دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    2809875-800100گیاه سیب‌زمینی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) یک گیاه با ریشه‌های غده‌ای گرمسیری و نیمه گرمسیری که در کشورهای گرم به صورت یکساله رشد می‌کند عمدتاً به عنوان سبزی ،منبع نشاسته سایر هدفهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد . اگر چه در باغهای خانگی به طور گسترده گشت داده نمی‌شود سیب‌زمینی می‌تواند یک تولید کننده کافی باشد 2 پوند از سیب‌زمینی‌های بذری گواهی شده 40 پوند سیب‌زمینی برای خوردن می‌تواند تولید کند . سیب‌زمینی محصول غذایی عمده بسیاری از مردم دنیا است بشر اولیه از محصولات دانه‌ای در چندین هزار سال پیش امرار معاش می‌کرد . دلیل این تغییر این است که سیب‌زمینی بهترین منبع غذایی شناخته شده بشر در تمام دنیا است جان‌رد ،نویسنده و گزارشگر ،مشاهدات زیر را برای آشنایی بهتر با سیب‌زمینی در یک برنامه رادیویی آماده ساخته است Man on Earthin 1988. ارزش بیولوژیکی پروتئین سیب‌زمینی( میزان نیتروژن جذب شده یگ ماده غذایی و بوسیله جسم رشد کرده و بالغ شده نگهداری شده ) 73 درصد است دوم بعد از تخم‌مرغ که 96 درصد است کمی بیش از سویا که 72 درصد است و بسیار قوق‌العاده‌تر از ذزت 54 درصد و گندم 53 درصد است سیب؟‌زمینی همچنین حاوی مقادیر مشخصی از ویتامینهای ضروری است ( بریتانیا ، در واقع ،30 درصد از ویتامینهای c گرفته شده از سیب‌زمینی را صادر می‌کند‌.)تولید فوق‌العاده از دیگر خاصیت‌های سیب‌زمینی است یک مزرعه سیب‌زمینی بیشترین انرژی را در یک جریب در هر روز نسبت به هر نوع گیاه زراعی تولید می‌کند . سیب‌زمینی در ارتفاع 14 هزار پایی از سطح دریا و در انواع مختلف خاکها،تحت تغییرات وسیع شرایط آب و هوایی نسبت به هر نوع ماده غذایی عمده رشد می‌کند سیب‌زمینی سرعیتر از هر گیاه زراعی عمده در 90 تا120 روز بالغ می‌شود و به صورت کوچک تهیه خواهد شد ولی غده‌ها در 60 روز قابل خوردن هستند گاهی ،سیب‌زمینی تقریباً ،با کیفیت‌ترین در دنیا،گیاه پوششی ،زمین آب و آزمایشگاه معنی می‌دهد به یک ماده غذایی خوشمزه و مقوی . 00گیاه سیب‌زمینی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) یک گیاه با ریشه‌های غده‌ای گرمسیری و نیمه گرمسیری که در کشورهای گرم به صورت یکساله رشد می‌کند عمدتاً به عنوان سبزی ،منبع نشاسته سایر هدفهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد . اگر چه در باغهای خانگی به طور گسترده گشت داده نمی‌شود سیب‌زمینی می‌تواند یک تولید کننده کافی باشد 2 پوند از سیب‌زمینی‌های بذری گواهی شده 40 پوند سیب‌زمینی برای خوردن می‌تواند تولید کند . سیب‌زمینی محصول غذایی عمده بسیاری از مردم دنیا است بشر اولیه از محصولات دانه‌ای در چندین هزار سال پیش امرار معاش می‌کرد . دلیل این تغییر این است که سیب‌زمینی بهترین منبع غذایی شناخته شده بشر در تمام دنیا است جان‌رد ،نویسنده و گزارشگر ،مشاهدات زیر را برای آشنایی بهتر با سیب‌زمینی در یک برنامه رادیویی آماده ساخته است Man on Earthin 1988. ارزش بیولوژیکی پروتئین سیب‌زمینی( میزان نیتروژن جذب شده یگ ماده غذایی و بوسیله جسم رشد کرده و بالغ شده نگهداری شده ) 73 درصد است دوم بعد از تخم‌مرغ که 96 درصد است کمی بیش از سویا که 72 درصد است و بسیار قوق‌العاده‌تر از ذزت 54 درصد و گندم 53 درصد است سیب؟