آموزش میکرو کنترلر 8051 قبل از همه چیز چرا 8051 ؟ میکرولنترلر 8051 پایه و اساسی است برای یادگیری دیگر میکروکنترلر ها دستورات اسمبلی این میکرو نسبت به AVR خیلی کمتر هست و دارای امکانات کمتری نسبت به دیگر میکرو ها است به همین دلیل یادگیری و فهم آن خیلی راحت و آسان می باشد که برای شروع ابتدا باید مفاهیم منطق و دیجیتال را خوب فهمیده باشید و بعد از آن باید سخت افرار 8051 و RAM و ROM داخلی آن را درک کرده باشید تا بتوانید یک برنامه کاربردی بنویسید تا یک پروسه را کنترل کند. خیلی ها برای یادگیری میگن که ما که می خواهیم برنامه نویسی میکرو را یاد بگیرم پس بهتر بالاترین میکرو یعنی AVR یا PIC یاد بگیریم در صورتی که به نظر من کاملا اشتاه بوده و کار غلطی است که اگه بخواهید تا آخر ادامه دهید کاری طاقت فرسا خواهد بود. مثل این خواهد بود که سقف طبقه اول یک ساختمان را درست نکرده باشیم و بخواهیم طبقه دوم را درست کنیم. در این وبلاگ من تا بتوانم به زبان ساده و روان مطالب را بیان خواهم کرد که البته اگه یکم علاقه و پشتکار داشته باشد مطمئن باشید به میکرو مسلط خواهید شد و می توانید آن را به راحتی برنامه ریزی کنید. قیمت این میکرو خیلی ارزان می باشد در حدود 1000 تومان و حافظه ROM آن قابل پاک کردن و استفاده مجدد می باشد پس شما به راحتی می توانید در خانه یا محل کار برای راحتی خود و افراد خانواده چیزهایی با آن بسازید که آدم باورش نشه که اینو خودش ساخته و طراحی کرده. تشریح پایه های 8051 و RAM و ROM داخلی آن 8051 دارای 4 پورت ورودی یا خروجی می باشد یعنی اینکه هر کدام از این پورت ها را می توان در یک لحظه به عنوان ورودی استفاده کرد و همان پورت را دوباره در یک لحظه دیگر به عنوان خروجی از آن استفاده کرد. منظور از پورت چیست؟ پورت در میکرو یعنی 8 عدد پین یا 8 خط دیتا یا ذر اصطلاح 8بیتی، که 8051 دارای 4 پورت 8 بتی یعنی 32 پایه می باشد. میکرو کنترلر AT89C51 دارای 128 بایت RAM و 4KB حافظه برنامه ROM می باشد. و AT89C52 دارای 256 بایت RAM و 8KB حافظه برنامه ROM می باشد. و AT89C55 دارای 256 بایت RAM و 20KB حافظه برنامه ROM می باشد. که بستگی به حجم برنامه ما دارد که از کدام میکرو استفاده کنیم. کاربرد RAM چست؟ اصلا به چه دردی می خوره؟ RAM یعنی random access memory حافظه با دستیابی تصادفی. از این حافظه برای ذخیره اطلاعات موقت استفاده می شود یعنی اینکه تا زمانی که تغذیه میکرو وصل باشد این اطلاعات از بین نمی روند و با قطع کردن تغذیه این اطلاعات از بین می روند. ما در میکرو 8 ثبات 8 بتی برای ذخیره کردن داده ها داریم در بعضی از مواقع پیش می آید که این 8 ثبات در کل برنامه استفاده شوند و ما به یک ثبات 8 بیتی برای ذخیره سازی داده ها داریم مثلا یک شمارنده طراحی کردیم و همه ثبات ها هم استفاده شده و ما مثلا به دو ثبات احتیاج داریم که می توانیم از هر کدام از خانه های RAM استفاده کنیم. منظور از اطلاعات همان داده های 8 بیتی می باشند یعنی همون 0 یا 1 ها که به 8 تا از آنها یک بایت یا یک داده 8 بیتی می گویند. حال به تقسیم بندی RAM توجه کنید. برای برنامه نویسی خیلی مهم است که ما از چه خانه های RAM مجاز هستیم استفاده کنیم آیا می توانیم در فلان خانه RAM داده را به صورت بیتی دستکاری کنیم یا داده را 8 بیتی دستکاری کنیم. اصلا در چه محدوده ای از RAM قادر هستیم داده ذخیره کنیم یا بانک های ثباتی در کجای RAM واقع شده اند و دیگر ثبات ها... به جدول زیر که مربوط به RAM خوب توجه کنید: عملکرد ثبات خانه های 8 بتی RAM آدرس FF ثبات B B F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F0 ثبات A یا انباره ACC E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E0 کلمه وضعیت PSW D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 IP B8 B9 BA BB BC -- -- -- B8 پورت 3 P3 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B0 کنترل وقفه ها IE A8 A9 AA AB AC -- -- AF A8 پورت 2 P2 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A0 ارتباط سریال SBUF قابل آدرس دهی نیست 99 SCON 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F 98 پورت 1 P1 90 91 92 93 94 95 96 97 90 بایت سنگین تایمر 1 TH1 قابل آدرس دهی نیست 8D بایت سنگین تایمر 0 TH0 قابل آدرس دهی نیست 8C بایت سبک تایمر 1 TL1 قابل آدرس دهی نیست 8B بایت سبک تایمر 0 TL0 قابل آدرس دهی نیست 8A مد تایمر TMOD قابل آدرس دهی نیست 89 مد شمارنده TCON 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 88 PCON قابل آدرس دهی نیست 87 بایت سنگین ثبات DPTR DPH قابل آدرس دهی نیست 83 بایت سبک ثبات DPTR DPL قابل آدرس دهی نیست 82 اشاره گر پشته SP قابل آدرس دهی نیست 81 پورت 0 P0 80 81 82 83 84 85 86 87 80 فقط بایتی 80 بایت برای خواندن و نوشتن موقت 30تا7F بیتی