ظرفیت اسمی بالغ بر 310میلیون مترمربع خواهد رسید(جدول 3). جدول 3- وضعیت ظرفیت اسمی کارخانجات کاشی‌و‌‌‌سرامیک تاپایان سال 1384 واحد: میلیون مترمربع ظرفیت کاشی درسال 84 ظرفیت جدید درسال 83 نام واحد ردیف گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار * 5/2 8 ایرانا 1 4 * 5/1 6 الوند 2 10 اصفهان 3 2/4 ارچین 4 75/0 بهرنگ 5 3 * 4 پارس 6 5/2 تبریز 7 5/2 تبریزکف 8 3 سامان 9 3 2/1 سرامیک البرز 10 1 5/1 سمنان 11 3 2/2 سعدی 12 5/1 جم 13 - 5/6 حافظ 14 5/1 4 سینا(ساوه) 15 5/1 خیام 16 7/2 خزر 17 5/2 زرین خراسان 18 3 3 عقیق 19 8/1 کاشانه کازرون 20 75/0 75/0 کاشان 21 5/1 - 1 کسری 22 2 4 کویر 23 ادامه جدول 3 ظرفیت جدید درسال 85 ظرفیت کاشی درسال 84 ظرفیت کاشی درسال 83 نام واحد ردیف گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار 5/1 طوس 24 1 5/2 احسان میبد 25 4 مسعود 26 2 فیروزه مشهد 27 75/0 صباکاشی 28 3 5/5 نیلو 29 5/1 5/1 نارین 30 65/0 نیلوفر 31 1 نگار 32 3 مریم 33 3 تکسرام 34 5/2 میبد 35 7/2 بهسرام 36 3 شیرکوه 37 2/1 مرجان 38 6/1 گیلانا 39 1 کاوه 40 1 الماس کاشی 41 3 کاشی یزد 42 3 3 5/1 زمردبافق 43 2 2 2 گلدیس 44 5/2 برلیان رفسنجان 45 2 2 2 الماس‌کویررفسنجان 46 3 نگین میبد 47 3 صدف اردکان 48 5/3 ستاره 49 ادامه جدول 3 ظرفیت جدید درسال 85 ظرفیت کاشی درسال 84 ظرفیت کاشی درسال 83 نام واحد ردیف گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار 3 احسان نیرو 50 10 10 10 آپاداناسرام 51 3 3 گلچین 52 5/2 4 3 آرین تاک 53 5/3 2 نوآوران 54 3 3 رویال نوین 55 5/1 کاشی بیستون 56 75/0 75/0 کاشی تیما 57 5 کاشی سمند 58 1 1 الماس‌کویریزد‌(مهسرام) 59 2 2 کیمیا سرام 60 5/4 مارلیک مه 61 5/2 نائین 62 3 کرد 63 2/1 هرمز سرامیک 64 2 2 نازسرام 65 5 5 زهره کاشمر 66 5/4 زاگرس درخشان 67 12 رناس کاشی 68 5 راک سرامیک 69 5/1 ارس 70 3 3 3 برلیان فردین 71 5/28 5/25 26 5/122 22 7/22 2/19 6/65 25/84 جمع 45/313 45/233 25/166 جمع کل وضعیت صادرات صادرات انواع کاشی‌و‌‌‌سرامیک درسال 1383 به 6/14 میلیون مترمربع و به ارزش 46 میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر وزنی 84 درصد و از نظر ارزش 53 درصد رشد نشان می‌دهد ( جدول 4) . جدول 4- وضعیت صادرات کاشی در ایران طی سالهای 1383- 1372 واحد:میلیون مترمربع 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 شرح 6/14 6 4/5 7/4 4/6 5/5 6 1/6 2/5 3/6 5 5/3 میزان‌صادرات 46 18 15 12 14 16 17 17 15 16 12 9 ارزش بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برای در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی و کنترل مستمر آن ،‌ نکات ذیل دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند: - برخی از شرکت‌های جدید که پابه عرضه تولید می‌گذارند و قادر به رقابت منطقی در بازار نیستند ، دربرخی موارد باتحمل زیان محصولات خود را روانه بازار می‌کنند. بدیهی است که عرضه محصولات با کیفیت پائین موجب بی‌اعتمادی مصرف کننده‌گان داخلی و خارجی به کاشی طرح ایرانی می‌شود. صادرات کالای مرغوب می‌خواهد و قیمت پائین طرح جدید و شناخت بازارها. - تولید کالای مرغوب و صادراتی نیاز به مواد اولیه مرغوب ، قیمت پائین ،طرح‌های متنوع و شناخت بازارها و فرهنگ‌ها دارد. تولید کالای مرغوب متخصص می‌خواهد و برای کسب تخصص آموزش و تلاش و کسب علم نیاز است ، برای ارتقاء کیفیت و برطرف نمودن معایب نیاز به کارتحقیقاتی می‌باشد و به روز نمودن اطلاعات فنی و مورد نیاز برای رسید به محصولی با قیمت پائین یعنی کاهش قیمت تمام شده که باز این مطلب برمی‌گردد به آموزش ، تحقیقات و تلاش در تولید بهترین کالا با کمترین هزینه . زمانی به علت کمبود و عطش بازار هرچه تولید می‌شد چه مرغوب و چه نامرغوب با هرقیمتی به فروش می‌رفت ولی حالا مشتری انتخاب می‌کند و دنبال کیفیت و قیمت مناسب است . درحال حاضر قیمت تمام شده محصول کاشی‌و‌‌‌سرامیک تقریبا" باقیمت صادرات آن برابر می‌باشد ، لذا هیچگونه انگیزه‌ای برای صادرکننده وجود ندارد. - زمانی حاشیه سود در واحدها بالا بود و کوچکترین توجه‌ای به قیمت تمام شده نمی‌شد ، لذا در حال حاضر با یک قیمت تمام شده بالا درتمام واحدها روبرو هستیم و از سوی دیگر باتوجه به مازاد تولید جهانی و قیمت پائین کاشی و سرامیک‌های از مد افتاده در انبارهای کشورهای خارجی که با4/1 قیمت تمام شده آنها را به حراج می‌گذارند. مشکلات صادرات و فروش آن را صد چندان می‌نماید ولی از طرف دیگر باتوجه به قیمت بالای تمام شده کاشی‌و‌‌‌سرامیک در ایتالیا، اسپانیا که حدود 35/8 یورو می‌باشد وحتی قیمت تمام شده چین که بالاتر از ایران و حدود 5/3 دلار می‌باشد جای امیدواری است که با کمی تلاش وارتقاء برکیفی و تنوع طرح و کسب دانش تولید و بازاریابی و نفوذ در بازارهای جهانی بتوانیم صادرات خودرا از 7% تولید سالیانه به حداقل 15درصد وبیشتر ارتقاء بدهیم این رقم دور از ذهن نبوده وقابل دسترس می‌باشد. - باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنعت و معدن آنچه مسلم است پیشی‌گرفتن صنایع تولید کاشی‌و‌‌‌سرامیک از بخش معادن مواد اولیه این محصول می‌باشد که با دیده‌ای نگران چشم به عملکرد سیاست های وزارت صنایع و‌‌‌ معادن دراین بخش دوخته شده و دراین قسمت نیز برنامه‌ریزی برای تامین منابع مواد اولیه و استفاده از مواد فرآوری شده و نیز جلوگیری از استحصال غیرعلمی و مخرب از منابع مواد معدنی کشور ویا صادرات ارزان آنها نیز بسیار ضروری بوده و لزوم تعریف راهبردهای بسیار کلان دراین بخش را کا ملا" از طرف وزارت صنایع و‌‌‌ معادن ضروری می‌سازد. جدول 5- وضعیت مصرف طی سالهای 83-72‌و پیش‌بینی سالهای 84-85 واحد: میلیون مترمربع 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 سال 120 110 100 90 80 70 59 55 50 49 46 40 32 29 مصرف 11 11 11 11 11 27 3/7 10 2 5/6 15 25 3/10 6/22 درصدرشدمصرف جدول 