‌زمینی همچنین حاوی مقادیر مشخصی از ویتامینهای ضروری است ( بریتانیا ، در واقع ،30 درصد از ویتامینهای c گرفته شده از سیب‌زمینی را صادر می‌کند‌.)تولید فوق‌العاده از دیگر خاصیت‌های سیب‌زمینی است یک مزرعه سیب‌زمینی بیشترین انرژی را در یک جریب در هر روز نسبت به هر نوع گیاه زراعی تولید می‌کند . سیب‌زمینی در ارتفاع 14 هزار پایی از سطح دریا و در انواع مختلف خاکها،تحت تغییرات وسیع شرایط آب و هوایی نسبت به هر نوع ماده غذایی عمده رشد می‌کند سیب‌زمینی سرعیتر از هر گیاه زراعی عمده در 90 تا120 روز بالغ می‌شود و به صورت کوچک تهیه خواهد شد ولی غده‌ها در 60 روز قابل خوردن هستند گاهی ،سیب‌زمینی تقریباً ،با کیفیت‌ترین در دنیا،گیاه پوششی ،زمین آب و آزمایشگاه معنی می‌دهد به یک ماده غذایی خوشمزه و مقوی . 6286500-800100تاریخچه مختصری از سیب زمینی‌ اولیه سیب‌زمینی یکی از مهمترین محصولات غذایی بشر در هزاره بوده است کشت اول در کوههای آندن پرو و بوایوی بر اساس جیره غذایی اینکا شکل یافته بود .فاتح (کاشف) اسپانیایی پدرو ‌سیزا‌ دی لئون در در شریه خویش تاریخچه (وقایع) پرو ثبت شده دربره سیب‌زمینی را در سال 1553 نوشت .کاشفان طلا و نقره پیدا نکردند آنها جستوجو کردند ولی خیلی سریع سیب‌زمینی محلی را به بازار فرستادند .سیب‌زمینی‌ها به زودی یک مورد ذخیره‌ای استاندارد برای مغازه‌های اسپانیا می‌شدند ؛ آنها مورد توجه برای خوردن واقع شدند نه برای کسی که دقیقاً می‌شناخت زمانی که سیب‌زمینی‌ها برای اولین بار در خاکهای اروپا کاشته شد ولی در سال 1573 ،اسنادی از یک بیمارستان اسپانیایی نشان داد که کیسه‌هایی از سیب‌زمینی برای تغذیه جمع آوری شده بودند .سیب‌زمینی تا حدودی به آهستگی به کار گرفته شد ، در قسمتی زیرا مردم تشخیص دادند که آن یک عضو از خانواده تاجریزی ،که همگی خیلی سمی هستند . در حدود همین زمان ،تعدادی تاریخ دان نوشتنه‌اند که فرانسیس دراک مقداری سیب‌زمینی اولیه را از مسافرت هند غربی آورده است .در این صورت ،اینها شاید بخشی از ذخیره‌های کشتی‌های اسپانیایی باشد که او با آنها جنگ کرده است . سیب‌زمینی‌ها به سیر والتر رالیس داده شدند و هر دو در زمینهای خود در ایرلند و بعداً در ویرجینا کشت کردند . 00تاریخچه مختصری از سیب زمینی‌ اولیه سیب‌زمینی یکی از مهمترین محصولات غذایی بشر در هزاره بوده است کشت اول در کوههای آندن پرو و بوایوی بر اساس جیره غذایی اینکا شکل یافته بود .فاتح (کاشف) اسپانیایی پدرو ‌سیزا‌ دی لئون در در شریه خویش تاریخچه (وقایع) پرو ثبت شده دربره سیب‌زمینی را در سال 1553 نوشت .