و بایتی 16 بایت برای خواندن و نوشتن موقت 20تا2F بانک های ثباتی شامل R0-R7 R0-R7 بانک 3 18تا1F R0-R7 بانک 2 10تا17 R0-R7 بانک 1 08تا0F R0-R7 بانک 0 00تا07 MGH MGH MGH MGH 8051 در کل 128 بایت RAM دارد که به صورت جدول بالا تقسیم بندی می شود: 1)     32 بایت از مکان های 00 تا 1F برای بانک های ثباتی و پشته کنار گذاشته شده. 2)     16 بایت از 20 تا2F برای خواندن و نوشتن آدرس پذیر بیتی کنار گذاشته شده. 3)     80 بایت از مکان های 30 تا7F برای خواندن و نوشتن بایتی و یا آنچه که عموما داده موقت گفته می شو به کار می رود. نکته: جلوی خانه هایی که نوشته شده قابل آدرس دهی نیست یعنی اینکه نمی توان با آدرس هگز آن از این ثبات استفاده کرده به عنوان مثال برای SBUF در برنامه نویسی حتما باید خود SBUF را نوشت یعنی از آدرس هگز آن نمی توان استفاده کرد. ولی در بقه موارد مجاز هستیم. با یک مثال این قضیه را روشن می کنیم: MOV A,#60H یعنی عدد 60 در مبنای هگز را در انباره کپی کن. حال این دستور را این طوری هم می توان نوشت یعنی از آدرس A استفاده کرد. MOV E0,#60H در RAM /8051 ما چهار بانک ثباتی داریم که هر بانک داری 8 بایت(R0تاR7) 8بیتی می باشد یعنی: بانک صفر R7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R6 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R5 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R4 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R3 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R2 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 بقیه بانک ها نیز مانند جدول بانک صفر می باشد از این ثبات ها در برنامه نویسی خیلی زیاد استفاده می شودند.نحوی انتخاب بانک یا تغییر دادن آن به صورت زیر می باشد: 8051 هنگامی روشن می شود بانک صفر به صورت پیش فرض برای بانک ثباتی خود انتخاب می کند که برای تغییر دادن آن می توانیم به صورت زیر عمل کنیم. RS0(PSW.3) RS1(PSW.4) 0 0 بانک صفر 1 0 بانک یک 0 1 بانک دو 1 1 بانک سه به کمک دستورات بیتی می توان این بانک را تغییر داد به مثال زیر توجه کنید می خواهیم بانک 3 را به عنوان بانک ثباتی میکرو تغییر دهیم؟ SETB PSW.4 SETB PSW.3 می خواهیم بانک دو را انتخاب کنیم؟ SETB PSW.4 CLR PSW.3 پشته: هنگامی که 8051 روشن می شود اشارگر پشته به صورت پیش فرض عدد 07 را در خود دارد که نهایت با عث انتخاب بانک 1 برای پشته خود می شود. SP=07H برای تغییر پشته به مکان دیگری ازRAM یا بانک دیگری می توان به کمک دستور زیر پشته را تغییر داد: MOV SP,#XX که XX آدرس آن مکان از RAM می باشد. حال کاربرد پشته چیست؟ پشته کاربرد زیادی دارد شاید ما زیاد با آن سرو کار نداشته باشیم ولی CPU با آن خیلی کار دارد به عنوان مثال برای اجرای یک زیر برنامه(برنامه فرعی) مثلا CALL LABEL پردازنده آدرس این مکانی را که در آن به این دستور برخورد کرده، را در پشته خود ذخیره می کند و بعد از اجرای پشته به کمک این آدرس بر می گردد تا ادامه برنامه اصلی را انجام دهد. برای درج داده رد پشته از دستور PUSH استفاده می کنیم و برای بازیافت داده از پشته از دستور POP استفاده می کنیم. با هر بار درج در پشته اشارگز پشته یک واحد به آن اضافه می شود. و با هر بار بازیافت از پشته اشارگر پشته یک واحد از آن کم می شود. ROM چیست؟ این حافظه از دست ما خارج است یعنی اینکه فقط توسط کامپیوتر می توان برنامه اصلی را توی این حافظه کپی کرد و ما بعدا توسط خود میکرو نمی توانیم محتوای آن را تغییر دهیم بلکه فقط می توانیم اطلاعات را این حافظه به حافظه RAM انتقال داده و بعد از پردازش می توان آنها را به خروجی فرستاد. پایه RST(9) ریست با فعال شدن این پایه یعنی یک شدن به مدت حداقل 2 سیکل ماشین میکرو ریست شده و به خانه 0000H پرش کرده و ار آنجا شروع به خواندن برنامه می کند. پایه EA اگر این پایه را یک کنیم میکرو برنامه را از ROM داخلی خودش شروع به خواندن می کند و اگر این پایه را صفر کنیم میکرو از ROM داخلی خودش هیچ اطلاعاتی نمی خواند و با برنامه ریزی که شده از ROM بیرونی شروع به خواندن اطلاعات می کند. پایه PSE این پایه برای زمانی است که بخواهیم از RAM یا ROM بیرونی استفاده کنیم که بسته به شرایط یا صف می شود یا یک. پایه ALE اگر از RAM یا ROM بیرونی استفاده کنیم این پایه پورت صفر را به عنوان خطوط آدرس معرفی می کند. دستور EQU و DB البته این دو دستور جزء قالب های دستوری 8051 نیست یعنی اصلا میکرو چنین دستوری را ندارد و اجرا هم نمی کند. این دو دستور را فقط کامپایلر ها می شناسد که به رهنمون هم معرف هستند اینها برای راحتی کار و برنامه نویسی هستند. EQU به کمک این دستور می توان یه متغیر تهریف کنیم مثلا ما در یک پروژه داریم که در آن یک کلید به نام OK وجود دارد ما می خواهیم OK را روی بیت 3 از پورت 2 قرار