پایان نامه رایگان درمورد 
تصمیم گیری، رگرسیون، مصرف کنندگان، مرغ گوشتی No category

و غربی
۱۶/۱
۳۲/۳
زنجان، همدان و اردبیل
۶۶/۱
۶۷/۴
کردستان، ایلام، کرمانشاه
۱۶/۱
۵۸/۳
خراسان
۱۲/۱
۱۶/۳
تهران و قزوین
۰۵/۳
۰۹/۹
قم، سمنان و مرکزی
۴۸/۲
۶/۵
اصفهان و چهارمحال و بختیاری
۸۷/۲
۲۹/۸
کرمان ، یزد و هرمزگان
۲۷/۲
۹۸/۵
خوزستان و بوشهر
۰۲/۱
۱۵/۳
فارس و کهگیلویه و بویراحمد
۱۱/۲
۷۶/۶
ضریب ثابت عرض از مبداء
۹۷/۱-
۸۴/۷

ب) الگوی رگرسیون معمولی (OLS5): در الگوی رگرسیون معمولی، متغیر وابسته درصد تلفات است. ضرایب مربوط به متغیرها در الگوی رگرسیونی در جدول ۲-۴ نشان داده شده است. معنی‌دار و مثبت بودن ضرایب مربوط به مناطق مختلف کشور نسبت به منطقه شمالی بیانگر چشمگیر بودن اثر منطقه بر تلفات طیور است. اثر توام فاصله ازمرغداری های دیگر وحصارکشی اطراف مزرعه بیان می کند که اگر فاصله مناسب واحدها از هم رعایت شود و همچنین واحدها دارای حصار و دیوار باشند، به اندازه ۸۴/۰% تلفات نسبت به واحدهایی که موارد فوق را رعایت نمی کنند، پایین می آید. ضریب رشته تحصیلی مدیر نشان می‌دهد که استفاده از مدیرانی که در رشته‌های مرتبط با پرورش طیور تحصیل کرده اند نسبت به دیگر مدیران، مرگ و میر را به اندازه ۱۳/۲ درصد پایین می‌آورد. منفی بودن ضریب متغیر کیفیت آب نشان می‌دهد که مناسب بودن کیفیت آب نسبت به زمانی که آب مورد استفاده در مرغداری از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، تلفات را به میزان ۱۷/۱% پایین می‌آورد و معنی‌دار بودن این ضریب نشانگر چشمگیر بودن اثر این متغیر بر مرگ و میر طیور است. رابطه بین تجربه مدیران و تلفات و ضریب آن در مدل رگرسیونی بیانگر این است که هر چه تجربه مدیران در فعالیت پرورش طیور بیشتر باشد توانایی آنها در اداره و مدیریت واحد بیشتر بوده و تلفات کاهش می‌یابد. ضریب این متغیر ۰۵/۰- است که بیانگر کاهش ۰۵/۰ درصدی تلفات در صورت افزایش تجربه مدیران به اندازه یک سال است (هاشمی، ۱۳۸۱).
۲-۲-۷- سایر عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد واحدهای پرورش
علاوه بر عوامل فنی تاکید شده که منجر به بهبود عملکرد در واحدهای پرورشی مرغ گوشتی می‌گردد برخی عوامل حاشیه‌ای و تاثیر گذار نیز وجود دارد که منجر به بهبود شرایط و وضعیت پرورش‌دهندگان می‌شود که بسیاری از آنان ناشی از مدیریت صحیح واحد در جهت جلوگیری از تنش‌های بازار و کاهش ریسک ناشی از تلفات و بازار یابی می‌باشد.