کاشفان طلا و نقره پیدا نکردند آنها جستوجو کردند ولی خیلی سریع سیب‌زمینی محلی را به بازار فرستادند .سیب‌زمینی‌ها به زودی یک مورد ذخیره‌ای استاندارد برای مغازه‌های اسپانیا می‌شدند ؛ آنها مورد توجه برای خوردن واقع شدند نه برای کسی که دقیقاً می‌شناخت زمانی که سیب‌زمینی‌ها برای اولین بار در خاکهای اروپا کاشته شد ولی در سال 1573 ،اسنادی از یک بیمارستان اسپانیایی نشان داد که کیسه‌هایی از سیب‌زمینی برای تغذیه جمع آوری شده بودند .سیب‌زمینی تا حدودی به آهستگی به کار گرفته شد ، در قسمتی زیرا مردم تشخیص دادند که آن یک عضو از خانواده تاجریزی ،که همگی خیلی سمی هستند . در حدود همین زمان ،تعدادی تاریخ دان نوشتنه‌اند که فرانسیس دراک مقداری سیب‌زمینی اولیه را از مسافرت هند غربی آورده است .در این صورت ،اینها شاید بخشی از ذخیره‌های کشتی‌های اسپانیایی باشد که او با آنها جنگ کرده است . سیب‌زمینی‌ها به سیر والتر رالیس داده شدند و هر دو در زمینهای خود در ایرلند و بعداً در ویرجینا کشت کردند . -623570-800100سیب‌زمینی بذری غده‌ها می‌توانند کاشته شوند ،کشت دهندگان سیب‌زمینی از ًسیب‌زمینی بذری ً یک تکه از غده همراه با یک چشم استفاده می‌کنند سیب‌زمینی بذری کاشته می‌شود ،با استفاده از نشاسته درونی ،غده شروع به رشد یک گیاه جدید می‌کند زمانی که گیاه به اندازه کافی رشد کرد ،آن شروع به به تولید نشاسته گیاهی کافی خواهد کرد که برای رشد خود نیاز دارد چرخه سپس برای خود گیاه کامل می‌شود :غده ـ جوانه ـ گیاه ـ غده : غده‌ها برای کشت فصل رشد بعدی برداشت می‌شوند . میوه و بذر میوه‌های مایل به زرد سیب‌زمینی به طور کمیابی دیده می‌شوند تا اندازه‌ای شبیه یک گوجه قرمز با 100 تا 300 بذر در هر میوه به نظر می‌ آید .هر بذر قادر به رشد گیاه خودش است .که هر یک شبیه گیاهان والد (والدین ) که دانه گرده را تهیه کرده یا گیاه والد که بذرها را تولید می‌کند به نظر خواهد رسید ولی همچنین ممکن است که گلها بوسیله دانه گردهایی که بوسیله باد یا حشرات از مزرعه دیگر حمل می‌شوند گرده افشانی شده باشند به دلیل اینکه گیاهان نمی‌توانند تماماً شبیه گیاهان قبلی باشد اگر کشاورز بذر بکارد ،کشاورزان در عوض غده‌ها را خواهند کاشت . اصلاح کنندگان سیب‌زمینی‌های مدرن برای توسعه واریته‌های جدید به بذر نیاز دارند .به دلیل اینکه تخمهای بذری برای کشت مورد استفاده نیستند ،کشاورزان به ندرت گیاهان مدرن را می‌بینند ،در واقع ،بعضی از گیاهان سیب‌زمینی امروزی به هیچ وجه تولید همه بذرها را انجام نمی‌دهند این یک مشکل اصلاح کنندگان سیب‌زمینی‌های مدرن (جدید) است ولی آنها همه گلها را بوسیله کشت یک گیاه سیب‌زمینی بر روی ساقه زیر زمینی گوجه‌فرنگی بدست می‌آورند انرژی گیاه صرف رشد غده‌ها نمی‌شود در عوض گیاهان تخم‌هی بذری را تولید می‌کنند . 