دهیم یعنی اینکه P2.3=OK برای راحتی کار در طول برنامه ممکن از این کلید بخواهیم زیاد استفاده کنیم به همین دلیل اول برنامه این بیت را به متغییر OK نسبت می دهیم به روش زیر: OK EQU P2.3 ……………………. JB OK,LOOPبرنامه اینطور می باشد که P2.3 به OK اختصاص داده شده و در برنامه اصلی ما می خواهیم که هر گاه این بیت یک شد به آدرس LOOP پرش کند. پس ما می نویسیم اگر OK یک شده به LOOP پرش کن. DB اگه با LCD سرو کار داشته باشیم برای نمایش پیغام ها روی LCD باید کد اسکی آنها رو نوشت که خیلی کار سخت و وقت گیری به همین دلیل در برنامه پیغام خود را به صورت زیر می نویسیم: ORG 600H DB 'WWW.MC8051.BLOGFA.COM' ابتدا باید مکان این پیغام را مشخص کنیم مثلا من در خانه 600 ROM این عبارت را نوشته توجه شود که هر کاراکتر 8 بیت دارد و هر یک از آنها در خانه 600و601و602و603 تا.... قرار می گیرد. قالب دستور به این صورت می باشد DB ' ' متن یا پیغام را باید حتما بین این دو علامت نوشت تا کامپایلر متوجه شود که متن ما همینی هست که توی این دو تا علامت قرار دارد و بعد از این علامت جزء پیغام ما نیست. دستور MOV این دستور پر کاربرد ترین دستور در میکرو می باشد معنی این دستور هم کپی کردن هست و انتقال دادن به مثال های زیر توجه کنید! MOV A,#80H عدد 80 را در انباره کپی کن MOV R1,#50H عدد50 را در ثبات R1 کپی کن MOV P1,A محتوای انباره روی پورت 1 انتقال بده مثال : برنامه یک چشمک زن بنویسید با دو تا LED که روی بیت های P1.1 , P1.2 وصل شده اند؟ ابتدا بیتهای پورت یک را به صورت زیر می نویسیم و کد هگز آن را بدست می آوریم توجه شود که باید حتما بعد از کد H بنویسیم. P1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 02 0 1 0 0 0 0 0 0 04 0 0 1 0 0 0 0 0 عدد 2 را روی پورت 1 انتقال بدهSTART: MOV P1,#02H یک تاخیر ایجاد کن ACALL DELAY عدد 4 را روی پورت 1 انتقال بده MOV P1,#04H یک تاخیر ایجاد کن ACALL DELAY به اول برنامه بر گردد و مراحل را تکرار کن SJMP START یک زیر برنامه تاخیریDELAY: نکته بجای اینکه کد هگز را بدست‌ بیاوریم می توانیم از قاعد زیر استفاده کنیم فقط توجه شود که باید از حرف B حتما استفاده کنیم.MGH MOV P1,#00000010B , MOV P1,#00000100B انواع مدهای آدرس دهی الف) آدرس دهی ثباتی این روش آدرس دهی به صورت ثباتی انجام می گیرد یعنی اینکه ثبات با ثبات کپی می شوند. محتوای یکی از ثبات های 1 تا 7 را در انباره کپی می کندMOV A,R1…R7 محتوای R3 در خانه 30 از RAM کپی می شود MOV 30H,R3 ب) آدرس دهی مستقیم یعنی اینکه ثبات با ثبات یا خانه ای از RAM با خانه ای دیگر به طور مستقیم و بدون واسطه انجام می گیرد. محتوای R5 در R4 کپی می شودMOV R4,R5 محتوای ثبات B در انباره کپی می شودMOV A,B محتوای خانه 30 از RAM در ثبات R3 کپی می شود MOV R3,30H محتوای خانه 30 از RAM در ثبات B کپی می شود MOV B,30H ج) آدرس دهی غیره مستقیم همانطور از اسمش پیداست به صورت غیر مستقیم دیتایی از یک نقطه به نقطه دیگر کپی می شود. محتوای خانه ای از RAM که آدرس آن در ثبات R0 می باشد را در انباره کپی کن MOV A,@R0 محتوای خانه ای از RAM که آدرس آن در ثبات R1 می باشد را در ثبات B کپی کن MOV B,@R1 محتوای خانه ای از RAM که آدرس آن در ثبات R0 می باشد را در خانه 40Hاز RAM کپی کن MOV 40H,@R0 محتوای خانه ای از RAM که آدرس آن در ثبات R1 می باشد را در TL0 کپی کن MOV TL0,@R1 نکته: برای آدرس دهی غیر مستقیم تنها مجاز هستیم از R0 و R1 استفاده کنیم. از این نوع آدرس دهی بیشتر در مواردی استفاده می شود که بخواهیم خانه های زیادی از RAM را بخوانیم یا در آن چیزی بنویسیم که باعث کاهش بسیار زیاد تعداد دستورات می شود برای واضح تر شدن به این نوع آدرس دهی به مثال زیر توجه کنید. برنامه بنویسید تا عدد 50H را در 20 خانه از RAM با آدرس شروع 40H کپی نماید؟ عدد 20H را در R5 کپی کن MOV R5,#20H عدد 40H را در R0 کپی کن MOV R0,#40H عدد 50H را در آدرسی که R0 دارد کپی کن START: MOV @R0,#50H یک واحد به R0 اضافه کن INC R0 یک واحد از R5کم کن اگر صفر نشده به برچسپ START پرش کن DJNZ R5,START برنامه به این صورت کار می کند که ابتدا عدد 20 که معادل14H می باشد در R5 کپی می شود که بعنوان شمارنده بکار می رود تا فقط 20 خانه از RAM را اطلاعات در آن کپی کند. به ثبات R0 مقدار 40H یعنی اولین خانه ای که باید در آن این اطلاعات کپی شود را قرار می دهیم در خط بعدی عدد 50H در آدرسی که R0 دارد کپی می شود یعنی در خانه 40H و در خط بعدی یک واحد به R0 اضافه می شود تا در تکرار بعدی عدد 50 در خانه 41H کپی شود. در آخرین خط برنامه یک واحد از R5 کم می شود تا به 19 و 18 و 17و در نهایت به صفر برسد و عدد 50 در 20 خانه از RAM کپی شود.MGH د) آدرس دهی فوری هرگاه از علامت پوند (#) در پشت یک عدد استفاده کردیم آدرس