6- وضعیت واردات کاشی‌و‌‌‌سرامیک طی سالهای 1383- 1380 ارزش دلاری مترمربع سال 641/308/1 308500 1380 528/471/5 366/606/1 1381 000/084/5 000/640/1 1382 000/200/11 000/500/3 1383 جدول 7- مازاد کاشی بر روند مصرف داخلی وصادرات واحد:میلیون متر بع پیش‌بینی 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 سال شرح 170 123 110 95 85 4/65 61 56 1/55 2/51 3/46 36 5/32 میزان تولید 120 110 90 85 75 59 55 50 49 46 40 32 29 میزان مصرف 12 3/9 6 4/5 7/4 4/6 5/5 6 1/6 2/5 3/6 5 5/3 صادرات 6 5/3 64/1 60/1 385/0 100/0 238/0 - -- - - - 0 واردات 44 2/7 64/10 2/6 9/4 - - - - - - - 0 مازاد درسال 74/73 74/29 54/22 9/11 68/5 - - - - - - - - جمع مازاد مسائل و راهکارها باتوجه به بررسی آمار فوق مشاهده می‌گردد که صنعت کاشی از لحاظ تولید به حدی رسیده است که بایستی بخش قابل توجه‌ای ازآن صادر گردد ، لذا یک برنامه‌ریزی دقیق برای این کار بسیار حائز اهمیت می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود با متعادل شدن قیمت سوخت این صنعت معادل حدود 50 میلیون مترمربع از کوره‌های تونلی دوپخت خود را از خط خارج نماید. لذا این رقم از ظرفیت اسمی اظهار شده میبایست درآینده کسرگردد. استفاده بهینه از منابع بکارگیری نظامهای مدیریتی استفاده از ظرفیت‌های واقعی تولید وبهینه کردن موجودی در انبار اما برای مازاد تولید نیازاست که این صنعت : برای ایجاد مصرف و جایگزینی آن از طریق فرهنگ‌سازی اقدام نماید و سرانه مصرف را بالا برد. جهت رقابت در بازارهای جهانی میبایست قیمت تمام شده را کاهش دهند. جهت ماندن دربازارهای داخلی و خارجی نیازاست که واحدها سعی در ارتقاء کیفیت خود بنمایدو این کار میسرنخواهدشد مگر با آموزش مداوم پرسنل خود بالابردن بهره‌وری در واحد تولیدی درصورتیکه این صنعت بتواند بیش از 15 درصد تولیدات خودرا (که غیرقابل دسترسی نمی‌باشد ) صادرنماید این صنعت با مشکل روبرو نخواهدشد. پس میبایست یکی از اهداف این صنعت در برنامه چهارم رسیدن به صادرات 50 میلیون مترمربع درسال پایانی برنامه باشد. 5- تغییر الگوی مصرف که از اقدام‌های بسیار موثر در ایجاد بازار ،کاربرد کاشی‌ها در نمای ساختمانهای تجاری ، اداری ، لوکس است که قطعا" باعث رشد و ارتقاء کیفی ساختمان‌های بزرگ از دیدگاه کاهش زمان ساخت ، کاهش وزن و سبک شدن استراکچر ساختمان و از نظر عمر و مقاومت و ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله می‌گردد. وضعیت ظرفیت اسمی کارخانجات کاشی‌و‌‌‌سرامیک تاپایان سال 1385 ظرفیت نهایی ظرفیت کاشی درسال 85 ظرفیت کاشی درسال 84 ظرفیت جدید درسال 83 نام واحد ردیف گرانیتی کف دبوار گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار 2 5/2 8 ایرانا 1 4 5/3 5/1 6 الوند 2 10 اصفهان 3 2/4 ارچین 4 75/0 بهرنگ 5 3 1 4 پارس 6 2 25/1 5/1 تبریز 7 5/2 تبریزکف 8 3 سامان 9 3 2/1 سرامیک البرز 10 1 5/1 سمنان 11 3 2/2 سعدی 12 5/1 جم 13 4 3 حافظ 14 5/1 4 سینا(ساوه) 15 5/1 خیام 16 7/2 خزر 17 5/2 زرین خراسان 18 3 3 عقیق 19 8/1 کاشانه کازرون 20 75/0 75/0 کاشان 21 5/1 1 کسری 22 2 5 کویر 23 ادامه جدول ظرفیت جدید درسال 85 ظرفیت کاشی درسال 84 ظرفیت کاشی درسال 83 نام واحد ردیف گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار 5/1 طوس 24 1 5/2 احسان میبد 25 4 مسعود 26 2 فیروزه مشهد 27 4/0 صباکاشی 28 3 5/5 نیلو 29 5/1 5/1 نارین 30 65/0 نیلوفر 31 1 نگار 32 3 مریم 33 3 تکسرام 34 4 میبد 35 7/2 بهسرام 36 3 شیرکوه 37 2/1 مرجان 38 6/1 گیلانا 39 1 کاوه 40 3 کاشی یزد 41 3 3 5/1 زمردبافق 42 2 2 2 گلدیس 43 5/2 برلیان رفسنجان 44 2 4 2 الماس‌کویررفسنجان 45 3 نگین میبد 46 3 صدف اردکان 47 5/3 ستاره 48 ظرفیت جدید درسال 85 ظرفیت کاشی درسال 84 ظرفیت کاشی درسال 83 نام واحد ردیف گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار 3 احسان نیرو 49 10 10 10 آپاداناسرام 50 3 3 گلچین 51 5/2 4 3 آرین تالک 52 5/3 2 نوآوران 53 3 3 رویال نوین 54 5/1 کاشی بیستون 55 75/0 75/0 کاشی تیما 56 5 کاشی سمند 57 1 1 الماس‌کویریزد‌(مهسرام) 58 2 2 کیمیا سرام 59 5/4 مارلیک مه 60 5/2 نائین 61 3 کرد 62 2/1 هرمز سرامیک 63 2 2 نازسرام 64 5 5 زهره کاشمر 65 5/4 زاگرس درخشان 66 12 رناس کاشی 67 5 راک سرامیک 68 ادامه جدول ظرفیت جدید درسال 85 ظرفیت کاشی درسال 84 ظرفیت کاشی درسال 83 نام واحد ردیف گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار گرانیتی کف دیوار 5/1 ارس 69 3 3 گلچین میبد 70 3 3 رباط 71 825/0 صنعت نجف آباد 72 لعاب مشهد 73 22 10 10 5/27 43 275/48 2/19 1/75 6/86 جمع 9/170 جمع کل سال 83 7/289 جمع کل سال 84 7/333 جمع کل سال 85 پراکندگی کارخانجات کاشی‌و‌‌‌سرامیک دراستانهای مختلف کشور ملاحظات زمان راه‌اندازی ظرفیت طرح توسعه (میلیون مترمربع) ظرفیت موجود (میلیون مترمربع) نام واحد ردیف استان یزد 5/1 کاشی خیام 1 4 کاشی مسعود 2 3 کاشی شیرکوه 3 2/4 کاشی ارچین 4 3 3 کاشی عقیق 5 5/1 5/1 کاشی نارین 6 5/4 5/1 کاشی زمرد بافق 7 3 کاشی نگین 8 1 کاشی مهسرام 9 3 احسان نیرو 10 5/1 5/2 کاشی احسان میبد 11 4 کاشی میبد 12 2 5 کاشی کویر 13 3 کاشی مریم 14 5/2 کاشی یزد 15 6 کاشی گلدیس 16 3 کاشی رباط 17 ادامه جدول ملاحظات زمان راه‌اندازی ظرفیت طرح توسعه (میلیون مترمربع) ظرفیت موجود (میلیون مترمربع) نام واحد ردیف 4 کاشی نازسرام 18 4 کاشی کیمیاسرام 19 3 کاشی صدف اردکان 20 83 5/3 کاشی ستاره 21 6 کاشی گلچین 22 5/5 نوآوران 23 1 الماس کویر یزد 24 12 رناس کاشی 25 48 2/43 جمع اصفهان 1 کاشی کاوه 1 2/1 کاشی مرجان 2 3میلیون‌گرانتی‌ سال 84 2پایان‌سال‌جاری 3 5/5 کاشی نیلو 3 - 3 کاشی تکسرام 4 5 راک سرامیک سال‌84راه‌اندازی می‌شود 84 825/0 کاشی‌صدف‌نجف آباد 5 5/4 زاگرس درخشان سال‌85‌راه‌اندازی می‌شود 85 5/2 کاشی نائین 6 10 کاشی اصفهان 4/0 کاشی صبا 7 5/1 کاشی کاشان 8 ملاحظات زمان راه‌اندازی ظرفیت طرح توسعه (میلیون مترمربع) ظرفیت موجود (میلیون مترمربع) نام واحد ردیف 7/2 کاشی بهسرام 9 1 کاشی نگار 10 325/9 35/15 جمع قزوین 2/1 سرامیک البرز 1 84 4 4 پارس 2 84 5/7 5/7 الوند 3 85 5/9 - آرین تالک 4 85 30 آپادانا سرام 5 85 10 برلیان 6 61 7/12 جمع استان سمنان 75/0 بهرنگ 1 83 6 رویال نوین 2 84 3/1 5/1 سمنان 3 83 5/4 مارلیک 4 5 سمند 5 8/11 25/7 جمع استان خراسان 2 فیروزه مشهد 1 5/2 زرین خراسان 2 5/1 طوس 3 65/0 نیلوفر 4 ملاحظات زمان راه‌اندازی ظرفیت طرح توسعه (میلیون مترمربع) ظرفیت موجود (میلیون مترمربع) نام واحد ردیف 85 2 لعاب مشهد 5 85 10 کاشمر 6 84 5/1 تیما 7 5/13 65/6 جمع استان تهران 84 2 5/10 ایرانا 1 84 5/5 2/2 سعدی 2 5/5 سینا کاشی 3 5/7 2/18 جمع استان فارس 8/11 کاشی حافظ 1 8/1 کاشانه کازرون 2 6/13 جمع آذربایجان شرقی 5/2 تبریزکف 1 84 25/3 5/1 تبریز 2 85 5/1 ارس 3 75/4 4 جمع لرستان 5/1 جم 1 3 سامان 2 5/4 جمع ملاحظات زمان راه‌اندازی ظرفیت طرح توسعه (میلیون مترمربع) ظرفیت موجود (میلیون مترمربع) نام واحد ردیف کرمانشاه 84 1 1 کسری 1 5/1 بیستون 2 84 3 کاشی کرد 3 4 5/2 جمع گیلان 6/1 گیلانا 1 7/2 خزر 2 3/4 جمع هرمزگان 84 22/1 هرمز سرامیک 1 22/1 جمع 22/1 کرمان 2 5/2 برلیان رفسنجان 3 84 5 3 الماس کویررفسنجان 4 5/7 3 جمع لیست طرحهای صنعتی و معدنی حساب ذخیره ارزی از ابتدا گشایش اعتبار مبلغ به دلار ظرفیت سالیانه اشتغال تعدادواحدها نوع تولید ردیف خیر بلی واحد ظرفیت * * %2/14 488/854/809 900/832/325 تن " 000/761/29 000/368/12 5028 7991 31 13 سیمان 1 687300/135/1 " 000/129/42 13819 44 جمع * 558/836/54 تن 000/400 636 2 کربنات سدیم 2 * * * * * * * * * 000/500/19 675/560 500/557/8 270/400/52 523/112/4 456/623 520/247/1 502/783/61 021/349/46 مترمربع " تن " عدد " مترمربع تن " 000/000/8 000/200 5000 000/14 000/000/65 000/000/30 000/300/2 000/490 168000 120 60 146 120 120 5 71 2394 2183 1 1 1 1 1 1 1 6 7 انواع شیشه رفلکس دوجداره لوله شیشه‌ای الیاف شیشه‌ای لامپ تیوپ آئینه جام وفلوت ظرف وبلورکریستال 3 * %4/3 467/434/195 - - 5299 20 جمع * * 15107323 526/168/18 تن " 59990 55000 590 100 6 1 آجروجرم نسوز " 4 849/275/33 " 114990 690 7 جمع * 046/777/7 تن 000/20 715 2 ظروف چینی 5 * 890/889/5 " 000/12 205 1 چینی بهداشتی 6 لیست طرحهای صنعتی و معدنی حساب ذخیره ارزی از ابتدا گشایش اعتبار مبلغ به دلار ظرفیت سالیانه اشتغال تعدادواحدها نوع تولید ردیف خیر بلی واحد ظرفیت * %5/7 251/888/462 مترمربع 000/780/213 9515 45 کاشی وسرامیک 7 646/988/584 " 000/105/278 11160 53 جمع * * %86/1 507/557/106 574/634/22 تن " 000/600/58 000/425/1 1002 81 5 2 سنگ آهن – ذغالسنگ –کک " 8 081/282/129 " 000/025/6 1083 7 جمع * * 014/789/653 675/372/109 تن " 550/495/15 000/000/2 9169 1730 30 3 آهن وفولاد 9 689/161/763 " 550/495/57 10899 33 جمع * * 000/750/3 000/431/2 " " 48000 16000 80 234 1 1 فروآلیاژ " 10 " 64000 314 2 جمع * * %3/2 718/395/131 مترمربع 150/149/14 000/510/9 3826 1356 37 13 سنگ " 11 628/624/223 " 150/659/23 5182 50 جمع * 56/6490/13 تن 99800 84 3 کربنات کلسیم 12 * 412500 " 000/10 105 1 پودرمیکرونیزه 13 * 1859364 " 000/50 80 1 سولفات سدیم 14 * 12989141 " 42500 425 4 لعاب 15 * 15925000 " 000/160 63 1 کک کلسینه شده 16 012/883/184/3 980/768/719 گشایش نشده 49839 جمع 299 جمع کل کل گشایش شده 5700 میلیون دلار 032/114/465/2 014/653 789- گشایش نشده جمع ازکل گشایش اعتبار انجام شده %32 مربوط به صنایع معدنی است طرح‌های توسعه و راه‌اندازی درسال 1384 صنعت کاشی وسرامیک ظرفیت توسعه (ظرفیت موجود)میلیون مترمربع نام واحد ردیف 2 5/10 کاشی ایرانا 1 4 5/7 کاشی الوند 2 3 4 کاشی پارس 3 3 2/2 کاشی سعدی 4 5/1 1 کاشی کسری 5 3 5/5 کاشی نیلو 6 6 - کاشی گلدیس 7 6 - کاشی گلچین میبد 8 6 - کاشی رویال نوین 9 1 1 کاشی مهسرام 10 5/4 - کاشی مارلیک مه 11 2/1 - کاشی هرمز سرامیک 12 5/4 - کاشی زاگرس درخشان 13 5/1 - کاشی ارس 14 4 5/2 کاشی تبریز 15 3 2/2 کاشی سرامیک البرز 16 3 3 کاشی عقیق 17 1 5/2 کاشی احسان میبد 18 5/1 5/1 کاشی نارین 19 4 - کاشی نازسرام 20 5 - کاشی راک سرامیک 21 5/2 - کاشی برلیان رفسنجان 22 2/71 جمع کل ظرفیت اسمی صنعت کاشی‌و‌‌‌سرامیک درابتدای سال 83 به میزان یکصدوسی میلیون مترمربع بوده که با راه‌اندازی طرحهای توسعه به شرح زیر ظرفیت اسمی به 175 میلیون مترمربع رسیده است 1- کاشی سمند 000/000/5 مترمربع 2- صدف اردکان 000/000/5 " 3- کیمیاسرام 000/000/4" 4- ستاره000/000/3" 5- احسان نیرو000/000/3" 6- الماس کویر رفسنجان 000/000/8" 7- طرح توسعه کاشی کویر 000/000/4" 8- طرح سینا کاشی 000/500/ 1" 9- طرح پارس 000/000/2 " 10- رویال نوین000/000/6 " 11- تیما000/500/1" 12- زمرد بافق000/000/2" 000/000/46" آمار دفتر صنایع معدنی در یازده ماهه 83 آمار تولید ارائه شده با 40 واحد به میزان 93 میلیون مترمربع می‌باشد که مجموعا" با 54 واحد به میزان یکصدوده میلیون مترمربع می‌باشد که این آمار برای سال 83 به میزان یکصدوبیست میلیون مترمربع می‌شود. ضمنا" از ظرفیت 176 میلیون مترمربع ظرفیت اسمی صنعت کاشی و سرامیک 12 میلیون مترمربع ازظرفیت فوق از رده خارج شده می‌باشد و ظرفیت نهائی 164 میلیون مترمربع می‌باشد.


3 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1249)

تعریف روانشناسی: عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله‌صحیح اطلاعات ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1250)

تعریف روانشناسی: عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله‌صحیح اطلاعات ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1251)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

background