00سیب‌زمینی بذری غده‌ها می‌توانند کاشته شوند ،کشت دهندگان سیب‌زمینی از ًسیب‌زمینی بذری ً یک تکه از غده همراه با یک چشم استفاده می‌کنند سیب‌زمینی بذری کاشته می‌شود ،با استفاده از نشاسته درونی ،غده شروع به رشد یک گیاه جدید می‌کند زمانی که گیاه به اندازه کافی رشد کرد ،آن شروع به به تولید نشاسته گیاهی کافی خواهد کرد که برای رشد خود نیاز دارد چرخه سپس برای خود گیاه کامل می‌شود :غده ـ جوانه ـ گیاه ـ غده : غده‌ها برای کشت فصل رشد بعدی برداشت می‌شوند . میوه و بذر میوه‌های مایل به زرد سیب‌زمینی به طور کمیابی دیده می‌شوند تا اندازه‌ای شبیه یک گوجه قرمز با 100 تا 300 بذر در هر میوه به نظر می‌ آید .هر بذر قادر به رشد گیاه خودش است .که هر یک شبیه گیاهان والد (والدین ) که دانه گرده را تهیه کرده یا گیاه والد که بذرها را تولید می‌کند به نظر خواهد رسید ولی همچنین ممکن است که گلها بوسیله دانه گردهایی که بوسیله باد یا حشرات از مزرعه دیگر حمل می‌شوند گرده افشانی شده باشند به دلیل اینکه گیاهان نمی‌توانند تماماً شبیه گیاهان قبلی باشد اگر کشاورز بذر بکارد ،کشاورزان در عوض غده‌ها را خواهند کاشت . اصلاح کنندگان سیب‌زمینی‌های مدرن برای توسعه واریته‌های جدید به بذر نیاز دارند .به دلیل اینکه تخمهای بذری برای کشت مورد استفاده نیستند ،کشاورزان به ندرت گیاهان مدرن را می‌بینند ،در واقع ،بعضی از گیاهان سیب‌زمینی امروزی به هیچ وجه تولید همه بذرها را انجام نمی‌دهند این یک مشکل اصلاح کنندگان سیب‌زمینی‌های مدرن (جدید) است ولی آنها همه گلها را بوسیله کشت یک گیاه سیب‌زمینی بر روی ساقه زیر زمینی گوجه‌فرنگی بدست می‌آورند انرژی گیاه صرف رشد غده‌ها نمی‌شود در عوض گیاهان تخم‌هی بذری را تولید می‌کنند . 2809875-800100کشت سیب‌زمینی سیب‌زمینی کاران امروزه می‌بایستی اطلاعات دقیقی از فیزیولوژی گیاه سیب‌زمینی داشته باشند آگاهیهای گیاهی برای سیب‌زمینی کاران مهارت کنترل شرایط محیطی و فیزیولوژیکی را ممکن می‌سازد اقلیم(سرایط آب و هوایی) ، محتوا و ساختار خاک ، ارتفاع ، عرض جغرافیایی فصل رشد و ناحیه جغرافیایی همگی متغیر هستند که هر کدام می‌توانند به طور ماهرانه به روشهای مختلف به منظور حفظ کیفیت بالای سیب‌زمینی کنترل یا مرتفع شوند تشخیص تفاوتهای قابل توجه میان سیب‌زمینی کاران در برطرف کردن هر یک از این تغییرات همچنین می‌بایست به حساب گرفته شوند. سیب‌زمینی کاران می‌بایستی تمام مراحل کشت و رشد سیب‌زمینی را به منظور بدست آوردن محصول زراعی زیاد و با کیفیت بالا مطالعه و تحقیق نمایند. سیب‌زمینی راه طولانی را از منشا خود در تپه‌های امریکای جنوبی طی کرده است امروزه سیب‌زمینی در سرتاسر دنیا در بیش از 180 کشور کشت می‌شود تنها ذرت در همه مکانهاد رشد می‌کند روسیه در تولید سیب‌زمینی مقام اول را دارد حدود 33 درصد از محصول زراعی سیب‌زمینی دنیا در روسیه کشت می‌شود به دنبال روسیه لهستان ، ایالات متحده و چین یا کانادا نیز هستند . تناوب زراعی در تولید سیب‌زمینی به کار برده می‌شود سیب‌زمینی معمولاً با گندم و یونجه ، جو و چغندر به تناوب گذاشته می‌شود کودهای شیمیایی تجاری به کار برده شده در خاک ، در مقادیر متفاوت برای هر خاک ، اقلیم و