دهی فوری می شود یعنی اینکه فورا عددی در ثبات و یا در خروجی انتقال می یابد. MOV A,#05H MOV R1,#85H MOV @R1,#60H دستور MOVC A,@A+DPTR از این دستور بیشتر برای رفتن به خانه های از حافظه با آدرس بیشتر از FF که دیگر دستورات قادر به انجام آن نخواهند بود استفاده می شود. طرز کار این دستور به این گونه است که چون DPTR یک ثبات 16 بیتی می باشد قادر است تا از 0000 تا FFFF را در خود ذخیره کند. پس محتوای DPTR با محتوای انباره جمع می شود و تشکلیل یک آدرس را می دهند که میکرو به این آدرس رفته و محتوای 8 بیتی آن را در انباره کپی میکند. این دستور کاربرد های فراونی دارد از جمله در آوردن اطلاعات یا یک متن یا پیغام از حافظه ROM و نمایش بر روی LCD .عملکرد ان در آوردن اطلاعات مشابه قسمت ج) در مثال بالا می باشد.MGH آموزش میکرو کنترلر 8051 قسمت اول (سخت افزار)آموزش میکرو کنترلر 8051 قسمت سوم (معرفی دستورات) جمع و تفریق بی علامت )دستور (ADD از این دستور برای جمع دو داده 8 بیتی استفاده می شود. برای عمل جمع حتما باید یکی از داده ها در انباره A باشد و دیگری می تواند در یکی از ثباتها یا داده فوری باشد. قالب دستور: ADD A,SOURCE مثال عدد 10H را با E5 جمع کنید؟ ابتدا یک از اعداد را به طور دلخواه در انباره ریخته و سپیس عدد دیگر را با انباره جمع می کنیم MOV A,#10H 10H ADD A,#0E0H +E5H =F5H A=F5H نکته: اگر بعد از علامت پوند # عددی در مبنای هگز باشد که بایت سنگین آن یکی از حروفهای A تا F باشد باید حتما بین این حروفها و # صفر قرار دهیم تا کامپایلر آن را یک عدد در مبنای هگز بشناسد نه یک حرف انگلیسی. بعد از عملیات جمع نتیجه حاصل جمع در خود انباره قرار می گیرد. جمع اعداد 16 بتی دستور ADDC از این دستور برای جمع دو داه 16 بیتی استفاده می شود البته نه اینکه مستقیما داده 16 بیتی را با هم جمع می کند بلکه ما ابتدا باید این داده 16 بتی را به داده 8 بتی تجزیه کردن و با هم جمهع کنیم برای این کار اگر با 8 بیتی اول عدد اول را با 8 بیت اول عدد دوم جمع کنیم اگر رقم نقلی تولید شود این دستور به طور اتوماتیک این رقم نقلی را با بایت دوم عدد اول و دوم جمع می کند به مثال زیر توجه کند! مثال می خواهیم عدد 3CE7+3B8D را در مبنای هگز با هم جمع کنیم. برای جمع ابتدا پرچم کری را صفر می کنیم چون ممکن است از قبل توسط برنامه ای دیگر یک شده باشد. سپس این داده 16 بیتی را به داده 8 بیتی تجزیه می کنیم. می دانیم که در میکر همه چیز 8بتی می باشد پس از جمع دو داده 16 بیتی مطمئنا یک داده 16 بزرگتر تولید می شود برای همین ما بایت سبک را در R1 قرار می دهیم و بایت سنگین را در R2 قرار می دهیم البته این یک فرض دلخواه می باشد شما می توانید این داده را در هر ثباتی قرار دهید و از حاصل این جمه در جایی دیگر استفاده کنید. CLR C MOV A,#0E7H ADD A,#8DH MOV R1,A MOV A,#3CH ADDC A,#3BH MOV R2,A اصول کار ADDC در اصل این است که دو عمل جمع را انجام می دهد یعنی اینکه ابتدا عدد 3C را با عدد 3B جمع کرده و نتیجه این محاسبه را دوباره با مقدار کری یعنی CY=1 جمع می کند و نتیجه نهایی را در انباره قرار می دهد. 1 3CE7 +3B8D = 7874H در این مثال از جمع E7+8D یک رقم نقلی تولید می شود که در نتیجه پرچم کری برابر با 1 خواهد شد که نشانگر انشار رقم نقلی از بایت پایین به بایت بالا می باشد که در خط بعدی برنامه این رقم نقلی با حاصل جمع بایت های سنگین نیز جمع خواهد شد. دستور DA A از این دستور برای جمع BCD استفاده می شود همانطور که می دانیم اعداد ما از 0 تا 9 می باشد که در میکرو بعد از جمع ممکن است این حاصل جمع BCD نباشد و برای ما قابل فهم نیست یعنی اینکه قابل نمایش روی سون سگمنت یا LCD نیست که برای حل این مشکل از دستور DA A استفاده می شود قابل ذکر است که این دستور تنها بعد از دستور جمع و با انباره می تواند کار کند یعنی اینکه قبل از DA A باید از دستور جمع حتما استفاده شود. عددی که قرار است برای BCD بودن تست شود اول باید انباره قرار گیرد و سپس از این دستور استفاده کنیم. این دستور یک بایت را چک می کند و در صورت لزوم به نیبل پایین عدد 6 را اضافه می کند تا این BCD استاندارد شود و برای نیبل بالا عدد 6 یعنی 60 را اضافه می کند. به مثال های زیر توجه کنید! 17H+28H=3FH=00111111B عدد F یک عدد BCD نمی باشد همانطور که می دانیم حداکثر عدد یعنی 9 دارای کد 1001 می باشد که در نیبل پایین این عدد 1111 می باشد برای BCD کردن آن به صورت زیر عمل می کنیم. ابتدا عدد را در انباره قرار داده و سپس از دستور DA A استفاده می کنیم دستور به طور خودکار عدد 6 را به نیبل پایین اضافه می کند. MOV A,#17H 17 ADD A,#28H +28 DA A 3F+06=45H برای نیبل بالا هم همین مراحل انجام می گیر البته همانطور گفتیم این دستو خودکار است یعنی اینکه اگر خود حاصل جمع BCD بود دیگر عدد 6 را اضافه نمی