شیوازاد (۱۳۸۵) گزارش نمود که شاخصهای تولید و عملکرد مرغداریهای کشور با استانداردهای دنیا و شاخص‌های قید شده در کاتالوگ سویه های پرورشی همخوانی ندارد، ضریب تبدیل مرغهای گوشتی در کشور ۵/۲ و در دنیا ۸/۱ است. پور رضا و صادقی (۱۳۸۷) عنوان کردند که صنعت پرورش طیور در ایران بنا به دلایل متعددی با استانداردهای پرورشی هم فاصله زیادی دارد که به منظور مقایسه نمونه ای در جدول ۲-۵- آوره شده است. با توجه به اختلاف موجود در ضریب تبدیل استاندارد با مقدار رایج در صنعت جوجه‌های گوشتی در ایران، ضایعات دان ناشی از این اختلاف در ضریب تبدیل کشور سالانه رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن خواهد شد که رقم بسیار چشمگیری است. امروزه در کشورهای پیشرفته بخش‌های مختلف صنعت پرورش طیور در هم ادغام شده و با سیستمی تحت عنوان سیستم کامل پرورشی یا یکپارچه۶ اداره می شوند. در این سیستم یک کمپانی یا شرکت تمامی مراحل تولید را فرماندهی و کنترل می‌کند. این سیستم شامل دو بخش کمپانی و پرورش دهنده است. کمپانی جوجه یکروزه، خوراک، دارو، مکمل، تکنسین‌های سرویس دهنده، تمهیدات تحویل جوجه و تخلیه جوجه از سالن را بر عهده می‌گیرد. پرورش دهنده نیز ساختمان‌ها و تجهیزات و تاسیسات، نیروی کار، بستر و تجهیزات محافظت کننده مزرعه را فراهم می‌کند و نسبت به نوسانات و یا افت قیمت محصولات مصون می‌باشد. در پایان دوره بسته به معیارهایی نظیر اظافه وزن، تلفات، ضریب تبدیل و رتبه‌ای که بین سایر پرورش دهندگان کسب نموده و نیز بر اساس قرار داد تنظیمی مبلغی را به ازای هر قطعه پرنده تحت عنوان حق پرورش دریافت می‌کند. به طور مثال این مبلغ در حال حاضر در آمریکا ۲۰ تا ۲۲ سنت به ازای قطعه مرغ گوشتی می‌باشد. در این سیستم گسترش معمولا به طرف تعداد کمپانی‌های کمتر اما بزرگتر صورت می‌گیرد و لذا در این سیستم تنظیم بازار، کنترل بیماری ها و … بسیار موفق است. ضمن اینکه معمولا کمپانی‌ها در هر ایالتی تمامی موسسات از لاین گرفته تا اجداد، مادر، جوجه کشی و … را ایجاد می‌کنند تا ضمن کاهش هزینه‌های حمل و نقل، قادر به کنترل بیمار‌ها و ایجاد قرنطینه باشند. در کشور ما پرورش کاملا پراکنده و بدون متولی واحد صورت می‌گیرد و نه تنها سیستم ها در هم ادغام نشده‌اند، بلکه در برخی مناطق حتی اتحادیه‌های صنفی صنفی فعال و منسجم وجود ندارد (پوررضا و صادقی، ۱۳۸۷).
جدول ۲-۵- مقایسه برخی استانداردهای تولید جوجه‌های گوشتی ایران، ترکیه و آمریکا
کشور
پارامتر های عملکردی
ایران
ترکیه
آمریکا
تلفات (درصد)
۱۰
۴
۳
سن کشتار (روز)
۵۰
۴۱
۴۱
وزن کشتار (کیلو گرم)
۳/۲
۱/۲
۳۵/۲
ضریب تبدیل (گرم به گرم)
۳/۲
۷/۱
۹/۱

نتایج حاصل از بررسی معاونت امور دام جهاد کشاورزی لرستان (۱۳۸۶)، تحت عنوان “گزارش بکارگیری کارشناسان دامپروری در واحدهای پرورش طیور گوشتی”حاکی از آن است که میانگین تلفات کل مرغداریهای استان ۱۲ تا ۱۳ درصد است، که ۵% مرغداریها دارای مدیر فنی بود، متوسط ضریب تبدیل غذایی در کل مرغداریهای استان ۵/۲ تا ۶/۲ بود که در مرغداریهای دارای مدیر فنی ۲/۲ تا ۳/۲ است. در این گزارش متوسط وزن زنده مرغ در هنگام کشتار در کل مرغداریهای استان ۲ کیلوگرم و مرغداریهای دارای مدیر فنی ۳/۲ تا ۴/۲ کیلوگرم گزارش شده است. که این اطلاعات حاکی از اثر بخش بودن مدیران فنی در کاهش هزینهها و افزایش میزان تولید مرغ در واحدهای پرورش مرغ گوشتی است.
یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان نوسانات قیمت گوشت مرغ است که منجر به عدم ثبات و عدم تعادل در سود دهی واحدها می‌باشد. این بی‌ثباتی‌ها در بسیاری از مواقع منجر به سردرگمی مدیران واحدها در زمان‌بندی برای فروش و یا جوجه ریزی می شود.