احتیاجات کشت هستند. امروزه به جای باقی گذاردن سیب‌زمینی‌های کوچک که برای خوردن نامناسب هستند در خاک برای جوانه زنی دوباره همان‌کاری که مردم اندیان در آندن انجام می‌دادند سیب‌زمینی کاران تجارتی همه سیب‌زمینی‌ها و غده‌های کوچک را برداشت می‌کنند و معمولاً به خلال یا پوره سیب‌زمینی تبدیل می‌شوند بسیاری از کشت کنندگان سیب‌زمینی مزرعه اتان را از سالی به سال دیگر به تناوب می‌گذراند بنابرین یک مزرعه هرگز دو سال بیشتر هم سیب‌زمینی کاشته نمی‌شود زمانی که یک مزرعه سیب‌زمینی کاشته می‌شود .کشت کنندگان سیب‌زمینی از بذر‌کارهای ماشینی بزرگی استفاده می‌کنند که می‌تواند چندین ردیف کشت از بذرهای سیب‌زمینی را در یک زمان با کیفیت بالا بکارد . 00کشت سیب‌زمینی سیب‌زمینی کاران امروزه می‌بایستی اطلاعات دقیقی از فیزیولوژی گیاه سیب‌زمینی داشته باشند آگاهیهای گیاهی برای سیب‌زمینی کاران مهارت کنترل شرایط محیطی و فیزیولوژیکی را ممکن می‌سازد اقلیم(سرایط آب و هوایی) ، محتوا و ساختار خاک ، ارتفاع ، عرض جغرافیایی فصل رشد و ناحیه جغرافیایی همگی متغیر هستند که هر کدام می‌توانند به طور ماهرانه به روشهای مختلف به منظور حفظ کیفیت بالای سیب‌زمینی کنترل یا مرتفع شوند تشخیص تفاوتهای قابل توجه میان سیب‌زمینی کاران در برطرف کردن هر یک از این تغییرات همچنین می‌بایست به حساب گرفته شوند. سیب‌زمینی کاران می‌بایستی تمام مراحل کشت و رشد سیب‌زمینی را به منظور بدست آوردن محصول زراعی زیاد و با کیفیت بالا مطالعه و تحقیق نمایند. سیب‌زمینی راه طولانی را از منشا خود در تپه‌های امریکای جنوبی طی کرده است امروزه سیب‌زمینی در سرتاسر دنیا در بیش از 180 کشور کشت می‌شود تنها ذرت در همه مکانهاد رشد می‌کند روسیه در تولید سیب‌زمینی مقام اول را دارد حدود 33 درصد از محصول زراعی سیب‌زمینی دنیا در روسیه کشت می‌شود به دنبال روسیه لهستان ، ایالات متحده و چین یا کانادا نیز هستند . تناوب زراعی در تولید سیب‌زمینی به کار برده می‌شود سیب‌زمینی معمولاً با گندم و یونجه ، جو و چغندر به تناوب گذاشته می‌شود کودهای شیمیایی تجاری به کار برده شده در خاک ، در مقادیر متفاوت برای هر خاک ، اقلیم و احتیاجات کشت هستند. امروزه به جای باقی گذاردن سیب‌زمینی‌های کوچک که برای خوردن نامناسب هستند در خاک برای جوانه زنی دوباره همان‌کاری که مردم اندیان در آندن انجام می‌دادند سیب‌زمینی کاران تجارتی همه سیب‌زمینی‌ها و غده‌های کوچک را برداشت می‌کنند و معمولاً به خلال یا پوره سیب‌زمینی تبدیل می‌شوند بسیاری از کشت کنندگان سیب‌زمینی مزرعه اتان را از سالی به سال دیگر به تناوب می‌گذراند بنابرین یک مزرعه هرگز دو سال بیشتر هم سیب‌زمینی کاشته نمی‌شود زمانی که یک مزرعه سیب‌زمینی کاشته می‌شود .کشت کنندگان سیب‌زمینی از بذر‌کارهای ماشینی بزرگی استفاده می‌کنند که می‌تواند چندین ردیف کشت از بذرهای سیب‌زمینی را در یک زمان با کیفیت بالا بکارد . 6286500-800100واریته‌های (رقم‌های) سیب‌زمینی تعدادی واریته‌های سیب‌زمینی وجود دارد که در سرتاسر جهان کشت داده می‌شوند انواع زیر کشت داده می‌شوند بوسیله شرکتها به ثبت رسیده به فروش می‌رسد (Sunspiced lnc. Russet Norkotah واریته Russet Norkotah در سال 1987 در واکوتای‌شمالی ایالات‌متحده شناسایی شدهاین واریته زود رس است گیاهانی کوچک و به شکل تنکی شکوفا با گلهای سفید رنگ هستند غده‌ها مستطیلی دراز هستند روزته شده سخت و واسطه دورمانی را دارند .چشمها به تعداد زیاد وجود دارند و محیطی عمیق و بوسیله پوسته غیر زوزته احاطه شده است قسمت گوشتی آن سفید است محصولات واریته Russet Norkotah نسبت به Russst Burbank بزرگتر است این واریته‌ها می‌توانند 80 درصد یا بیشتر US.NO1S با صورت عالی از شکل و ظاهر را تولید کند . واریته Norkotah به طور معمول پایین‌تر حدگرانش به جاذبه زمین در تغییرات 1/080 _ 1/070 دارد .این واریته برای تبدیل به سرخ کردنی فرانسوی مناسب نیست ؛ قندها به سرعت جمع می‌شوند اگر به طور کامل و دقیق حفظ نشوند اگر چه ،آن یک سیب‌زمینی فوق‌العاده برای خشکانیدن برای table stock است ویتامین C متمرکز در غده شبیه واریته Russet Burbank است . 00واریته‌های (رقم‌های) سیب‌زمینی تعدادی واریته‌های سیب‌زمینی وجود دارد که در سرتاسر جهان کشت داده می‌شوند انواع زیر کشت داده می‌شوند بوسیله شرکتها به ثبت رسیده به فروش می‌رسد (Sunspiced lnc. Russet Norkotah واریته Russet Norkotah در سال 1987 در واکوتای‌شمالی ایالات‌متحده شناسایی شدهاین واریته زود رس است گیاهانی کوچک و به شکل تنکی شکوفا با گلهای سفید رنگ هستند غده‌ها مستطیلی دراز هستند روزته شده سخت و واسطه دورمانی را دارند .چشمها به تعداد زیاد وجود دارند و محیطی عمیق و بوسیله پوسته غیر زوزته احاطه شده است قسمت گوشتی آن سفید است محصولات واریته Russet Norkotah نسبت به Russst Burbank بزرگتر است این واریته‌ها می‌توانند 80 درصد یا بیشتر US.NO1S با صورت عالی از شکل و ظاهر را تولید کند . واریته Norkotah به طور معمول پایین‌تر حدگرانش به جاذبه زمین در تغییرات 1/080 _ 1/070 دارد .این واریته برای تبدیل به سرخ کردنی فرانسوی مناسب نیست ؛ قندها به سرعت جمع می‌شوند اگر به طور کامل و دقیق حفظ نشوند اگر چه ،آن یک سیب‌زمینی فوق‌العاده برای خشکانیدن برای table stock است ویتامین C متمرکز در غده شبیه واریته Russet Burbank است . -623570-800100سیب زمینی استاد: آقای نوری گردآورنده: بهناز آرتقی خزان 84 00سیب زمینی استاد: آقای نوری گردآورنده: بهناز آرتقی خزان 84 -457200-831850001700530-91313000


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1252)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1253)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1254)

هنر متجدد و بازاری : گرچه هنوز جامعه ی دوقطبی فرهنگی ما، اشاعه دهنده ی سنت گرایی است، لیکن شور و شرر تجدد و مدرنیته نیز گاهی بر دلهای هنرمندان تازه به دوران رسیده ی ادامه مطلب…

background