کند. تفریق اعداد بی علامت (SUB SUBB) البته دستور تفریق دو نوع می باشد یکی SUB و دیگری SUBB تفریق با قرض. در بسیار از میکرو پروسسورها این دو نوع دستور وجود دارد حال در8051 فقط SUBB وجود دارد برای تبدیل SUBB به SUB کافی است که قبل از اجرای این دستور CY=0 گردد. SUBB با CY=0 8051 و دیگر پردازنده های مدرن از روش متمم 2 برای تفریق استفاده می کنند. برای مثال عدد 3F-23 را انجام م دهیم: CLR C CY=0 MOV A,#3FH A=3F MOV R1,#23H R1=23 SUBB A,R1 A-R1 = 1C اگر بعد از اجرای SUBB پرچم CY=1 گردد نتیجه عملیات منفی بوده و اگر CY=0 گردد نتیجه عملیات مثبت بوده. حال اگر نتیجه منفی بود CPU آن را به صورت متمم 2 رها میکند که باید خود برنامه نویس با استفاده از دستوات شرطی نتیجه را به کمک دستور CPL (یعنی متمم کردن) و دستور INC (یک واحد اضافه کردن) تغییر دهد. مثال عدد 6E از 4C کم شود و نتیجه تفریق در ثبات R1 قرا گیرد؟ در این برنامه اگر نتیجه مثیت باشد که MGH پرش می کند و حاصل را د R1 قرار می هد و اگر نتیجه منفی باشد ابتدا محتوا انباره متمم می شود و سپس یک واحد به آن اضافه می شود که در نهایت نتیجه برایر خواهد بود با -22 پرچم کری برابر صفر گردد CLR C عدد 4C در انباه قرار گیرد MOV A,#4CH عدد 6E از انباره کم شود SUBB A,#6E اگر پرچم کری صفر است به MGH پرش کن JNC MGH محتوای انباره را متمم کن CPL A یک واحد به انباره اضافه کن INC A محتوای انباره را در R1 کپی کن MGH: MOV R1,A SUBB با CY=1 از این دستور برای تفریق اعداد 16 بیتی استفاده می شود که از قرض عملوند پایین تر مراقبت می کند. اگر CY=1 باشد بعد از اجرای دستور SUBB عدد 1 از حاصل تفریق کم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید! می خواهیم عدد 2762-1296 را از هم کم کنیم؟ بایت سبک در R1و بایت سنگین در R2 کری برابر با صفر شود CLR C عدد 62 را در انباره بریز MOV A,#62H عدد 96 را از انباره کم کن که از این کم کردن پرچم کری 1 خواهد شد SUBB A,#96H نتیجه این دو بایت را در R1 قرار بده MOV R1,A عدد 27 را در انباره کپی کن MOV A,#27H عدد 12 را از انباره کم کن و این نتیجه را اگر CY=1 است از 1 هم کم کن SUBB A,#12H نتیجه را در R2 قرار بده MOV R2,A توضیح برنامه: ما در اول برنامه پرچم کری را به کمک دستور CLR صفر کردیم حال برای تفریق این عدد 16 بتی را به دو عدد 8 بتی تجزیه کرده و از هم کم می کنیم از تفریق عدد 96 از 62 پرچم کری ما یک می شود و این نشان دهنده منفی بودن عملیات است و در تفریق دو بایت بعدی میکرو دو بایت سنگین را از هم کم می کند و سیپس نتیجه هر چه بود به پرچ کری نگاه می کند می بیتد که CY=1 شده بود از قیل، پس این نتیجه را از 1 کم می کند و نتیجه را در R2 قرار می دهد. قضیه اعدا مثبت و منفی در دیجیتال در دیجیتال ما بیت آخر را به عنوان علامت مثبت و منفی اعدد استفاده می کنیم به این صورت که اگر بیت آخر که با رنگ قرمز نشان داده شده صفر بود نشانگر مثبت بودن عدد می باشد و اگر یک بود یعنی اینکه عدد منفی می باشد پس ما تنها از 7 بیت برای مقدار عدد می توانیم استفاده کنیم. به محاسبه عدد زیر توجه کنید؟ 0 1 0 0 0 1 1 0 = 62H 0 1 1 0 1 0 0 1 = -96H در میکرو CPU عمل جمع را جمع می کند و عمل تفریق را هم جمع می کند چون طراحی مدار تفریق گر در CPU مشکل است از همان جمع کننده استفاده کرده اند اما برای تفریق CPU مراحل زیر را انجام می دهد. 1)     ابتدا عدد منفی را متمم کرده (مکمل 1) 2)     سپس یک واحد به آن اضافه می نماید (مکمل 2) CPU دو عدد بالا را برای تفریق به صورت زیر انجام می دهد: با عدد 62 که خودش مثبت می باشد کاری ندار و فقط روی عدد منفی به صورت زیر کار می کند. 0 1 0 0 0 1 1 0 = 62H ثابت می ماند 0 1 1 0 1 0 0 1 = -96H معادل باینری این عدد 1 0 0 1 0 1 1 0 متمم کردن فقط عدد 96 1 + با عدد 1 جمع می شود 0 1 0 1 0 1 1 0 = 6AH نتیجه بعد از جمع با عدد 1 0 1 0 0 0 1 1 0 = 62H 0 1 0 1 0 1 1 0 = 6AH حال این نتیجه را با عدد 62 جمع می کنیم 0 0 1 1 0 0 1 1 = CCH نتیجه نهایی پایان کار CPU برای اینکه نتیجه را به دسیمال تبدیل که بفهمیم نتیجه عملیات چند بوده به شکل زیر عمل می کنیم 0 0 1 1 0 0 1 1 = CCH نتیجه نهایی را دوباره متمم می کنیم 1 1 0 0 1 1 0 1 البته در ابن مرحله بیت علامت را متمم نمی کنیم 1 + 0 0 1 0 1 1 0 1 = دسیمال عدد همرا با بیت علامت آن 4 3 - = -34H که -34H معادل -52 دسیمال می باشد با توجه به جدول بالا که به وضوحنشان داده شده که چطوری اعدا منفی از هم تفریق می شود فهمیدیم که اگر عدد ما علامت دار باشد در نتیجه 7 بیت اول مقدار عدد می شود و بیت آخر علامت عدد می شود که این بیت آخر روی پرچم کری تاثیر دارد یعنی اینکه اگر این بیت 1 شود در اصل پرچم کری یک شده و وقتی کری 1 شود CPU متوجه می شود که نتجه محاسبه منفی بود. حال به ادامه حل مثال بر می گردیم: عدد 96 از 62 کم شد و پرچم کری هم به علت منفی بودن عملیات 1 شد حال در مرحله بعد CPU عدد 12 را از 27 کم می کند و نتیجه هر چه CPU به کری نگاه می کند و متوجه می شود که در محاسبه قبلی کری یک شده و الان باید این نتیجه (یعنی دو عدد آخری) را از یک کم کند و این کار را انجام می دهد و در نهایت این محاسبه را به صوت دقیق انجام داده و نتایج را در ثبات های مربوطه قرار می دهد. پس 62-96=CCH=R1 و 27-12-1=14H=R2 که کل نتیجه برابر با 14CCH دستوررات ضرب و تقسیم دستور MUL AB این دستور که قالب آن به صورت بالا می باشد دستور ضرب می باشد این دستور تنها با ثبات های A,B کار می کند یعنی اینکه ما باید ابتدا دو داده ای قرار است در هم ضرب شوند را در ثبات های A و B قرار داده و سپس از این دستور استفاده کنیم. مثال دو عدد 40 و 20 را در هم ضرب کنید؟ MOV A,#40H MOV B,#20H MUL AB دستور DIV AB این دستور که قالب آن به صورت بالا می باشد دستور تقسیم می باشد این دستور تنها با ثبات های A,B کار می کند یعنی اینکه ما باید ابتدا دو داده ای قرار است بر هم تقسیم شوند را در ثبات های A و B قرار داده و سپس از این دستور استفاده کنیم. مثال عدد 40 را بر 20 تقسیم کنید؟ MOV A,#40H MOV B,#20H DIV AB کاربرد دستور تقسیم در مبدل های آنالوگ به دیجیتال است که با تقسیم کردن بر 10 مقدار آنالوگ به دهدهی تبدیل می شود. و موارد دیگر... دستورات JUMP , LOOP , CALL دستور LOOP LOOP به معنای حلقه می باشد کاربرد آن در 8051 برای تکرار یک رشته دستورات می باشد به کمک این دسور می توان تعداد خیلی زیادی از دستورات را تکرار کرد که اگر بخواهیم آن دستورات را تک تک بنویسیم هم طول برنامه زیاد می شود و حجم برنامه که باعث می شود ROM 8051 به راحتی پر شود.قالب دستور به این صورت می باشد: DJNZ ERG,LABEL از این دستور بیشتر برای ایجاد حلقه های تاخیری و شمارنده بکار می رود. برای مثال کاربرد آن را در تاخیر با یک مثال روشن می کنیم: MOV R1,#09H LOOP: MOV R2,#05H MGH1: DJNZ R2,MGH1 DJNZ R1,LOOPتوضیح برنامه: در خط اول به R1 مقدار 9 داده شده است و در خط سوم به R2 مقدار 5 داده شده است. در خط سوم از دستور حلقه استفاده کردیم و به این صورت می باشد که یک واحد از R2 کم می کند و اگر صفر نبود به MGH1 پرش می کند. و دو باره یک واحد از R2 کم می کند اگر صفر نبود به MGH1 پرش می کند. و این کار را همین طور ادامه می دهد تا R2 صفر شود بعد از صفر شدن R2 دیگر به MGH1 پرش نمی کند و خط چهرم برنامه را اجرا می کند که در این خط گفته شده که یک واحد از R1 کم کن اگر صفر نشده به LOOP پرش کن که اگر به R1 یک واحد کم کند مقدار آن 8 می شود و به LOOP پرش می کند که در آنجا دو باره مقدار 5 به R2 داده می شود و مراحل بالا تکرار می شود. پس خط سوم 5 بار خوش را تکرار می کند و خط چهارم هم 9 بار خط سوم را تکرار می کند که در کل 5*9=45 بار این دستورات تکرار می شود. البته CPU با کریستال 11.0529MHZ هر دستور را در مدت زمان 1.085Us اجرا می کند این زمان خیلی کمی است که اگر ما ثبات R1=FFH و R2=FFH را بارگذاری کنیم یعنی حداکثر عددی که در یک ثبات 8 بتی می تواند قرار گیرد. برابر خواهد بود با 256*256=65636 بار این دستوات تکرار خواهد شد که تقریبا با محاسبه دستورات سر بار حدود 0.2 ثانیه تاخیر برای ما تولید می کند البته اگر ما تاخیر های دقیق تری لازم داشته باشیم مثلا برای ساعت باید از تایمر میکرو استفاده کنیم. دستور CALL CALL به معنای فراخوانی یا صدا زدن یعنی اینکه یک زیر برنامه (برنامه فرعی) را فراخوانی کنیم به عنوان مثال در یک برنامه ما یک تاخیر لازم داریم و در چند مورد هم لازم داریم برای کاهش طول برنامه این برنامه تاخیری را در محلی نوشته و به کمک دستور CALL در هر جایی که لازم باشد آن را فراخوانی می کنیم. نکته ای مهم در مورد فراخوانی این است که در پایان هر زیر برنامه باید دستور RET را نوشت تا CPU به برنامه اصلی برگرد و ادامه کار را نجام دهد. برنامه یک چشمک زدن که قبلا در قسمت دوم بحث شده حال به صورت کامل آن را می نویسیم: مثال : برنامه یک چشمک زن بنویسید با دو تا LED که روی بیت های P1.1 , P1.2 وصل شده اند؟ ابتدا بیتهای پورت یک را به صورت زیر می نویسیم و کد هگز آن را بدست می آوریم توجه شود که باید حتما بعد از کد H بنویسیم. P1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 02 0 1 0 0 0 0 0 0 04 0 0 1 0 0 0 0 0 عدد 2 را روی پورت 1 انتقال بدهSTART: MOV P1,#02H یک تاخیر ایجاد کن ACALL DELAY عدد 4 را روی پورت 1 انتقال بده MOV P1,#04H یک تاخیر ایجاد کن ACALL DELAY به اول برنامه بر گردد و مراحل را تکرار کن SJMP START DELAY: MOV R1,#0FFH LOOP: MOV R2,#0FFH MGH: DJNZ R2,MGH DJNZ R1,LOOP RET انواع دستورات CALL این دستور به دو صورت و با خصوصیات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد: دستور ACALL : این دستور به فراخوانی کوتاه معروف است که 2 بایتی می باشد و می تواند در محدود 2 کیلو بایتی از حافظه پرش کرده و زیر برنامه را بخواند. دستور LCALL : این دستور به فراخوانی بلند معروف است که3 بایتی می باشد و می تواند در محدود 64 کیلو بایتی از حافظه پرش کرده و زیر برنامه را بخواند. بسته به طول برنامه و حجم آن باید از این دستورات استفاده کرد. که البته خود کامپایلر ها هنگامی که مثلا از دستور ACALL استفاده می کنیم و آن برنامه ای که باید فراخوانی شود خارج از محدوده باشد خطا می گیرند و برنامه نویس را آگاه می کند. دستور JUMP این دستور به معنای پرش می باشد و به چندین دستور دیگر تجزیه می شود. از این دستورات برای منتقل کردن CPU به مکانی دیگر از برنامه می باشد به عبارت دیگر از این دستورات که به پرش های شرطی و غیر شرطی تقسم می شوند برای فراهم شدنیک شرط استفاده شده تا بعد از ایجاد آن شرط CPU کار دیگری انجام دهد. که با یک مثال این قضیه را روشن می کنیم. ابتدا دستورات شرطی: پرش های شرطی توضیح عمکرد دستور اگر A=0 است به LABEL پرش کن JZ A,LABEL اگر A≠0 است به LABEL پرش کن JNZ A,LABEL REG=R0-R7/A/B یک واحد از REG کم کن به LABEL پرش کن DJNZ ERG,LABEL مقایسه و اگر A≠BYTE است به LABEL پرش کن CJNE A,BYTE,LABEL مثلا مقایسه انباه با عدد 60 CJNE A,#60H,LABEL مقایسه REG با یک عدد و اگر نابرابر بود به LABEL پرش کن CJNE REG,#DATA,LABEL اگر پرچم کری برابر با 1 است پرش کن JC,LABEL اگر پرچم کری برابر با 0 است پرش کن JNC,LABEL مثلا بیت 1 از پورت یک JB P1.1 ,LABEL اگر بیت یک است به LABEL پرش کن JB BIT,LABEL اگر بیت صفر است به LABEL پرش کن JNB BIT,LABEL اگر بیت 1 است پرش کن و آن بیت را هم صفر کن JBC BIT,LABEL مثال برنامه ای بنویسید که اگر بیت P1.5=0 صفر شد عدد 50 را روی پورت 2 بریزد و در غیر این صورت عدد 80 را روی پورت 2 بریزد؟ START: JB P1.5,OUT_80 JNB P1.5,OUT_50 SJMP START OUT_80: MOV P2,#80H SJMP START OUT_50: MOV P2,#50H SJMP START در خط اول اگر بیت یک باشد عدد 80 را روی پورت 2 می ریزد و در خط دوم اگر بیت صفر باشد عدد 50 را روی پورت 2 می ریزد. پرش های غیر شرطی دستورات غیر شرطی عبارت اند از: SJMP پرش کوتاه این دستور دو بایتی بوده و قادر است در محدوه +128 تا -128 بایت پرش کند. یعنی از 00-FF . LJMP پرش بلند این دستور سه بایتی بوده و قادر است در محدوه 0000-FFFF هگز پرش کند. جمع و تفریق بی علامت )دستور (ADD از این دستور برای جمع دو داده 8 بیتی استفاده می شود. برای عمل جمع حتما باید یکی از داده ها در انباره A باشد و دیگری می تواند در یکی از ثباتها یا داده فوری باشد. قالب دستور: ADD A,SOURCE مثال عدد 10H را با E5 جمع کنید؟ ابتدا یک از اعداد را به طور دلخواه در انباره ریخته و سپیس عدد دیگر را با انباره جمع می کنیم MOV A,#10H 10H ADD A,#0E0H +E5H =F5H A=F5H نکته: اگر بعد از علامت پوند # عددی در مبنای هگز باشد که بایت سنگین آن یکی از حروفهای A تا F باشد باید حتما بین این حروفها و # صفر قرار دهیم تا کامپایلر آن را یک عدد در مبنای هگز بشناسد نه یک حرف انگلیسی. بعد از عملیات جمع نتیجه حاصل جمع در خود انباره قرار می گیرد. جمع اعداد 16 بتی دستور ADDC از این دستور برای جمع دو داه 16 بیتی استفاده می شود البته نه اینکه مستقیما داده 16 بیتی را با هم جمع می کند بلکه ما ابتدا باید این داده 16 بتی را به داده 8 بتی تجزیه کردن و با هم جمهع کنیم برای این کار اگر با 8 بیتی اول عدد اول را با 8 بیت اول عدد دوم جمع کنیم اگر رقم نقلی تولید شود این دستور به طور اتوماتیک این رقم نقلی را با بایت دوم عدد اول و دوم جمع می کند به مثال زیر توجه کند! مثال می خواهیم عدد 3CE7+3B8D را در مبنای هگز با هم جمع کنیم. برای جمع ابتدا پرچم کری را صفر می کنیم چون ممکن است از قبل توسط برنامه ای دیگر یک شده باشد. سپس این داده 16 بیتی را به داده 8 بیتی تجزیه می کنیم. می دانیم که در میکر همه چیز 8بتی می باشد پس از جمع دو داده 16 بیتی مطمئنا یک داده 16 بزرگتر تولید می شود برای همین ما بایت سبک را در R1 قرار می دهیم و بایت سنگین را در R2 قرار می دهیم البته این یک فرض دلخواه می باشد شما می توانید این داده را در هر ثباتی قرار دهید و از حاصل این جمه در جایی دیگر استفاده کنید. CLR C MOV A,#0E7H ADD A,#8DH MOV R1,A MOV A,#3CH ADDC A,#3BH MOV R2,A اصول کار ADDC در اصل این است که دو عمل جمع را انجام می دهد یعنی اینکه ابتدا عدد 3C را با عدد 3B جمع کرده و نتیجه این محاسبه را دوباره با مقدار کری یعنی CY=1 جمع می کند و نتیجه نهایی را در انباره قرار می دهد. 1 3CE7 +3B8D = 7874H در این مثال از جمع E7+8D یک رقم نقلی تولید می شود که در نتیجه پرچم کری برابر با 1 خواهد شد که نشانگر انشار رقم نقلی از بایت پایین به بایت بالا می باشد که در خط بعدی برنامه این رقم نقلی با حاصل جمع بایت های سنگین نیز جمع خواهد شد. دستور DA A از این دستور برای جمع BCD استفاده می شود همانطور که می دانیم اعداد ما از 0 تا 9 می باشد که در میکرو بعد از جمع ممکن است این حاصل جمع BCD نباشد و برای ما قابل فهم نیست یعنی اینکه قابل نمایش روی سون سگمنت یا LCD نیست که برای حل این مشکل از دستور DA A استفاده می شود قابل ذکر است که این دستور تنها بعد از دستور جمع و با انباره می تواند کار کند یعنی اینکه قبل از DA A باید از دستور جمع حتما استفاده شود. عددی که قرار است برای BCD بودن تست شود اول باید انباره قرار گیرد و سپس از این دستور استفاده کنیم. این دستور یک بایت را چک می کند و در صورت لزوم به نیبل پایین عدد 6 را اضافه می کند تا این BCD استاندارد شود و برای نیبل بالا عدد 6 یعنی 60 را اضافه می کند. به مثال های زیر توجه کنید! 17H+28H=3FH=00111111B عدد F یک عدد BCD نمی باشد همانطور که می دانیم حداکثر عدد یعنی 9 دارای کد 1001 می باشد که در نیبل پایین این عدد 1111 می باشد برای BCD کردن آن به صورت زیر عمل می کنیم. ابتدا عدد را در انباره قرار داده و سپس از دستور DA A استفاده می کنیم دستور به طور خودکار عدد 6 را به نیبل پایین اضافه می کند. MOV A,#17H 17 ADD A,#28H +28 DA A 3F+06=45H برای نیبل بالا هم همین مراحل انجام می گیر البته همانطور گفتیم این دستو خودکار است یعنی اینکه اگر خود حاصل جمع BCD بود دیگر عدد 6 را اضافه نمی کند. تفریق اعداد بی علامت (SUB SUBB) البته دستور تفریق دو نوع می باشد یکی SUB و دیگری SUBB تفریق با قرض. در بسیار از میکرو پروسسورها این دو نوع دستور وجود دارد حال در8051 فقط SUBB وجود دارد برای تبدیل SUBB به SUB کافی است که قبل از اجرای این دستور CY=0 گردد. SUBB با CY=0 8051 و دیگر پردازنده های مدرن از روش متمم 2 برای تفریق استفاده می کنند. برای مثال عدد 3F-23 را انجام م دهیم: CLR C CY=0 MOV A,#3FH A=3F MOV R1,#23H R1=23 SUBB A,R1 A-R1 = 1C اگر بعد از اجرای SUBB پرچم CY=1 گردد نتیجه عملیات منفی بوده و اگر CY=0 گردد نتیجه عملیات مثبت بوده. حال اگر نتیجه منفی بود CPU آن را به صورت متمم 2 رها میکند که باید خود برنامه نویس با استفاده از دستوات شرطی نتیجه را به کمک دستور CPL (یعنی متمم کردن) و دستور INC (یک واحد اضافه کردن) تغییر دهد. مثال عدد 6E از 4C کم شود و نتیجه تفریق در ثبات R1 قرا گیرد؟ در این برنامه اگر نتیجه مثیت باشد که MGH پرش می کند و حاصل را د R1 قرار می هد و اگر نتیجه منفی باشد ابتدا محتوا انباره متمم می شود و سپس یک واحد به آن اضافه می شود که در نهایت نتیجه برایر خواهد بود با -22 پرچم کری برابر صفر گردد CLR C عدد 4C در انباه قرار گیرد MOV A,#4CH عدد 6E از انباره کم شود SUBB A,#6E اگر پرچم کری صفر است به MGH پرش کن JNC MGH محتوای انباره را متمم کن CPL A یک واحد به انباره اضافه کن INC A محتوای انباره را در R1 کپی کن MGH: MOV R1,A SUBB با CY=1 از این دستور برای تفریق اعداد 16 بیتی استفاده می شود که از قرض عملوند پایین تر مراقبت می کند. اگر CY=1 باشد بعد از اجرای دستور SUBB عدد 1 از حاصل تفریق کم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید! می خواهیم عدد 2762-1296 را از هم کم کنیم؟ بایت سبک در R1و بایت سنگین در R2 کری برابر با صفر شود CLR C عدد 62 را در انباره بریز MOV A,#62H عدد 96 را از انباره کم کن که از این کم کردن پرچم کری 1 خواهد شد SUBB A,#96H نتیجه این دو بایت را در R1 قرار بده MOV R1,A عدد 27 را در انباره کپی کن MOV A,#27H عدد 12 را از انباره کم کن و این نتیجه را اگر CY=1 است از 1 هم کم کن SUBB A,#12H نتیجه را در R2 قرار بده MOV R2,A توضیح برنامه: ما در اول برنامه پرچم کری را به کمک دستور CLR صفر کردیم حال برای تفریق این عدد 16 بتی را به دو عدد 8 بتی تجزیه کرده و از هم کم می کنیم از تفریق عدد 96 از 62 پرچم کری ما یک می شود و این نشان دهنده منفی بودن عملیات است و در تفریق دو بایت بعدی میکرو دو بایت سنگین را از هم کم می کند و سیپس نتیجه هر چه بود به پرچ کری نگاه می کند می بیتد که CY=1 شده بود از قیل، پس این نتیجه را از 1 کم می کند و نتیجه را در R2 قرار می دهد. قضیه اعدا مثبت و منفی در دیجیتال در دیجیتال ما بیت آخر را به عنوان علامت مثبت و منفی اعدد استفاده می کنیم به این


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1250)

تعریف روانشناسی: عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله‌صحیح اطلاعات ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1251)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1252)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

background