دمیر و همکاران (۲۰۰۹) عنوان کردند اصلی‌ترین فاکتورهای تعیین کننده قیمت گوشت مرغ عبارتند از: هزینه‌های جاری (خوراک، قیمت جوجه و …)، مقادیر عرضه به بازار، قدرت خرید و انتخاب مصرف کنندگان، قیمت محصولات جایگزین در بازار، وضعیت اقتصادی و وضعیت صادرات است. همینطور عنوان کردند از دیگر عوامل حاشیه ای تاثیرگذار برقیمت گوشت مرغ در کشور ترکیه تاثیر فصل و تقاضاهای دوره‌ای و بی‌ثباتی بازار به دلیل ابعاد روانی ایجاد شده در جامعه (مثل بقایای هورمون و آنتی بیوتیک در گوشت) است. شیوع بیماری آنفولانزا در کشور ترکیه در سال ۲۰۰۵ تا ۲۶/۴ درصد منجر به افت قیمت گوشت مرغ به علت کاهش در تقاضا شد. یالسین (۲۰۰۶) گزارش کرد که هم راستا با کاهش تقاضا برای گوشت مرغ در ترکیه، شیوع آنفولانزا بر کاهش قیمت گوشت نیز تاثیر گذار بود، و متعاقب آن منجر به کاهش تولید و فرآوری گوشت مرغ، کاهش سود حاصل از این فعالیت، بیکار شدن مزارع تولید گوشت مرغ، رکود در سرمایه گذاری در این بخش و افزایش قیمت جایگزین‌های گوشت مرغ شد. در این موقع با شیوع بیماری آنفولانزا میانگین قیمت گوشت مرغ از کیلویی ۳۴/۲ دلار به ۶۴/۱ دلار کاهش یافت. همینطور با فراگیری آنفولانزا، نشان داده شد که شوک عدم سلامت گوشت مرغ به طور مستقیم بر وضعیت قیمت بازار هم در بخش عمده فروشی و هم خرده فروشی تاثیر گذار بود (سقائیان و همکاران، ۲۰۰۸). علاوه بر عوامل هزینه‌ای موثر بر قیمت تمام شده مرغ گوشتی عواملی مثل بحران اقتصادی در جامعه، تقاضای فصلی برای گوشت مرغ و بیماری‌هایی مثل آنفولانزا و غیره وجود دارد که منجر به کاهش قیمت گوشت مرغ در ترکیه شد، تولید کنندگان جهت بهبود کمیت و کیفیت گوشت مرغ با فعالیت در زمینه‌هایی مثل بهبود نژاد سویه های گوشتی، مدرن کردن فارم های پرورش و کشتارگاه‌ها، سرمایه گذاری و اشتغالزایی در این بخش، تکمیل صنایع وابسته، افزایش تقاضای مصرف کنندگان، سازماندهی بازار داخل و صادرات، بهبودهایی در این صنعت بوجود آوردند (بسد۷، ۲۰۰۶).
در مطالعه انجام شده توسط غفور و همکاران (۲۰۱۰) در فیسل‌آباد پاکستان بر روی متغیرهای تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا برای گوشت مرغ که از روش رگرسیون خطی استفاده کرد، پارامترهای قیمت فروش وزن زنده (علامت مثبت) و میانگین هزینه تولید (علامت منفی) و تجربه تولیدکنندگان (علامت مثبت) به طور معنی‌داری (۰۵/۰p) بر تولید تاثیر گذار بود و سطح سواد تولید کنندگان و فاصله از بازار مصرف بدون تاثیر بود. سطح درآمد مصرف کنندگان (علامت مثبت)، تعداد افراد خانوار (علامت مثبت) و قیمت خرده فروشی گوشت مرغ )علامت منفی) از متغیرهای ‌معنی دار بر تقاضا بود درحالی‌که سن و سطح سواد مصرف کنندگان بر تقاضا برای گوشت مرغ تاثیر گذار نبود. متغیر کیفی شیوع آنفولانزای طیور هم بر میزان تقاضا و هم بر میزان تولید گوشت با علامت منفی تاثیر گذار بود.
۲-۳- تصمیم گیری چند متغییره
در تحقیقات علوم دامی امروزه، برای انتخاب مناسبترین تیمار آزمایشی از مقایسه میانگینها استفاده میشود. همانطوری که میدانیم در این روش تنها یک صفت مورد مقایسه قرار میگیرد و توانایی تصمیم گیری بر اساس تمامی صفات مورد بررسی وجود ندارد. در علم مدیریت تصمیم گیری چند معیاره به دو گروه مدلهای تصمیم گیری چند هدفه و مدلهای تصممیم گیری چند شاخصه تقسیم می شود لذا در اینجا نیز می توان از تکینکهای تصمیم گیری چند معیاره۸(MCDM) استفاده کرد (مؤمنی ۱۳۸۵). در این روش که برای تجزیه و تحلیل چند گزینه بکار میرود، چندین شاخص وجود دارد که تصمیم گیرنده (مدیر) باید آنها را به دقت در مسایل خود مشخص کند. این شاخصها در ارتباط با هر یک از گزینهها مورد بررسی قرار میگیرند و معیارهایی برای ارزیابی و انتخاب گزینهها هستند. تصمیم گیری یکی از مهمترین وظایف مدیریت است و یکی از دلایل موفقیت برخی از افراد و سازمان‌ها اتخاذ تصمیم‌های مناسب است. به ندرت فرد یا سازمان، بر اساس یک معیار تصمیم می‌گیرد و اکثر تصمیم گیری‌ها چند معیاره است. هانگ و یون (۱۹۸۱)، تعداد ۱۷ روش تصمیم گیری چند شاخصه را بر اساس نوع و اهمیت آنها با توجه اطلاعات بدست آمده طبقه بندی نمودند. در این روش که برای تجزیه و تحلیل چند گزینه به کار می‌رود، چندین شاخص وجود دارد که تصمیم گیرنده باید آنها را به دقت در مسائل خود مشخص کند. این شاخص‌ها در ارتباط با هریک از گزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. جهت انتخاب مناسب‌ترین گزینه، باید از مدل‌های تصمیم گیری استفاده شود که می توان به

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورد قابلیت اطمینان، نویسندگان، مصرف کنندگان، روش تطبیقی
پایان نامه رایگان درمورد 
تصمیم گیری، رگرسیون، مصرف کنندگان، مرغ گوشتی No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید